Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Cenou Pawla Adamowicza budú oceňovaní tí, ktorí bojujú za slobodu a solidaritu a vedú boj proti neznášanlivosti, útlaku a xenofóbii  

Európsky výbor regiónov spolu s Medzinárodnou sieťou miest pre utečencov a mestom Gdansk ohlásili vytvorenie tejto ceny, aby si uctili pamiatku primátora mesta Gdansk a člena VR, ktorý bol zavraždený v roku 2019.

Európsky výbor regiónov spolu s Medzinárodnou sieťou miest pre utečencov (ICORN) a mestom Gdansk ohlásili dnes za prítomnosti eurokomisárky pre vnútorné záležitosti Ylvy Johansson vytvorenie Ceny primátora Pawla Adamowicza. Cena nesie meno primátora Gdanska a člena VR Pawla Adamowicza, ktorý bol zavraždený v roku 2019. Budú ňou oceňovaní jednotlivci bojujúci za slobodu a solidaritu a vedúci boj proti neznášanlivosti, útlaku a xenofóbii.

Zámerom Ceny primátora Pawla Adamowicza je pokračovať v jeho odkaze v duchu hlavného poslania siete ICORN – zasadzovať sa za slobodu prejavu, obhajovať demokratické hodnoty a podporovať medzinárodnú solidaritu. Vytvorenie tejto ceny je prejavom pocty a uznania každému, kto odvážne a čestne bojuje proti neznášanlivosti, radikalizácii, nenávistným prejavom, útlaku a xenofóbii a presadzuje rovnaké príležitosti, sociálne začlenenie a základné práva.

„Nikdy nezabudneme na to, s akým zápalom a obetavosťou Pawel Adamowicz pracoval pre svoju komunitu a poskytoval ochranu tým, ktorí ju potrebovali. Touto cenou chceme povzbudiť miestnych a regionálnych aktérov, aby pokračovali v boji proti radikalizácii, nenávistným prejavom a diskriminácii vo svojich komunitách,“ vyhlásil predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas .

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson opísala Pawla Adamowicza ako „ miestneho lídra a zároveň európskeho lídra, ktorý obhajoval myšlienku slobody a svoje hodnoty, najprv ako mladý muž proti komunizmu a neskôr podporovaním práv utečencov a LBTQ osôb, pričom často čelil silnému odporu, ba dokonca nenávisti. “ Komisárka ocenila iniciatívu na vytvorenie ceny na jeho pamiatku a zdôraznila potrebu „ prejaviť uznanie práci miestnych lídrov, ktorí vo svojich komunitách prijímajú utečencov a usilujú sa o toleranciu, slobodu, základné práva a sociálne začlenenie, a preto si zaslúžia byť v centre pozornosti a musia byť v centre pozornosti. “ Vyjadrila silnú podporu miestnym lídrom a presvedčenie, že majú „ ideálne predpoklady na to, aby priniesli zmenu do európskych obcí, miest a regiónov, ulíc, škôl a štvrtí. “ „ Pretože práve tam je srdce našich komunít, srdce nášho kontinentu a srdce našej Európskej únie. Konať na miestnej úrovni neznamená konať sám, “ dodala na záver.

Dnes sa boj za rovnosť každej ľudskej bytosti stáva bojom za Európsku úniu. Rovnosť je samotným základom nášho spoločenstva, bez ktorého Únia nebude môcť existovať. Na obranu rovnosti a slobody potrebujeme odvahu, pretože sú terčom útokov protidemokratických síl. Vedia, že ak nás odstrihnú od európskych hodnôt, bude to, ako keď sa stromu odstránia korene. Môj manžel si to uvedomoval, a preto s takou odvahou chránil naše korene, hodnoty humanizmu a demokracie. Cena Pawla Adamowicza nám – Európanom – pripomenie, že mier a prosperita závisia od spolupráce a že spolupráca si vyžaduje vzájomnú dôveru a rešpekt, a že rešpekt je možný len vtedy, ak sa s každým zaobchádza rovnako a dôstojne, “ vyhlásila poslankyňa Európskeho parlamentu a vdova po Pawlovi Adamowiczovi Magdalena Adamowicz .

Gdansk šíri dobro. To boli posledné slová Pawla Adamowicza, ktorý napriek necitlivosti, neznášanlivosti, nenávisti a násiliu budoval lepší svet. A my robíme to isté – šírime dobro. Nielen medzi našimi najbližšími, nielen medzi občanmi Gdanska. Solidarita a sloboda sú hodnoty, ktoré formovali mesto Gdansk. Dnes treba naozajstné skutky a pomôcť tým, ktorých práva sú porušované. A nezáleží na tom, odkiaľ pochádzajú, koho milujú a ku komu sa modlia. V našich hosťoch vidíme oveľa viac než len migrantov v núdzi. Pre nás je to príležitosť spoznať ich ako umelcov, rovnoprávnych partnerov, hodnotné osobnosti a jednoducho ako susedov, ktorí sú hodní starostlivosti a s ktorými stojí za to budovať spoločnú budúcnosť, “ uviedla primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz .

„ICORN sa riadi presvedčením, že mestá môžu byť dôležitými aktérmi, pokiaľ ide o ľudské práva a slobodu prejavu. Za posledné roky sme vytvorili sieť bezpečných útočísk, ktoré ponúkajú azyl prenasledovaným spisovateľom a umelcom z celého sveta, a hodnoty pohostinnosti, tvorivosti a solidarity sa stali ešte pevnejšou súčasťou charakteru mesta. Primátor Pawel Adamowicz bojoval za slobodu a solidaritu počas celého svojho života a kariéry. Jeho zásluhou sa mesto Gdansk pripojilo k sieti ICORN, a preto je pre našu sieť dôležité prispievať k presadzovaniu hodnôt, ktoré obhajoval. ICORN blahoželá Európskemu výboru regiónov k predstaveniu ceny v jeho mene 19. marca a spolu s mestom Gdansk sa nesmierne tešíme, že sa zúčastníme na uvedení prvého ročníka ceny,“ povedal výkonný riaditeľ organizácie ICORN Helge Lunde

Cena primátora Pawla Adamowicza bude udeľovaná vedúcim predstaviteľom miest, občianskym lídrom a organizáciám spolupracujúcim s miestnymi a regionálnymi samosprávami, ktorí sa podľa vzoru primátora Adamovicza usilujú preklenúť priepasti a odstrániť bariéry s jasným zmyslom pre inovácie a zodpovednosť za budúce generácie, čím pripravujú cestu spoločenským zmenám v prospech najzraniteľnejších, a pritom sa nevyhýbajú žiadnemu naliehavému zápasu v boji za ľudské práva a občianske slobody, či už na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Pawel Adamowicz bol dobodaný nožom 13. januára 2019 počas dobročinného podujatia. V nasledujúci deň zomrel na následky zranení. Mal 53 rokov. V období pred svojím zavraždením bol čoraz častejšie terčom nenávistných prejavov. Jeho smrť vyvolala debatu o tom, ako úpadok verejnej diskusie prispieva k násiliu, extrémizmu, propagande a neznášanlivosti.

Pawel Adamowicz sa zaviazal podporovať základné hodnoty EÚ a bol aktívnym členom Európskeho výboru regiónov. Po stretnutí s pápežom Františkom rozbehol v roku 2016 „model integrácie prisťahovalcov“. Ďalšie poľské mestá sa týmto modelom inšpirovali.

Kontext

  • Európsky výbor regiónov ako politické zhromaždenie združujúce miestnych a regionálnych politikov v EÚ
  • uznesenie , v ktorom odsúdil nenávistné prejavy a hrozby všetkých druhov namierené voči politickým predstaviteľom.

  • Medzinárodná sieť miest pre utečencov (ICORN) je medzinárodná organizácia zložená zo 75 miest a regiónov z Európy a mimo nej, ktorá poskytuje bezpečné útočisko prenasledovaným spisovateľom a umelcom, presadzuje slobodu prejavu, obraňuje demokratické hodnoty a podporuje medzinárodnú solidaritu. Viac ako 250 spisovateľom a umelcom bolo poskytnuté prístrešie v meste patriacom k sieti ICORN. V bezpečnom prostredí naďalej zohrávajú kľúčovú úlohu pri poukazovaní na prípady porušovania ľudských práv a slobodného prejavu vo svojich hostiteľských krajinách, ako aj pri podpore kolegov vo svojej krajine pôvodu. Zásluhou primátora Pawla Adamowicza sa 30. augusta 2017 stalo mesto Gdansk súčasťou siete ICORN.

Zapojením sa do siete ICORN sa mestá stávajú súčasťou dynamickej a globálnej siete solidarity a tvorivosti. ICORN spája príslušné verejné inštitúcie a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti ľudských práv, kultúry, umenia a migrácie, ako aj s vládnymi a medzivládnymi orgánmi, a to na miestnej a medzinárodnej úrovni, a spolupracuje s nimi.

Odkazy na internetové vysielanie : na webovom sídle  VR.

Kontakt:

Európsky výbor regiónov    

Wioletta Wojewodzka    

Tel.: +32 2 282 2289      

Mobil: +32 473843986      

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Mesto Gdansk

Maciej Buczkowski

Tel.: +  48 58 323 62 84

Medzinárodná sieť miest pre utečencov

Helge Lunde

Tel.: + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Zapojte sa do siete #EUCouncillors
Zapojte sa do siete #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-AWARD-HONOUR-COMBAT-INTOLERANCE-OPPRESSION-AND-XENOPHOBIA.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023