Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Prvý ročník Ceny primátora Pawla Adamowicza – nominácie otvorené  

Cena sa bude každoročne udeľovať vedúcim predstaviteľom miest, občianskym lídrom a organizáciám, ktoré sa na miestnej alebo regionálnej úrovni usilujú podporovať slobodu a solidaritu, rovnosť a nediskrimináciu.

Európsky výbor regiónov spolu s Medzinárodnou sieťou miest poskytujúcich útočisko (ICORN) a mestom Gdansk otvárajú nominácie na Cenu primátora Pawla Adamowicza za odvahu a mimoriadny prínos pri presadzovaní slobody, solidarity a rovnosti za rok 2021.

Už sa môžu predkladať nominácie na Cenu Pawla Adamowicza za rok 2021, ktorá sa bude každoročne udeľovať vedúcim predstaviteľom miest, občianskym lídrom a organizáciám, ktoré sa na miestnej alebo regionálnej úrovni usilujú podporovať slobodu a solidaritu, rovnosť a nediskrimináciu. Táto cena je prejavom pocty bývalému primátorovi Gdanska, ktorého 13. januára 2019 dobodali nožom a ktorý bol pred svojím zavraždením čoraz častejšie terčom nenávistných prejavov. Jej zámerom je podporiť tých, ktorí bojujú proti neznášanlivosti, nenávistným prejavom a xenofóbii.

Kandidátov na cenu môže navrhnúť 15 členov Európskeho výboru regiónov, mestá alebo regióny, ktoré sú členmi siete ICORN, ako aj prizvané medzinárodné organizácie, ktoré sa angažujú v danej oblasti a majú príslušné poznatky a skúsenosti. Kandidáti môžu pochádzať z ktorejkoľvek krajiny sveta a vyvíjať svoju činnosť kdekoľvek na svete. Termín na predloženie nominácií je 15. septembra 2021, 23.59 hod. (bruselského času). Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutoční v decembri.

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas v tejto súvislosti vyhlásil: „Európska únia je založená na demokratických hodnotách, ktoré treba brániť a propagovať na úrovni najbližšej k občanom – v ich regiónoch, mestách a dedinách. Jednou z týchto hodnôt je aj sloboda prejavu. Táto cena je poctou a jednoznačným signálom nádeje pre všetkých volených zástupcov, úradníkov a bežných občanov, ktorí napriek rizikám zasvätili svoj život fungovaniu demokracie na miestnej úrovni a zasadzujú sa za lepšie a otvorenejšie komunity. Vyjadrujeme uznanie tým, ktorí sa každý deň usilujú vytvoriť zo svojej komunity lepšie miesto pre život, ako to robil primátor Adamowicz v Gdansku. Hľadáme inšpirovaných a odvážnych miestnych lídrov, ktorí posilňujú demokraciu na miestnej úrovni, budujú otvorenejšiu spoločnosť a slušné, ústretové a spravodlivé inštitúcie.

Poslankyňa Európskeho parlamentu a vdova po Pawlovi Adamoviczovi Magdalena Adamowicz na margo tejto ceny uviedla: „Dobro je tiché, zlo je hlučné. Obzvlášť dnes, v hluku xenofóbie, homofóbie, radikalizmu, nacionalizmu a všadeprítomných nenávistných prejavov, musí byť našou úlohou nájsť tých, ktorí konajú dobro a vyzdvihnúť ich príklad. To je cieľ Ceny primátora Pawla Adamowicza. Chcela by som Vás úprimne vyzvať: poobzerajte sa okolo seba a nominujte na túto cenu každého, kto koná v záujme ľudí, aby im zaručil dôstojnosť, rovnosť a bezpečnosť. Dobro je tiché, ale hovorme čo najhlasnejšie o tých, ktorí ho šíria okolo seba!“

Primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz vysvetlila, ako cena vznikla: „Vytvorenie Ceny primátora Pawla Adamowicza je spoločná iniciatíva ICORN, Európskeho výboru regiónov a mesta Gdansk. Je to dôležitý krok smerom k posilneniu myšlienky sociálnej integrácie, občianskej účasti, podpore rovnakých príležitostí, rešpektovaniu ľudských práv a občianskych slobôd. Človek, ktorého meno táto cena nesie, odhodlane bojoval proti predsudkom, xenofóbii a násiliu vo verejnom živote. Úprimne veríme, že víťazi, ktorí ju získajú, budú svojím životom a hodnotami, ktoré vyznávajú, invenčne stelesňovať ideály slobody a solidarity, také drahé rodisku Pawla Adamowicza.“

Výkonná riaditeľka ICORN Helge Lunde vyhlásila: „Mestá sú bezpečnými prístavmi len vtedy, ak majú ľudia odvahu rešpektovať práva ostatných. V súčasnom politickom svete sa mestá stali symbolmi solidarity a dôvery, spolunažívania a spolupráce, akým sa Gdansk stal pod vedením svojho zosnulého primátora Pawla Adamowicza.“

Kontext:

Pawel Adamowicz bol dobodaný nožom 13. januára 2019 počas dobročinného podujatia. V nasledujúci deň zomrel na následky zranení. Mal 53 rokov. V období pred svojím zavraždením bol čoraz častejšie terčom nenávistných prejavov. Jeho smrť vyvolala debatu o tom, ako úpadok verejnej diskusie prispieva k násiliu, extrémizmu, propagande a neznášanlivosti.

Pawel Adamowicz sa zaviazal podporovať základné hodnoty EÚ a bol aktívnym členom Európskeho výboru regiónov. Po stretnutí s pápežom Františkom rozbehol v roku 2016 „model integrácie prisťahovalcov“. Ďalšie poľské mestá sa týmto modelom inšpirovali.

Ďalšie informácie:

Európsky výbor regiónov ako politické zhromaždenie miestnych a regionálnych politikov v EÚ a z iniciatívy poľskej delegácie jednomyseľne prijal 7. februára 2019 uznesenie , v ktorom odsúdil nenávistné prejavy a všetky druhy hrozieb voči politickým predstaviteľom.

Medzinárodná sieť miest pre utečencov (ICORN) je medzinárodná organizácia zložená zo 75 miest a regiónov z Európy a mimo nej, ktorá poskytuje bezpečné útočisko prenasledovaným spisovateľom a umelcom, presadzuje slobodu prejavu, obraňuje demokratické hodnoty a podporuje medzinárodnú solidaritu. Viac ako 250 spisovateľom a umelcom bolo poskytnuté prístrešie v mestách patriacich k sieti ICORN. V bezpečnom prostredí naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu, keďže poukazujú na prípady porušovania ľudských práv a slobody prejavu vo svojej domovskej krajine a podporujú svojich kolegov, ktorí tam zostali. Zásluhou primátora Pawla Adamowicza sa 30. augusta 2017 stalo mesto Gdansk súčasťou siete ICORN.

Cena primátora Pawla Adamowicza – webová stránka : #AdamowiczAward

Pravidlá a podmienky udelenia ceny, kritériá oprávnenosti, výberové kritériá

Kontakt:

Európsky výbor regiónov

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 22822289

Mobil: +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Mesto Gdansk

Maciej Buczkowski

Tel.: +48 583236284

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Medzinárodná sieť miest pre utečencov

Helge Lunde

Tel.: +47 51507125

helge@icorn.org

Zdieľať: