Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR: Dohoda o rozpočte EÚ môže premeniť krízu na príležitosť – je načase vynaložiť nové zdroje tak, aby z nich mali úžitok naši občania a podniky v regiónoch, mestách a obciach  

Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov a predsedu gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolosa Tzitzikostasa

„Blahoželám nemeckému predsedníctvu Rady EÚ a inštitúciám EÚ k historickej dohode. Táto dohoda, ktorou sa začína nová éra, môže pomôcť premeniť krízu na nové príležitosti. Regióny a mestá ako hlavní príjemcovia finančných prostriedkov EÚ sú odhodlané urýchlene využiť tieto zdroje v prospech našich občanov a podnikov. Európska únia preukazuje solidaritu a zodpovednosť založenú na dodržiavaní zásad právneho štátu, ako to požaduje Európsky výbor regiónov. Všetkým úrovniam riadenia – EÚ, vnútroštátnej, regionálnej aj miestnej – je adresovaná výzva, aby spojili svoje sily s cieľom využiť investície vo výške 1,8 bilióna EUR na konkrétne účely. Obnova musí byť spravodlivá a založená na sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, musí podporovať ekologické a digitálne zmeny a stimulovať inovácie. Práve to naši občania očakávajú a to všetci musíme urobiť, aby sme výzvy premenili na príležitosti.“

Vyhlásenie predsedníčky komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) a podpredsedníčky francúzskeho regiónu Nouvelle-Aquitaine Isabelle Boudineau .

„Dodržiavanie zásad právneho štátu nemôže byť predmetom vyjednávania. Teší ma, že kompromis, ktorý dosiahla Európska únia, neznamená zmenu ustanovení týkajúcich sa právneho štátu. Mestá a regióny budú môcť využiť nový viacročný finančný rámec (VFR) na to, aby sa zotavili z pandémie a pokračovali v sociálne spravodlivej a ekologickej transformácii.“

Súvislosti

Dňa 10. decembra dosiahlo 27 hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ dohodu o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 a ochrane rozpočtu EÚ v prípade nedostatkov v oblasti právneho štátu. Dohoda, ktorú ešte musí odsúhlasiť Európsky parlament, poskytne Európskej únii sedemročný rozpočet vo výške 1 074,3 miliardy EUR a umožní využitie prostriedkov z dočasného nástroja na obnovu Next Generation EU v objeme 750 miliárd EUR: celkovo 1,8 bilióna EUR. Ide o doteraz najväčší balík financovaný z rozpočtu EÚ.

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Tlačový tajomník:

Matteo Miglietta

tel.: +32 (0)470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :