Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri EÚ na pracovnej návšteve poľsko-ukrajinskej hranice: Je naliehavo potrebné podporiť regióny a mestá, ktoré pomáhajú ľuďom utekajúcim pred zverstvami vojny  

Predsedovia politických skupín Európskeho výboru regiónov vycestovali na pracovné stretnutie do poľského Rzeszowa, aby na základe poznatkov z prvej ruky dokázali posúdiť potreby miestnych komunít a pomôcť pri plánovaní opatrení na riešenie ukrajinskej utečeneckej krízy.

Spoločné pravidlá a zrýchlený prístup sú potrebné na maximalizáciu vplyvu 17 miliardového balíka podpory EÚ v praxi: na tomto závere sa zhodli vedúci predstavitelia šiestich politických skupín v Európskom výbore regiónov na mimoriadnej schôdzi , ktorá sa konala v blízkosti poľskej hranice s Ukrajinou 6. apríla. Zúčastnili sa na nej predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas, európska komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Younous Omarjee a predsedníčka regionálneho zastupiteľstva Charkovskej oblasti Teťana Jehorova-Lucenko. Schôdzu usporiadali maršálek Podkarpatského vojvodstva Władysław Ortyl a starosta Rzeszowa Konrad Fijołek.

Stretnutie otvorila predsedníčka regionálneho zastupiteľstva Charkovskej oblasti Teťana Jehorova-Lucenko slovami: „Som tu nielen ako predstaviteľka zastupiteľstva Charkovskej oblasti, ale aj ako žena a matka dvoch detí, ktoré sa mnoho dní skrývali v pivnici pred ruskými raketovými útokmi na Charkov. To, čo sme zažili v Charkove, je strašnejšie než naše najhoršie nočné mory. Nikdy by sme si nevedeli predstaviť, že by tu v 21. storočí mohlo dôjsť k takejto vojne. A je to vojna nielen proti celej Ukrajine, ale aj proti Európe a civilizovanému svetu.“

Maršálek Podkarpatského vojvodstva Władysław Ortyl (PL/EKR) uviedol: „Som veľmi rád, že členovia Výboru regiónov spolu s jeho predsedom prišli do Podkarpatského vojvodstva, ktoré priamo hraničí s Ukrajinou. Na hraničnom priechode sami videli tragické dôsledky vojny. V 21. storočí je to nepredstaviteľná situácia. Poliaci od samého začiatku vojny otvorili svoje srdcia, prejavili solidaritu a poskytli Ukrajincom všemožnú pomoc. Teraz musí takúto solidaritu prejaviť celá Európa. Som rád, že sa výzva poľskej delegácie vo Výbore regiónov stretla s takým veľkým ohlasom a že statočnú Ukrajinu podporí aj európska úroveň.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas dodal: „Na poľskej a ukrajinskej hranici som sa stretol s matkami a deťmi, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy, aby utiekli pred zverstvami, ktoré pácha ruská armáda. Bol som tiež svedkom obrovského úsilia poľského ľudu a starostov a predsedov regiónov pri poskytovaní prístrešia. Zaslúžia si okamžitú a účinnú podporu. Balík podpory EÚ vo výške 17 miliárd EUR pochádza z piatich nástrojov financovania s rôznymi postupmi a harmonogramami, ktoré ohrozujú jeho bezproblémové využívanie miestnymi príjemcami v praxi. Preto som komisárke Elise Ferreira navrhol, aby sme spoločne zvážili vytvorenie „miestneho nástroja EÚ pre ukrajinských utečencov“, ktorý by nemal vzniknúť ako nový fond, ale ako operačný nástroj na zníženie byrokracie a zrýchlený prístup miestnych lídrov k existujúcim fondom s cieľom dosiahnuť výsledky, ktoré očakávajú utečenci a miestne komunity.“

Predseda výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Younous Omarjee (FR – GUE/NGL), vyhlásil: „Európska rada musí podobne ako Parlament začať uvažovať o nových a oveľa účinnejších formách reakcie, ako to bolo v prípade krízy spôsobenej ochorením COVID-19, pretože makroekonomické a sociálne dôsledky tejto vojny budú z dlhodobého hľadiska obrovské, najmä pokiaľ ide o ciele súdržnosti.“

Predsedov sprevádzali členovia pracovnej skupiny VR pre Ukrajinu , ktorú vedie primátorka Gdanska Alexandra Dulkiewicz (PL/EĽS). Na stretnutí sa zúčastnili za Poľsko traja maršálkovia a dvaja primátori a miestni a regionálni lídri z Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Rumunska a Slovenska.

Európsky výbor regiónov spustil webovú stránku Help Ukraine: Info-Support Hub s cieľom zosúladiť potreby a ponuku v oblasti podpory. Miestne a regionálne orgány EÚ, ktoré chcú ponúknuť pomoc alebo potrebujú podporu, tam nájdu potrebné informácie.

Členské štáty EÚ tento týždeň schválili zmeny v pravidlách, ktorými sa riadi vyplácanie dlhodobých finančných prostriedkov na regionálny rozvoj, s cieľom umožniť využívanie týchto finančných prostriedkov na uspokojovanie potrieb utečencov. Táto flexibilita napríklad znamená, že školy a nemocnice budú mať prístup k finančným prostriedkom, ktoré zostali z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 alebo ktoré sú k dispozícii z balíka na obnovu hospodárstva po pandémii COVID-19. Budú akceptované aj žiadosti týkajúce sa opatrení, ktoré sa začali 24. februára 2022, t. j. v deň, keď Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Európske inštitúcie odhadujú, že vďaka súboru zmien bude k dispozícii takmer 17 miliárd EUR.

Na stretnutí sa zúčastnili aj títo ďalší členovia Európskeho výboru regiónov: Olgierd Geblewicz (PL/EĽS), maršálek Západopomoranského vojvodstva a predseda skupiny EĽS; Christophe Rouillon (FR/SES), starosta obce Coulaines a predseda skupiny SES; François Decoster (FR/Renew Europe), poslanec zastupiteľstva regiónu Hauts-de-France a predseda skupiny Renew Europe; Bernd Voß (DE/Zelení), poslanec krajinského snemu spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko a spolupredseda skupiny Zelení; Krzysztof Iwaniuk (PL/EA), starosta obce Terespol a predseda skupiny Európska aliancia; Pavel Branda , (CZ/EKR), zástupca starostu obce Rádlo; Antje Grotheer (DE/SES), podpredsedníčka krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy a spravodajkyňa stanoviska o zmenách v správe schengenského priestoru; Anna Magyar (HU/EKR), poslankyňa zastupiteľstva Čongrádskej župy a spravodajkyňa stanoviska o balíku opatrení týkajúcich sa rozširovania 2021; Adrian Ovidiu Teban (RO/EĽS), primátor mesta Cugir; Rastislav Trnka (SK/EĽS), predseda Košického samosprávneho kraja; Marek Woźniak (PL/EĽS), maršálek Veľkopoľského vojvodstva a Hanna Zdanowska (PL/EĽS), primátorka Lodže.

Video zo stretnutia je dostupné tu .

Zdieľať :