Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Prvý ročník Ceny primátora Pawla Adamowicza – nominácie otvorené  

Cena sa bude každoročne udeľovať vedúcim predstaviteľom miest, občianskym lídrom a organizáciám, ktoré sa na miestnej alebo regionálnej úrovni usilujú podporovať slobodu a solidaritu, rovnosť a nediskrimináciu.

Európsky výbor regiónov spolu s Medzinárodnou sieťou miest poskytujúcich útočisko (ICORN) a mestom Gdansk otvárajú nominácie na Cenu primátora Pawla Adamowicza za odvahu a mimoriadny prínos pri presadzovaní slobody, solidarity a rovnosti za rok 2021.

Už sa môžu predkladať nominácie na Cenu Pawla Adamowicza za rok 2021, ktorá sa bude každoročne udeľovať vedúcim predstaviteľom miest, občianskym lídrom a organizáciám, ktoré sa na miestnej alebo regionálnej úrovni usilujú podporovať slobodu a solidaritu, rovnosť a nediskrimináciu. Táto cena je prejavom pocty bývalému primátorovi Gdanska, ktorého 13. januára 2019 dobodali nožom a ktorý bol pred svojím zavraždením čoraz častejšie terčom nenávistných prejavov. Jej zámerom je podporiť tých, ktorí bojujú proti neznášanlivosti, nenávistným prejavom a xenofóbii.

Kandidátov na cenu môže navrhnúť 15 členov Európskeho výboru regiónov, mestá alebo regióny, ktoré sú členmi siete ICORN, ako aj prizvané medzinárodné organizácie, ktoré sa angažujú v danej oblasti a majú príslušné poznatky a skúsenosti. Kandidáti môžu pochádzať z ktorejkoľvek krajiny sveta a vyvíjať svoju činnosť kdekoľvek na svete. Termín na predloženie nominácií je 15. septembra 2021, 23.59 hod. (bruselského času). Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční v decembri.

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas v tejto súvislosti vyhlásil: „Európska únia je založená na demokratických hodnotách, ktoré treba brániť a propagovať na úrovni najbližšej k občanom – v ich regiónoch, mestách a dedinách. Jednou z týchto hodnôt je aj sloboda prejavu. Táto cena je poctou a jednoznačným signálom nádeje pre všetkých volených zástupcov, úradníkov a bežných občanov, ktorí napriek rizikám zasvätili svoj život fungovaniu demokracie na miestnej úrovni a zasadzujú sa za lepšie a otvorenejšie komunity. Vyjadrujeme uznanie tým, ktorí sa každý deň usilujú vytvoriť zo svojej komunity lepšie miesto pre život, ako to robil primátor Adamowicz v Gdansku. Hľadáme inšpirovaných a odvážnych miestnych lídrov, ktorí posilňujú demokraciu na miestnej úrovni, budujú otvorenejšiu spoločnosť a slušné, ústretové a spravodlivé inštitúcie.

Poslankyňa Európskeho parlamentu a vdova po Pawlovi Adamoviczovi Magdalena Adamowicz na margo tejto ceny uviedla: „Dobro je tiché, zlo je hlučné. Obzvlášť dnes, v hluku xenofóbie, homofóbie, radikalizmu, nacionalizmu a všadeprítomných nenávistných prejavov, musí byť našou úlohou nájsť tých, ktorí konajú dobro a vyzdvihnúť ich príklad. To je cieľ Ceny primátora Pawla Adamowicza. Chcela by som Vás úprimne vyzvať: poobzerajte sa okolo seba a nominujte na túto cenu každého, kto koná v záujme ľudí, aby im zaručil dôstojnosť, rovnosť a bezpečnosť. Dobro je tiché, ale hovorme čo najhlasnejšie o tých, ktorí ho šíria okolo seba!“

Primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz vysvetlila, ako cena vznikla: „Vytvorenie Ceny primátora Pawla Adamowicza je spoločná iniciatíva ICORN, Európskeho výboru regiónov a mesta Gdansk. Je to dôležitý krok smerom k posilneniu myšlienky sociálnej integrácie, občianskej účasti, podpore rovnakých príležitostí, rešpektovaniu ľudských práv a občianskych slobôd. Človek, ktorého meno táto cena nesie, odhodlane bojoval proti predsudkom, xenofóbii a násiliu vo verejnom živote. Úprimne veríme, že víťazi, ktorí ju získajú, budú svojím životom a hodnotami, ktoré vyznávajú, invenčne stelesňovať ideály slobody a solidarity, také drahé rodisku Pawla Adamowicza.“

Výkonná riaditeľka ICORN Helge Lunde vyhlásila: „Mestá sú bezpečnými prístavmi len vtedy, ak majú ľudia odvahu rešpektovať práva ostatných. V súčasnom politickom svete sa mestá stali symbolmi solidarity a dôvery, spolunažívania a spolupráce, akým sa Gdansk stal pod vedením svojho zosnulého primátora Pawla Adamowicza.“

Kontext:

Pawel Adamowicz bol dobodaný nožom 13. januára 2019 počas dobročinného podujatia. V nasledujúci deň zomrel na následky zranení. Mal 53 rokov. V období pred svojím zavraždením bol čoraz častejšie terčom nenávistných prejavov. Jeho smrť vyvolala debatu o tom, ako úpadok verejnej diskusie prispieva k násiliu, extrémizmu, propagande a neznášanlivosti.

Pawel Adamowicz sa zaviazal podporovať základné hodnoty EÚ a bol aktívnym členom Európskeho výboru regiónov. Po stretnutí s pápežom Františkom rozbehol v roku 2016 „model integrácie prisťahovalcov“. Ďalšie poľské mestá sa týmto modelom inšpirovali.

Ďalšie informácie:

Európsky výbor regiónov ako politické zhromaždenie miestnych a regionálnych politikov v EÚ a z iniciatívy poľskej delegácie jednomyseľne prijal 7. februára 2019 uznesenie , v ktorom odsúdil nenávistné prejavy a všetky druhy hrozieb voči politickým predstaviteľom.

Medzinárodná sieť miest pre utečencov (ICORN) je medzinárodná organizácia zložená zo 75 miest a regiónov z Európy a mimo nej, ktorá poskytuje bezpečné útočisko prenasledovaným spisovateľom a umelcom, presadzuje slobodu prejavu, obraňuje demokratické hodnoty a podporuje medzinárodnú solidaritu. Viac ako 250 spisovateľom a umelcom bolo poskytnuté prístrešie v mestách patriacich k sieti ICORN. V bezpečnom prostredí naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu, keďže poukazujú na prípady porušovania ľudských práv a slobody prejavu vo svojej domovskej krajine a podporujú svojich kolegov, ktorí tam zostali. Zásluhou primátora Pawla Adamowicza sa 30. augusta 2017 stalo mesto Gdansk súčasťou siete ICORN.

Cena primátora Pawla Adamowicza – webová stránka : #AdamowiczAward

Pravidlá a podmienky udelenia ceny, kritériá oprávnenosti, výberové kritériá

Kontakt:

Európsky výbor regiónov

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 22822289

Mobil: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Mesto Gdansk

Maciej Buczkowski

Tel.: +48 583236284

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Medzinárodná sieť miest pre utečencov

Helge Lunde

Tel.: +47 51507125

helge@icorn.org

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023