Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Pandémia: VR podpísal akčný plán s WHO a varuje pred územnými rozdielmi v očkovaní  

Miestni a regionálni vedúci predstavitelia EÚ vyjadrujú znepokojenie nad tempom zavádzania vakcín v EÚ a žiadajú väčšiu koordináciu a rovnaký prístup pre všetkých Európanov

Európsky výbor regiónov a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dnes podpísali akčný plán na zlepšenie odolnosti regionálnych a miestnych systémov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom spoločného výskumu a tvorby politík. Akčný plán, ktorý vychádza z dlhodobej spolupráce nadviazanej v novembri 2016, takisto reaguje na potrebu riešiť niektoré kľúčové výzvy pandémie zlepšením koordinácie medzi rôznymi úrovňami riadenia zdravotníctva. Prostredníctvom tohto plánu sa umožní spoločné posúdenie účinnosti politík v oblasti zdravia v praxi a navrhnú možné nápravné opatrenia, aby regionálne a miestne systémy lepšie reagovali na výzvy súvisiace s pandémiou.

V uznesení , o ktorom sa diskutovalo 4. februára na plenárnom zasadnutí #CoRPlenary , miestni a regionálni vedúci predstavitelia EÚ vyjadrili znepokojenie nad tempom koordinovaného zavádzania vakcín v EÚ a požiadali o vytvorenie európskeho prehľadu na monitorovanie zaočkovanosti a distribúcie vakcín v jednotlivých regiónoch. Konkrétne odmietli „nacionalizmus“ v oblasti vakcín, pretože je v rozpore so zásadami „solidarity, jednoty a účinnosti“ a „zásadami rovnakého prístupu k vakcínam pre všetkých občanov EÚ“.

Predseda Európskeho výboru regiónov a gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vyhlásil: „Akčný plán, ktorý dnes s WHO spúšťame, zlepší odolnosť v oblasti zdravia v našich regiónoch, mestách a obciach. Ak si máme vziať jedno ponaučenie z výziev, ktorým sme čelili počas pandémie, tak je to skutočnosť, že regionálne a miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri príprave, reagovaní, riadení a zotavovaní sa z krízy.“

V súvislosti so spustením vakcinačnej kampane EÚ dodal, že „očkovanie je kľúčom k opätovnému naštartovaniu našich regionálnych a miestnych hospodárstiev. Pokiaľ ide o vakcíny, musíme sa vyhnúť konkurencii medzi členskými štátmi a v rámci nich. Akékoľvek rozdiely vo vakcinácii, ktoré by zvýšili nerovnosti medzi našimi regiónmi, mestami a obcami, sú neprijateľné. Preto náš výbor požaduje vytvorenie európskeho prehľadu, ktorý by monitoroval dostupnosť a distribúciu vakcín na regionálnej úrovni.“

Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Dr. Hans Henri P. Kluge v diskusii vyhlásil, že „miestne samosprávy v európskom regióne boli a stále sú na čele potláčania pandémie. Mestá sú v tejto núdzovej situácii epicentrami, a to nielen z hľadiska komunitného a celoštátneho šírenia ochorenia, ale aj ako miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti, dopravné a obchodné uzly. Ide o úroveň verejnej správy, ktorá je k ľuďom najbližšie. Majú tiež mimoriadny význam pri výmene skúseností a v boji proti dezinformáciám ako poskytovatelia služieb a ústredný prvok udržateľnej budúcnosti.“

Návrh uznesenia o kampani na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Súvislosti

Kontakt:

Michele Cercone

hovorca predsedu

tel. +32 498 982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

tel.: +32 498 854759

David.French@cor.europa.eu

Zdieľať :