Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Vodné hospodárstvo potrebuje zmenu paradigmy  

Na päť otázok o vodnom hospodárstve v kontexte pandémie COVID-19 a neustupujúceho globálneho otepľovania odpovedá maršálek Kujavsko-pomoranského vojvodstva Piotr Całbecki (PL/EĽS). Spravodajca stanoviska VR na tému „Rámcová smernica o vode a smernica o povodniach“ požaduje takú zmenu paradigmy, aby sme sa pri využívaní prírodných zdrojov, a najmä vody, riadili zásadami obehovosti a udržateľnosti. O návrhu stanoviska sa bude hlasovať na budúcej schôdzi komisie ENVE 8. júna . Stanovisko by sa potom malo prijať na plenárnom zasadnutí 1. a 2. júla, na ktorom sa očakáva aj diskusia na vysokej úrovni o európskej zelenej dohode.

Ste spravodajcom pre rámcovú smernicu o vode. Mohli by ste nám povedať, prečo je táto téma dôležitá pre EÚ a jej regióny, mestá a obce? Ako hodnotíte vykonávanie smernice 20 rokov po nadobudnutí jej účinnosti a aké ponaučenia by sme z neho mohli vyvodiť?

Rámcová smernica o vode mala veľmi pozitívny efekt. Nielen že sa vďaka nej zlepšil ekologický stav sladkovodných a pobrežných ekosystémov v Európe, ale zvýšilo sa aj environmentálne povedomie našej spoločnosti. Avšak za 20 rokov od zavedenia smernice do praxe sa objavili nové výzvy a nové riešenia. K týmto novým výzvam patria okrem iného čoraz výraznejšie prejavy globálneho otepľovania a naliehavá potreba zaviesť európsku zelenú dohodu a novú stratégiu na podporu obehového hospodárstva a biohospodárstva. V prvom rade potrebujeme systémové riešenia, vďaka ktorým premeníme hroziace suchá na príležitosti. Začať treba tým, že rámcovú smernicu o vode spojíme so smernicou o povodniach. Ďalej musíme propagovať inovatívne riešenia a využívať príležitosti, ktoré ponúkajú ekologicko-hydrologické riešenia blízke prírode. Ide o účinné nástroje, najmä na zmierňovanie strednodobých negatívnych dôsledkov, ako je napríklad plošné znečistenie z poľnohospodárstva a urbanizovaných oblastí, ktoré predstavuje približne 50 % znečistenia na niektorých záchytných územiach.

Ste maršálkom Kujavsko-pomoranského vojvodstva. Aj v Poľsku je nedostatok vody a suchá predstavujú čoraz väčší problém. Prečo si myslíte, že je dôležité, aby sa regionálne a miestne samosprávy tiež zapojili do vodného hospodárstva?

Kujavsko-pomoranské vojvodstvo je jedným z najviac diverzifikovaných regiónov v Poľsku, pokiaľ ide o vodné zdroje. Zároveň však čelíme aj problémom, ktoré musíme naliehavo riešiť. Hladina vody v rieke Visla sa v dôsledku sucha za posledné roky dramaticky znížila. V južnej časti nášho regiónu trpí intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda nedostatkom vody, čo viedlo k erózii pôdy, plošnému znečisteniu jazier a riek a k dlhodobému poklesu udržateľnosti. V severnej časti regiónu sú však veľké prírodné lesy a jazerá rajom pre biodiverzitu. Ako predseda samosprávneho regiónu s univerzitným diplomom z odboru prírodných vied viem, že miestne a regionálne samosprávy majú pre vodné hospodárstvo zásadný význam. Máme najlepšie možnosti na to, aby sme identifikovali konkrétne výzvy, s ktorými každé územie a spoločenstvo zápasí, a zároveň máme lepšie predpoklady na to, aby sme vypracovali individuálne politiky, v ktorých sa na tieto špecifiká bude prihliadať.

Zmena klímy a pandémia COVID-19 majú výrazný vplyv na vodné zdroje, vodohospodárske služby a zásobovanie vodou v celej Európe a na celom svete. Čo by sa malo urobiť preto, aby mal každý prístup k čistej a kvalitnej vode?

Musíme zmeniť to, ako vnímame spôsob našej interakcie s prírodou. Musíme prehodnotiť súčasný mechanický prístup, keď slepo a nekontrolovane spotrebúvame prírodné zdroje a okrem iného neustále produkujeme odpad a znečisťujúce látky. Musíme rozvíjať a presadzovať ekosystémový prístup, v ktorom sa využívanie prírodných zdrojov, a najmä vody, riadi zásadou obehovosti. Udržateľnosť vodného hospodárstva nie je možná bez zodpovedného a inkluzívneho rozhodovania, ktorým sa každému zabezpečí prístup k čistej vode.

Vaše stanovisko bude tiež príspevkom k akčnému plánu nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, ktorý Európska komisia predloží na budúci rok. Čo by ste chceli v tejto súvislosti predovšetkým odkázať?

Mojím hlavným posolstvom je, že musíme zmeniť svoj vzťah k prírode a následne navrhnúť politiky, ktoré rešpektujú životné prostredie. Žijeme v „antropocéne“, teda v dobe, v ktorej má ľudská činnosť rozhodujúci vplyv na klímu a životné prostredie. Preto sa musíme všetci naučiť robiť zodpovedné rozhodnutia. Budeme aj naďalej poškodzovať prírodu a predstavovať priamu hrozbu pre ľudskú civilizáciu, alebo sa naučíme využívať zdroje udržateľným spôsobom? Máme jedinečnú príležitosť posunúť sa smerom k obehovému hospodárstvu, ktoré je šetrné k životnému prostrediu a v ktorom sa voda a ďalšie životne dôležité zdroje spotrebúvajú udržateľným spôsobom. Akčný plán nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy je kľúčovým faktorom tohto posunu.

Vaše stanovisko sa zameriava na problémy súvisiace s povodňami, znečistením vody a dôsledkami ľudskej činnosti na životné prostredie. Aké nástroje potrebujú miestne a regionálne samosprávy, aby mohli lepšie reagovať na tieto výzvy?

Vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie a najmä na vodné zdroje má kumulatívny účinok a vytvára nebezpečnú špirálu. Potrebujeme novú paradigmu založenú na vedeckých dôkazoch, aby miestne a regionálne samosprávy mohli robiť tie najlepšie politické rozhodnutia. Ak to chceme dosiahnuť, je dôležité nadviazať trvalú spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi tvorcami politík a vedcami. Ako príklad by som sa rád zmienil o našej spolupráci s profesorom Maciejom Zalewským, ktorý je riaditeľom Európskeho regionálneho strediska pre ekohydrológiu (ERCE), medzinárodného inštitútu Poľskej akadémie vied, ktorý sa zaoberá skúmaním interakcií medzi vodou a ekologickými systémami.

Potom budú potrebné ďalšie nástroje na posilnenie vzdelávania o udržateľnosti, zvyšovanie informovanosti v našich komunitách a rozvíjanie vedomostí a hodnôt, ktoré vedú k udržateľnejšiemu životnému štýlu. Digitálny svet ponúka ľuďom obrovské možnosti na to, aby sa priamo zapojili do tohto úsilia. Dobrým príkladom je mobilná aplikácia, ktorá bola nedávno vyvinutá v rámci projektu AMBER ( Adaptive Management of Barriers in European Rivers ), pretože zahŕňa aj program „občianskej vedy“ v snahe zapojiť úrady, mimovládne organizácie a verejnosť do zberu a šírenia údajov. Európska zelená dohoda dnes ponúka nové príležitosti vďaka ucelenej vízii založenej na spoľahlivom interdisciplinárnom rámci. Preto budúcnosť vidím optimisticky.

Poznámky

Návrh stanoviska na tému „Kontrola vhodnosti rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach“ spravodajcu Piotra Całbeckého (PL/EĽS) je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ . Bude sa o ňom hlasovať na nasledujúcej schôdzi komisie ENVE 8. júna. Dokumenty na schôdzu sa dajú stiahnuť tu .

Tretina územia EÚ trpí nedostatkom vody, čo v mnohých členských štátoch vyvoláva obavy. Keďže zmena klímy má za následok nepredvídateľný charakter počasia, treba očakávať čoraz väčšie suchá a nedostatok a horšiu kvalitu zdrojov sladkej vody. Tlačová správa VR z 11. decembra 2018 o opätovnom využívaní vody v poľnohospodárstve a udržiavaní zelených plôch v mestách.

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-A-PARADIGM-SHIFT-IN-WATER-MANAGEMENT-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023