Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Pandémia: VR podpísal akčný plán s WHO a varuje pred územnými rozdielmi v očkovaní  

Miestni a regionálni vedúci predstavitelia EÚ vyjadrujú znepokojenie nad tempom zavádzania vakcín v EÚ a žiadajú väčšiu koordináciu a rovnaký prístup pre všetkých Európanov

Európsky výbor regiónov a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dnes podpísali akčný plán na zlepšenie odolnosti regionálnych a miestnych systémov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom spoločného výskumu a tvorby politík. Akčný plán, ktorý vychádza z dlhodobej spolupráce nadviazanej v novembri 2016, takisto reaguje na potrebu riešiť niektoré kľúčové výzvy pandémie zlepšením koordinácie medzi rôznymi úrovňami riadenia zdravotníctva. Prostredníctvom tohto plánu sa umožní spoločné posúdenie účinnosti politík v oblasti zdravia v praxi a navrhnú možné nápravné opatrenia, aby regionálne a miestne systémy lepšie reagovali na výzvy súvisiace s pandémiou.

V uznesení , o ktorom sa diskutovalo 4. februára na plenárnom zasadnutí #CoRPlenary , miestni a regionálni vedúci predstavitelia EÚ vyjadrili znepokojenie nad tempom koordinovaného zavádzania vakcín v EÚ a požiadali o vytvorenie európskeho prehľadu na monitorovanie zaočkovanosti a distribúcie vakcín v jednotlivých regiónoch. Konkrétne odmietli „nacionalizmus“ v oblasti vakcín, pretože je v rozpore so zásadami „solidarity, jednoty a účinnosti“ a „zásadami rovnakého prístupu k vakcínam pre všetkých občanov EÚ“.

Predseda Európskeho výboru regiónov a gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vyhlásil: „Akčný plán, ktorý dnes s WHO spúšťame, zlepší odolnosť v oblasti zdravia v našich regiónoch, mestách a obciach. Ak si máme vziať jedno ponaučenie z výziev, ktorým sme čelili počas pandémie, tak je to skutočnosť, že regionálne a miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri príprave, reagovaní, riadení a zotavovaní sa z krízy.“

V súvislosti so spustením vakcinačnej kampane EÚ dodal, že „očkovanie je kľúčom k opätovnému naštartovaniu našich regionálnych a miestnych hospodárstiev. Pokiaľ ide o vakcíny, musíme sa vyhnúť konkurencii medzi členskými štátmi a v rámci nich. Akékoľvek rozdiely vo vakcinácii, ktoré by zvýšili nerovnosti medzi našimi regiónmi, mestami a obcami, sú neprijateľné. Preto náš výbor požaduje vytvorenie európskeho prehľadu, ktorý by monitoroval dostupnosť a distribúciu vakcín na regionálnej úrovni.“

Regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu Dr. Hans Henri P. Kluge v diskusii vyhlásil, že „miestne samosprávy v európskom regióne boli a stále sú na čele potláčania pandémie. Mestá sú v tejto núdzovej situácii epicentrami, a to nielen z hľadiska komunitného a celoštátneho šírenia ochorenia, ale aj ako miesta poskytovania zdravotnej starostlivosti, dopravné a obchodné uzly. Ide o úroveň verejnej správy, ktorá je k ľuďom najbližšie. Majú tiež mimoriadny význam pri výmene skúseností a v boji proti dezinformáciám ako poskytovatelia služieb a ústredný prvok udržateľnej budúcnosti.“

Návrh uznesenia o kampani na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Súvislosti

Kontakt:

Michele Cercone

hovorca predsedu

tel. +32 498 982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

tel.: +32 498 854759

David.French@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
Regional resilience as a backbone of the resilience of the EU
29.04.2022