Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
„Stromy pre život“: aktuálna výzva pre mestá a regióny, aby sa pripojili ‎ k záväzku EÚ vysadiť 3 miliardy stromov do roku 2030  

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Apostolos Tzitzikostas a nová predsedníčka komisie ENVE vo VR a pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni Kata Tüttő spustili 17. februára iniciatívu Stromy pre život, v rámci ktorej vyzývajú všetkých členov VR – ale aj mestá a regióny v celej EÚ – aby sa do nej zapojili a informovali o svojich prebiehajúcich projektoch a nových záväzkoch v oblasti opätovného zalesňovania a ekologizácie mestských oblastí. Iniciatíva Stromy pre život je súčasťou kampane VRZelená dohoda na miestnej úrovni.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolas Tzitikostas vyhlásil: „S potešením oznamujeme, že iniciatíva „Stromy pre živor“ sa stala realitou. Žiadame našich členov, aby sa podelili o iniciatívy svojej delegácie v oblasti výsadby stromov, ako aj o svoje vlastné iniciatívy, a to vyplnením osobitného dotazníka. Svojou účasťou budete môcť demonštrovať vedúce postavenie európskych miestnych a regionálnych samospráv pri budovaní ekologickejšej a udržateľnejšej budúcnosti pre našu planétu.“

Zástupkyňa primátora Budapešti a nová predsedníčka komisie ENVE a pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni Kata Tüttő dodala: „V Budapešti si stromy ceníme za všetko, čo poskytujú, a to nielen preto, že zachytávajú CO2, ale aj preto, že na seba viažu prach, počas horúcich letných dní poskytujú tieň a do ovzdušia uvoľňujú paru. Ako prioritu sme stanovili aj vytvorenie registra na ťažbu stromov v rámci nášho monitorovania cieľov udržateľného rozvoja. Ekologizácia mestských oblastí je konkrétnym opatrením, ktoré môžeme všetci prijať na boj proti znečisteniu ovzdušia, na zastavenie straty biodiverzity a zlepšenie životných podmienok našich miest. Ak chceme zastaviť krízu v oblasti klímy a biodiverzity, potrebné sú aj menšie opatrenia.“

Ak sa chcete pripojiť k iniciatíve „Stromy pre život“, vyplňte krátky online dotazník.Stromy sa musia vysádzať alebo začať rásť po 20. máji 2020, pričom sa treba riadiť usmerneniami o zalesňovaní šetrnom k biodiverzite, vyhýbať sa neprimeranému zalesňovaniu citlivých biotopov, ako sú rašeliniská a mokrade, a podľa možnosti uprednostňovať pôvodné druhy stromov a odrody, ekotypy a miesta pôvodu, ktoré zohľadňujú potrebu odolnosti voči zmene klímy. Usmernenia a kritériá účasti sú dostupné tu.

Iniciatíva „Stromy pre život“ nabáda všetkých účastníkov, a najmä členov VR, aby vo svojom regióne, meste alebo obci, pokiaľ možno 30. mája 2022 a najneskôr 5. júna 2022, počas Zeleného týždňa EÚ 2022, vysadili strom a zdieľali fotografiu s cieľom zverejniť každý záväzok a propagovať ho ako príspevok k opätovnému zalesňovaniu Európy.

VR bude propagovať a zviditeľňovať všetky spoločné záväzky, pričom posilní posolstvo, že globálne otepľovanie je globálnou výzvou, ktorá si vyžaduje miestne riešenia.

Príspevky miest a regiónov v rámci iniciatívy „Stromy pre život“ sa započítajú priamo do záväzku vysadiť ďalšie 3 miliardy stromov a prispejú k novej stratégii lesného hospodárstva EÚ do roku 2030.

Táto výzva na prijatie opatrení nadväzuje na oznámenie, ktoré v spoločnom liste v októbri 2021 zverejnili predseda VR Apostolos Tzitzikostas a člen Európskej komisie zodpovedný za životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius.

Kontext

Iniciatíva „Stromy pre život“ je jedna z 10 výziev na prijatie opatrení v rámci kampane VR Zelená dohoda na miestnej úrovni. Zelená dohoda na miestnej úrovni sa začala vykonávať v júni 2020 vytvorením pracovnej skupiny a súboru iniciatív v oblasti komunikácie a angažovanosti, ktorých cieľom je dosiahnuť, aby sa mestá a regióny stali ústrednými miestami prechodu EÚ na klimatickú neutralitu a aby sa miestnym a regionálnym samosprávam poskytli nástroje z prvej ruky na zapojenie a urýchlenie vykonávania Európskej zelenej dohody na všetkých územiach.

Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo majú lesy zásadný význam pre naše zdravie a dobré životné podmienky na našej planéte. Sú bohaté z hľadiska biodiverzity a zohrávajú významnú úlohu v boji proti zmene klímy. Okrem iných prínosov pomôže výsadba ďalších 3 miliárd stromov v celej EÚ taktiež

  • ochladiť vzduch o 2 °C až 8 °C, ak sa budú stromy strategicky vysádzať v mestských oblastiach;
  • poskytovať potraviny, ako sú ovocie, orechy a listy; a
  • poskytovať biotop a ochranu pre rastliny a zvieratá, čím sa zvyšuje mestská biodiverzita.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa e-mailom na sekretariát VR pre Zelenú dohodu na miestnej úrovni na adrese: greendeal@cor.europa.eu.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/TREES-FOR-LIFE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023