Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR: Dohoda o rozpočte EÚ môže premeniť krízu na príležitosť – je načase vynaložiť nové zdroje tak, aby z nich mali úžitok naši občania a podniky v regiónoch, mestách a obciach  

Vyhlásenie predsedu Európskeho výboru regiónov a predsedu gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolosa Tzitzikostasa

„Blahoželám nemeckému predsedníctvu Rady EÚ a inštitúciám EÚ k historickej dohode. Táto dohoda, ktorou sa začína nová éra, môže pomôcť premeniť krízu na nové príležitosti. Regióny a mestá ako hlavní príjemcovia finančných prostriedkov EÚ sú odhodlané urýchlene využiť tieto zdroje v prospech našich občanov a podnikov. Európska únia preukazuje solidaritu a zodpovednosť založenú na dodržiavaní zásad právneho štátu, ako to požaduje Európsky výbor regiónov. Všetkým úrovniam riadenia – EÚ, vnútroštátnej, regionálnej aj miestnej – je adresovaná výzva, aby spojili svoje sily s cieľom využiť investície vo výške 1,8 bilióna EUR na konkrétne účely. Obnova musí byť spravodlivá a založená na sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti, musí podporovať ekologické a digitálne zmeny a stimulovať inovácie. Práve to naši občania očakávajú a to všetci musíme urobiť, aby sme výzvy premenili na príležitosti.“

Vyhlásenie predsedníčky komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) a podpredsedníčky francúzskeho regiónu Nouvelle-Aquitaine Isabelle Boudineau .

„Dodržiavanie zásad právneho štátu nemôže byť predmetom vyjednávania. Teší ma, že kompromis, ktorý dosiahla Európska únia, neznamená zmenu ustanovení týkajúcich sa právneho štátu. Mestá a regióny budú môcť využiť nový viacročný finančný rámec (VFR) na to, aby sa zotavili z pandémie a pokračovali v sociálne spravodlivej a ekologickej transformácii.“

Súvislosti

Dňa 10. decembra dosiahlo 27 hláv štátov a predsedov vlád krajín EÚ dohodu o viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 a ochrane rozpočtu EÚ v prípade nedostatkov v oblasti právneho štátu. Dohoda, ktorú ešte musí odsúhlasiť Európsky parlament, poskytne Európskej únii sedemročný rozpočet vo výške 1 074,3 miliardy EUR a umožní využitie prostriedkov z dočasného nástroja na obnovu Next Generation EU v objeme 750 miliárd EUR: celkovo 1,8 bilióna EUR. Ide o doteraz najväčší balík financovaný z rozpočtu EÚ.

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Tlačový tajomník:

Matteo Miglietta

tel.: +32 (0)470 89 53 82

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023