Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska zelená dohoda: spustenie platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania  

Dnes sa prvýkrát stretli členovia platformy pre zainteresované strany, ktorej vytvorenie bolo oznámené v Akčnom pláne EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ , aby začali s prípravou pracovného programu na roky 2022 – 2024 na podporu vykonávania akčného plánu. Platforma je spoločnou iniciatívou Európskej komisie a Európskeho výboru regiónov.

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) a regiónu Stredné Macedónsko v Grécku Apostolos Tzitzikostas pri tejto príležitosti vyhlásil: „Znečistenie je hlavnou environmentálnou príčinou chorôb a predčasných úmrtí na celom svete a ovplyvňuje našu klímu, ekosystémy, zastavané prostredie a miestne hospodárstva. Znečistenie sa nezastaví na hraniciach a zasahuje zdravie a dobré životné podmienky našich miestnych komunít. Prostredníctvom spolupredsedníctva v platforme pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania sme odhodlaní primäť Európu, aby sa usilovala pomôcť každej obci, každému mestu a regiónu. Európske miestne a regionálne samosprávy konajú s cieľom chrániť svojich ľudí a životné prostredie, teraz však potrebujú priamu technickú a finančnú pomoc od EÚ, aby sme mohli zintenzívniť naše úsilie o dosiahnutie nulového znečistenia.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius na margo novej platformy dodal: „Platforma pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania zohráva dôležitú úlohu pri vykonávaní nášho akčného plánu. Máme pred sebou ešte veľa práce. Vyzývame všetky zainteresované strany, aby vypracovali a vymieňali si osvedčené postupy a hľadali synergie s inými relevantnými iniciatívami, či už ide o Európsky klimatický pakt, Európsku platformu pre obehové hospodárstvo alebo iné opatrenia.“

Platforma pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania pomôže zrealizovať hlavné iniciatívy a opatrenia stanovené v akčnom pláne, pretože

Súvislosti:

Cieľom platformy pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania je účinne začleňovať program nulového znečisťovania do politík a vykonávať akčný plán nulového znečisťovania EÚ. Platforma bude združovať zainteresované strany a odborníkov z rôznych oblastí politiky, ako je zdravotníctvo, poľnohospodárstvo, výskum a inovácie, doprava, digitalizácia a životné prostredie. Má pomôcť vytvárať spoluzodpovednosť, ako aj podporovať spoluprácu a integrované riešenia, ktorými sa maximalizujú synergie s úsilím o elimináciu emisií uhlíka a obnovu po pandémii COVID-19. Platforma je spoločnou iniciatívou Európskej komisie a Európskeho výboru regiónov.

Viac ako 100 miest v EÚ stále nespĺňa normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia. V súlade s  najnovšími odhadmi Európskej environmentálnej agentúry zomrelo v roku 2019 v EÚ 307 000 osôb predčasne v dôsledku vystavenia znečisteniu jemnými tuhými časticami. Najmenej 58 %, teda 178 000 z týchto úmrtí, sa dalo predísť, keby boli všetky členské štáty dosiahli novú úroveň podľa usmernení WHO pre kvalitu ovzdušia 5 µg/m3.

Pokiaľ ide o vodu, sedem hlavných miest v EÚ nespĺňa minimálne požiadavky na kvalitu vody. Zabezpečenie riadneho čistenia odpadových vôd si bude v nadchádzajúcich rokoch vyžadovať investície vo výške viac ako 200 miliárd EUR ( EC ).

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 470881037

David.Crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023