Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
V plánoch obnovy by sa nemalo zabúdať na vidiecke oblasti  

Na začiatku Týždňa vízie vidieka vyjadrili členovia Výboru regiónov (VR) obavy z toho, že plány Európskej únie, ktoré majú po pandémii COVID-19 pomôcť vybudovať ekologickejšiu, digitálnejšiu a odolnejšiu Európu, by mohli priniesť menej výhod vidieckym oblastiam. Nasledujúce vyhlásenie, ktoré členovia prijali na schôdzi komisie VR pre prírodné zdroje (NAT), podporila medziskupina Európskeho parlamentu pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti a inteligentné dediny a dôrazne sa v ňom odmietajú všetky plány, ktoré sa neriadia zásadou partnerstva a neboli vypracované v spolupráci s vidieckymi oblasťami.

Pandémia zhoršila mnohé problémy, s ktorými už vidiecke oblasti zápasia, a opäť poukázala na zraniteľnosť týchto regiónov, najmä pokiaľ ide o digitálne pokrytie, kvalitu a poskytovanie zdravotníckych služieb, vzdelávanie, prístup k širokopásmovému internetu, špecifické potreby obyvateľstva, odolnosť distribučných reťazcov a inovačné schopnosti. Je potrebná jasná stratégia, aby sa nestalo, že plány obnovy prehĺbia priepasť medzi zaostávajúcimi vidieckymi komunitami a mestskými oblasťami, ktoré zrýchľujú tempo na ceste k udržateľnosti a digitalizácii. V opačnom prípade hrozí, že premeškáme jedinečnú príležitosť zaistiť hospodársky a sociálny rast v celej Únii a zároveň stratíme podporu budúcich generácií na väčšine jej územia.

Členovia a členky komisie NAT sa obávajú, že:

  • vo väčšine členských štátov regióny, a najmä vidiecke regióny, nie sú dostatočne zapojené do rozhodovania v súvislosti s navrhovaním národných plánov obnovy a odolnosti,
  • vidiecke oblasti by mohli dostať menej prostriedkov z nástroja Next Generation EU vzhľadom na štrukturálny rámec národných plánov obnovy a odolnosti a ich priority z hľadiska opatrení a metód realizácie, a to napriek tomu, že vidiecke regióny pandémia COVID-19 obzvlášť ťažko zasiahla,
  • v mnohých prípadoch sa finančné prostriedky budú prideľovať prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov, čo by mohlo vidieckym oblastiam sťažiť prístup k prostriedkom z nástroja Next Generation EU, keďže majú tradične slabšie kapacity a menšiu technickú podporu pri plánovaní a čerpaní finančných prostriedkov EÚ,
  • súčasné vymedzenie vidieckych oblastí pravdepodobne podceňuje ich skutočný rozsah v Európe, keďže sivé zóny medzi vidiekom a mestom s najväčšou pravdepodobnosťou čelia rovnakým výzvam ako vidiecke oblasti.

Členovia a členky komisie NAT vyzývajú:

  • európske inštitúcie a vlády štátov, aby zapojili miestne a regionálne samosprávy do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti: ak majú byť tieto opatrenia účinné, musia mať miestny rozmer,
  • členské štáty, aby viedli politické dialógy so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami. Na vidiecke regióny sa nesmie zabúdať a ich potreby sa musia plne uznať a zohľadniť v národných plánoch obnovy a odolnosti;
  • všetkých príslušných inštitucionálnych aktérov, aby pozorne monitorovali využívanie finančných prostriedkov nástroja Next Generation EU na územnej úrovni s cieľom zabezpečiť ich spravodlivé rozdelenie medzi regióny,
  • členské štáty a riadiace orgány, aby vidieckym oblastiam uľahčili a zjednodušili prístup k finančným prostriedkom nástroja Next Generation EU.

Tu nájdete zoznam členov a členiek komisie NAT medziskupiny EP pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti a inteligentné dediny .

Kontakt:

Európsky výbor regiónov

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Medziskupina Európskeho parlamentu pre vidiecke, horské a vzdialené oblasti a inteligentné dediny

Adam Mouchtar

Tel.: +32 499421655

adam.mouchtar@europarl.europa.eu

Zdieľať :