Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska zelená dohoda na miestnej úrovni  

Európsky výbor regiónov zriaďuje novú pracovnú skupinu s cieľom zabezpečiť, aby mestá a regióny dokázali uspieť s európskou zelenou dohodou priamo v praxi, spolu s konkrétnymi projektmi a priamym financovaním pre miestne a regionálne samosprávy.

Európsky výbor regiónov dnes uviedol pracovnú skupinu pre zelenú dohodu na miestnej úrovni. Tvorí ju 13 zvolených miestnych a regionálnych zástupcov a jej cieľom je zabezpečiť, aby sa mestá a regióny EÚ priamo zúčastňovali na definovaní, vykonávaní a hodnotení mnohých iniciatív v rámci európskej zelenej dohody, stratégie EÚ pre udržateľný rast, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Teraz je čas spoločne investovať a urýchliť prechod na čisté, udržateľné a uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Prostredníctvom balíka opatrení EÚ na obnovu hospodárstva a európskej zelenej dohody musíme posilniť postavenie miest a regiónov a poskytnúť im finančné prostriedky, aby si vybudovali odolnosť a zotavili sa z krízy súvisiacej s ochorením COVID-19. Toto je hlavné posolstvo z prvej schôdze pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni. Pracovná skupina začína svoju činnosť v čase, keď Európska komisia predložila návrh nového nástroja obnovy vo výške 750 miliárd EUR a v navrhovanom dlhodobom rozpočte vo výške 1 100 miliárd EUR posilnila prvky súvisiace s klímou. V súčasnosti sa čaká na schválenie členskými štátmi EÚ a Európskeho parlamentu.

Ako uviedol starosta mesta Sevilla a predseda pracovnej skupiny Juan Espadas (ES/SES) , „svet čelí najťažšej recesii, akú si pamätá, nesmieme však zabúdať, že klimatické výzvy nepominuli. Európska zelená dohoda je najlepším nástrojom na spoločné zvládnutie oboch kríz. Je to príležitosť investovať do čistej verejnej dopravy, energie z obnoviteľných zdrojov, dostupného izolovaného bývania, udržateľného poľnohospodárstva a ochrany biodiverzity. Ide o pozitívnu revolúciu, ale bez plného zapojenia miest a regiónov a európskej podpory ju nemožno naplniť. Ako predseda pracovnej skupiny chcem zabezpečiť, aby boli naše požiadavky nahlas a zreteľne prednesené.

Poslankyňa EP a spolupredsedníčka medziskupiny pre novú zelenú dohodu v Európskom parlamente Aurore Lalucq (FR/S& D) vyhlásila, že „zelená dohoda pred krízou súvisiacou s ochorením COVID-19 nemôže byť rovnaká ako po kríze. Dnes potrebujeme väčšie ambície, vyšší rozpočet EÚ a vyššie investície. Zelená dohoda predstavuje riešenie hospodárskej krízy, ale aj príležitosť na nasadenie nového modelu rozvoja, ktorý spája environmentálnu a sociálnu spravodlivosť. Musíme preukázať predstavivosť, pragmatizmus a flexibilitu, aby sme prostredníctvom rozsiahleho sociálneho dialógu mohli prispôsobiť makroekonomické rozhodnutia jednotlivým územiam. Zelená dohoda je tým správnym kanálom na realizáciu ambicióznej politiky zamestnanosti a na zabezpečenie dôstojného zamestnania a dôstojnej mzdy pre každého európskeho občana. Aby sme uspeli, musíme zmobilizovať všetkých aktérov na vnútroštátnej, ale aj európskej a miestnej úrovni. Z tohto dôvodu je nevyhnutný dialóg medzi medziskupinou Európskeho parlamentu pre novú zelenú dohodu a Európskym výborom regiónov, rovnako ako dialóg medzi európskymi inštitúciami a miestnymi samosprávami.“

Vedúci kabinetu komisára Fransa Timmermansa, výkonného podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za európsku zelenú dohodu, Diederik Samsom v príhovore k členom pracovnej skupiny uviedol: „Sme odhodlaní zabezpečiť, aby sa zelená dohoda presadila na miestnej úrovni. Kríza súvisiaca s ochorením COVID-19 od nás vyžaduje, aby sme sa prispôsobili novej realite, ale tiež aby sme uprednostnili a urýchlili vykonávanie tých prvkov zelenej dohody, ktoré priamo prispievajú k rastu a zamestnanosti, napríklad „vlna obnovy“, obehové hospodárstvo a ekologizácia našich miest a mestskej dopravy. Bez pevného ukotvenia v európskych mestách a regiónoch nemôže byť žiadna transformácia úspešná. Musíme spolupracovať, aby sme Európanom priniesli výsledky.“

Cieľom pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni je zabezpečiť, aby sa európska zelená dohoda a stratégia obnovy EÚ skutočne premietli do konkrétnych projektov a priameho financovania pre miestne a regionálne samosprávy. Pracovná skupina má tri konkrétne ciele :

  • zhromaždiť názory miest a regiónov vo VR na početné politické iniciatívy v rámci európskej zelenej dohody z hľadiska miest a regiónov a zabezpečiť, aby bol ich hlas vypočutý.
  • Uľahčovať spoluprácu inštitúcií EÚ s cieľom postaviť mestá a regióny do centra politík na podporu uhlíkovej neutrality.
  • Sprostredkovať výzvy, s ktorými sa miestne a regionálne samosprávy stretávajú pri vykonávaní ekologickej transformácie na miestnej úrovni, a vyzdvihnúť ich úspechy a najlepšie postupy s cieľom uľahčiť ich opätovné uplatňovanie v celej Európskej únii.

Medzi súčasné prioritné spisy pracovnej skupiny patria európsky právny predpis v oblasti klímy klimatický pakt , Fond na spravodlivú transformáciu , nová priemyselná stratégia pre Európu , čisté ovzdušie voda, čistý vodík , nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo , biodiverzita lesy .

Pracovná skupina pozostáva z 13 členov zo všetkých šiestich komisií a všetkých šiestich politických skupín vo VR, a preto ide o skutočne horizontálnu a inkluzívnu iniciatívu.

Pracovná skupina sa bude pravidelne schádzať, bude prispievať k plenárnym zasadnutiam Európskeho výboru regiónov, a to už od nasledujúceho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 1. a 2. júla s rozpravou na tému „Regióny a mestá za ekologickú obnovu“ a na ktorom sa zúčastní poslanec EP a predseda výboru ENVI Európskeho parlamentu Pascal Canfin . Uskutočnia sa ďalšie dve diskusie: jedna o budúcom viacročnom finančnom rámci v nadväznosti na obnovu po kríze súvisiacej s ochorením COVID-19 s komisárom Johannesom Hahnom a ďalšia o hospodárskych aspektoch tejto obnovy s komisárom Thierrym Bretonom .

Kontext:

Kliknite na nový webový portál Zelená dohoda na miestnej úrovni.

Prečítajte si uznesenie o zelenej dohode, ktoré Európsky výbor regiónov prijal v decembri 2019.

Spravodajcovia pre zelenú dohodu v centre pozornosti: teraz si môžete prečítať našu novú sériu rozhovorov tu .

Európska zelená dohoda je plánom na zabezpečenie udržateľnosti hospodárstva EÚ. Zahŕňa novú stratégiu udržateľného rastu spolu so súborom legislatívnych opatrení, politických opatrení a mechanizmov financovania. Má trojaký cieľ: žiadne čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050, oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a nezabudnúť na nikoho ( Európska komisia ). Európska zelená dohoda zahŕňa tieto oblasti:

  • udržateľná energetika
  • obehové hospodárstvo
  • čistá doprava
  • príroda a biodiverzita
  • potraviny a poľnohospodárstvo
  • ekologické financovanie

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-IS-GOING-LOCAL-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023