Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Oslavy 60. výročia podpísania Rímskej zmluvy: príležitosť zamyslieť sa, vypočuť si názory občanov a spoločne navrhnúť nové smerovanie Európy  

Vzhľadom na blížiace sa 60. výročie podpísania Rímskej zmluvy a v kontexte čoraz väčšieho pocitu rozčarovania z európskeho projektu sa mestá a regióny EÚ zaviazali, že prispejú k snahe viac zapojiť občanov do určenia nového smerovania Únie. Po  diskusii o budúcnosti Európy s dvomi stovkami mladých Európanov prijali dnes členovia Európskeho výboru regiónov (VR) uznesenie , ktoré odštartuje rozsiahlu konzultáciu s občanmi v celej EÚ na tému Úvahy o Európe. Výsledky tejto širokospektrálnej iniciatívy využije VR pri vypracovaní svojho príspevku k nadchádzajúcim politickým diskusiám o budúcnosti Únie.

Predseda VR Markku Markkula pri otvorení diskusie na plenárnom zasadnutí zdôraznil: „V dnešnej dobe plnej veľkých výziev by výročia, akými sú 60. rokov podpísania Rímskej zmluvy a 25. rokov Maastrichtskej zmluvy, mali byť príležitosťou otvorene sa porozprávať o Európe. Veľa času na rozprávanie a počúvanie však už nemáme: musíme začať konať. Chceme, aby sa prešlo k činom, a to hneď. Presne to ľudia vrátane mladších generácií od Európy žiadajú a na to sme chceli upozorniť aj naším dnešným „pozmeňovacím návrhom mládeže“. Potrebujeme takú Európsku úniu, kde budú mať občania pocit, že ich názor skutočne zaváži, a kde sa ľudia budú cítiť v bezpečí, aby mohli realizovať svoje sny. Chceme zmeniť Európsku úniu v záujme občanov a spolu s nimi.“

Vďaka úzkej spolupráci s Európskym fórom mládežeModelovým Európskym parlamentom mohli v dnešnej diskusii odznieť cenné nápady a postoje približne 200 mladých Európanov, ktorí sa aktívne zapojili do práce na plenárnom zasadnutí. Ich participácia vyplynula z „Dialógu mladých občanov“ na tému „Úvahy o Európe: ako obnoviť dôveru v Európsku úniu s pomocou regiónov a miest“, ktorý sa konal počas podujatia Youth Opinion Festival (YO!Fest) 7. februára v Maastrichte za účasti zástupcov VR zo všetkých politických strán.

Ako príspevok k širšej politickej reflexii o budúcnosti EÚ prijali členovia VR uznesenie, v ktorom schválili návrh rozbehnúť rozsiahlu konzultáciu na tému Úvahy o Európe prevažne formou dialógov s občanmi a „diskusií na radnici“ na miestnej úrovni s cieľom zistiť, aké sú priority a obavy občanov, a pretlmočiť ich na úrovni EÚ. Tento postup „zdola nahor“ nadobudol ešte väčší význam po  oficiálnej žiadosti predsedu Európskej rady Donalda Tuska, aby VR poslal svoj príspevok k Úvahám o Európe z pohľadu miest a regiónov. Stanovisko VR v tejto súvislosti, ktoré by malo byť prijaté v roku 2018, bude vychádzať z výsledkov konzultácie a pripravia ho predseda VR Markku Markkula a prvý podpredseda Karl-Heinz Lambertz.

Pán Lambertz sa v tejto súvislosti vyjadril: „Mimoriadne príležitosti, ako sú tohtoročné výročia Rímskej a Maastrichtskej zmluvy, sa spájajú s mimoriadnymi očakávaniami. Európa prežíva nesmierne ťažké obdobie a musí sa vyrovnať s viacerými krízami. Súčasnú skepsu musíme premeniť na nádej a práve k tomuto úsiliu môžeme ako miestni a regionálni zástupcovia, ktorí majú blízko k občanom, užitočne prispieť. Toto uznesenie by nemalo byť ďalším dokumentom, ktorý sa stratí v spleti elektronických súborov. Malo by odštartovať úvahy o budúcnosti Európy, ktoré povedú ku konkrétnym výsledkom.“

Miestni a regionálni lídri EÚ sa vo svojom uznesení okrem iného zasadzujú za :

Európu, ktorá bude schopná obnoviť dôveru občanov v európsky projekt,

Úniu, ktorá bude poskytovať účinné a rýchle riešenia veľkých spoločných výziev, ktoré mestá, regióny a štáty nedokážu vyriešiť samy, ako napríklad zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ, posilniť súdržnosť, zaistiť bezpečný priestor pre všetkých, vyriešiť migrantskú a utečeneckú krízu, zmierniť klimatické zmeny, odstrániť nezamestnanosť a bojovať proti terorizmu,

Európu, ktorá uznáva, že je dôležité uspokojiť konkrétne potreby mladých ľudí a zabezpečiť otvorený dialóg medzi ľuďmi všetkých generácií.

Poznámka pre redaktorov:

Iniciatíva VR radiť sa o Európe s európskymi občanmi priamo v teréne sa už vyskúšala v praxi prostredníctvom 27 miestnych podujatí „Porozprávajme sa o Európe“, ktoré VR, jeho členovia a miestni a regionálni partneri zorganizovali v roku 2016 v 13 krajinách EÚ a na ktorých sa celkovo zúčastnilo vyše 3 200 občanov.

Tieto konzultácie sa v roku 2017 zintenzívnia vďaka 70 miestnym podujatiam, ktoré sa budú konať vo všetkých členských štátoch.

Okrem toho výbor nabáda regionálne a miestne zastupiteľstvá, aby organizovali svoje vlastné diskusie, a to aj v rámci svojich inštitucionálnych orgánov, a tak zabezpečili, že názory občanov budú v tejto reflexii zohľadnené.

Viac informácií o iniciatíve VR Úvahy o Európe

Fotografie z plenárneho zasadnutia sa dajú bezplatne stiahnuť z našej Flickr galérie.

Fotografie zo slávnostného podpísania dokumentu Nová zmluva mladých: Európa o 25 rokov

Kontakt:
Nathalie Vandelle
Tel.: +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Zdieľať :