Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Začína sa súťaž regiónov o najlepšiu podnikateľskú stratégiu  
Možnosť prihlásiť sa do súťaže Podnikateľský región roka 2020

Európsky výbor regiónov (VR) uverejnil výzvu na predkladanie prihlášok na ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2020 na zhromaždení európskych malých a stredných podnikov 19. novembra v rakúskom Grazi. Ocenenie EER môžu získať všetky regióny a mestá EÚ, ktoré sú pripravené vykonávať ambicióznu stratégiu na podporu MSP a podnikateľov. Uzávierka podávania prihlášok na ocenenie EER 2020 bude 27. marca 2019.

Ocenenie EER sa každoročne udeľuje trom regiónom EÚ s výnimočnými stratégiami orientovanými na budúcnosť, ktoré sú zamerané na podporu podnikania a pôsobenia malých a stredných podnikov na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky európske regióny, mestá alebo iné miestne alebo regionálne inštitúcie s politickými právomocami na uplatňovanie podnikateľskej vízie, a to bez ohľadu na svoju veľkosť alebo mieru prosperity.

„Všetci vieme, že v Európe potrebujeme viac podnikateľov a podnikateľské prostredie, ktoré bude priaznivejšie pre rast. Mestá a regióny pritom zohrávajú kľúčovú úlohu: na miestnej úrovni môžeme posilniť hospodárske ekosystémy, v ktorých sa bude podnikaniu dariť. Víťazi ocenenia EER sú rozmanití ako Európa sama a rád by som zdôraznil, že nejde o žiaden klub určený len pre tých najlepších. O ocenenie sa môžu uchádzať menej prosperujúce územné celky, ktoré vypracovali ambicióznu stratégiu, ktorá im umožní napredovať z ich konkrétnej východiskovej pozície,“ uviedol člen VR Michiel Scheffer , regionálny minister pre hospodárstvo, vzdelávanie a Európu v holandskej provincii Gelderland, jedného z troch víťazov ročníka 2019.

Porota EER bude monitorovať vykonávanie ocenených regionálnych a miestnych stratégií počas celého príslušného roka (2020). Na konci roka porota zložená z členov VR, zástupcov inštitúcií EÚ a sociálnych partnerov navštívi ocenené územné celky, aby overila dosiahnutý pokrok, uskutočnila objektívne externé hodnotenie ich politík a získala nové poznatky a inšpirácie pre ďalší rozvoj iniciatívy EER.

O hlavných výsledkoch, ktoré dosiahli regióny ocenené za rok 2020, budú informované aj regionálne a miestne orgány prostredníctvom siete Európskeho podnikateľského regiónu roka, a následne o nich budú viesť diskusie. V priebehu posledných ôsmich rokov sa sieť rozrástla na 27 ocenených územných celkov z 15 členských štátov EÚ (všetky víťazné stratégie nájdete tu ), pričom poskytuje kritické množstvo potrebné na plodnú výmenu osvedčených postupov, vzájomné učenie a úspešnú spoluprácu medzi minulými a súčasnými víťazmi ocenenia.

Prihlášky možno podávať do 27. marca 2019 . Formulár prihlášky a podrobné informácie o hodnotiacich kritériách sú k dispozícii na internetovej stránke EER:

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx

Poznámka pre redaktorov:

Zhromaždenie MSP je najvýznamnejším podujatím pre malé a stredné podniky (MSP) v Európe. Konferencia sa koná raz do roka počas Európskeho týždňa MSP. Spoločne so sieťou vyslancov MSP je zhromaždenie riadiacou štruktúrou iniciatívy Small Business Act . Tento rok sa zhromaždenie uskutočnilo 19. – 21. novembra 2018 v meste Graz v Rakúsku.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 2 282 2366

mobil: +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-2024-APPLICATIONS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
Súťaž o ocenenie Podnikateľský región roka (EER) 2024 otvorená: prihlásiť sa môžu mestá a regióny, ktoré podporujú udržateľný, odolný a digitálny rast.
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ARLEM-8-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
Young Egyptian entrepreneur wins Mediterranean award
08.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-RACE-FOR-BEST-ENTREPRENEURIAL-STRATEGY-BEGINS.ASPX

Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
Three European regions awarded for their innovative and sustainable entrepreneurial strategies to overcome the COVID-19 pandemic
30.06.2022