Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálni a miestni vedúci predstavitelia: treba prehodnotiť rozhodovanie EÚ v záujme lepšej reakcie na pandémiu  

Jeden milión volených politikov na regionálnej a miestnej úrovni musí byť plne zapojených do hľadania konkrétnych odpovedí na obavy občanov

Členovia predsedníctva* Európskeho výboru regiónov (VR) diskutovali o vplyve krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na obce, mestá a regióny a o potrebe zlepšiť fungovanie Európskej únie. Na online podujatí sa zúčastnil aj ministerský predseda Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Účastníci uviedli, že pandémia COVID-19 nastolila otázky týkajúce sa nielen odolnosti EÚ, ale aj účinnosti jej právomocí a rozhodovacích postupov, pokiaľ ide o reakciu na závažné krízy. Tisíce primátorov, starostov, predsedov regiónov a členov zastupiteľstiev slúžili ako európske záchranné siete a budú kľúčovými aktérmi pri vykonávaní plánov obnovy na úrovni EÚ a členských štátov. Nadchádzajúca Konferencia o budúcnosti Európy** je vhodnou príležitosťou na spoločnú diskusiu o týchto otázkach, v rámci ktorej bude mať zásadný význam prínos miestnych a regionálnych samospráv v snahe splniť očakávania občanov.

„Počas druhej vlny pandémie sa ústredné štátne správy a EÚ opäť spoliehajú na miestne a regionálne samosprávy, že budú poskytovať služby, chrániť životy a zachraňovať pracovné miesta. Regionálne a miestne samosprávy sú počas tejto tragickej pandémie naďalej v prvej obrannej línii, a to od riadenia návratu do škôl až po zvládanie tlaku na zdravotnícke služby, zachovanie pracovných miest a podporu MSP,“ uviedol predseda VR Apostolos Tzitzikostas . Ďalej dodal, že „uzatvorenie štátnych hraníc nie je riešením. Reakcia Európy musí zahŕňať konkrétne mechanizmy cezhraničnej regionálnej spolupráce v oblasti zdravotníctva a iných verejných služieb. Ak chceme účinne konať v prospech našich občanov a podnikov, musíme sa vyhnúť byrokratickým prekážkam alebo nadmernej centralizácii a podporiť väčšiu celoeurópsku koordináciu. Konferencia o budúcnosti Európy je dobrou príležitosťou na zlepšenie fungovania demokracie v EÚ. Výbor je pripravený spolupracovať s nemeckými spolkovými krajinami s cieľom presadzovať hlas jedného milióna zástupcov EÚ volených na miestnej a regionálnej úrovni. Teraz je načase zabezpečiť, aby okrem vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ boli regionálne a miestne samosprávy raz a navždy uznané za jednu z troch dimenzií nášho európskeho domu demokracie.“

„Ak chceme bojovať proti koronavírusu a formovať budúcnosť po kríze, musíme v Európe spolupracovať na všetkých úrovniach. Regióny zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu. Musíme hľadať európske riešenia s regionálnou zodpovednosťou. Rovnako ako vírus prekračuje hranice, musíme aj my v boji proti nemu konať cezhranične," uviedol ministerský prezident Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet ,.

Účastníci zdôraznili, že v dôsledku pandémie silnie tlak na všetkých úrovniach verejnej správy, aby spolupracovala a konala efektívne. Hlavnými piliermi programu lepšej právnej regulácie Európskej komisie sú určenie najlepšej úrovne verejnej správy na navrhovanie a vykonávanie politík EÚ – známej ako subsidiarita – a zároveň zohľadnenie finančného a administratívneho vplyvu – tzv. proporcionality. Tieto dva piliere sa využívajú na posilnenie otvorenosti a transparentnosti v rozhodovacom procese EÚ a na zlepšenie kvality nových právnych predpisov EÚ.

„Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej už pred pandémiou obnovila svoj záväzok, pokiaľ ide o lepšiu právnu reguláciu a pretrvávajúcu potrebu vytvárať politiku založenú na dôkazoch. V meniacom sa svete je to teraz ešte prezieravejšie. Pre Komisiu je mimoriadne dôležité poskytovať občanom aj podnikom príležitosti na účasť na tvorbe politík, právnu istotu a prísne normy ochrany. To nie je možné samostatne dosiahnuť na žiadnej úrovni. Aktéri na miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni preto musia spojiť svoje úsilie. Môžeme tak zabezpečiť nielen to, že sa zotavíme z krízy, ale aj to, že sa odrazíme smerom vpred budovať zelenú, digitálnu a spravodlivú Európu. V  tejto súvislosti oceňujem nedávny príspevok Výboru regiónov k nášmu programu lepšej právnej regulácie, najmä pokiaľ ide o vytvorenie regionálnych centier a jeho podporu pri konzultáciách a vybraných hodnoteniach," uviedol vo svojom videopríhovore podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič .

Členovia predsedníctva počas diskusie zdôraznili, že poskytovanie technickej spätnej väzby v ranom štádiu vykonávania právnych predpisov EÚ na miestnej a regionálnej úrovni je kľúčom k úspechu, najmä počas pandémie COVID-19. Európsky výbor regiónov zriadil v roku 2018 sieť RegHub na zber miestnych a regionálnych údajov o vykonávaní politík EÚ prostredníctvom cielených konzultácií. Je dobre vybavená na to, aby zmysluplne prispievala k opätovným preskúmaniam a hodnoteniam politík EÚ v reakcii na pandémiu COVID-19.

Kontext:

* Predsedníctvo VR zodpovedá za prípravu politického programu zhromaždenia. Skladá sa z dvoch alebo troch členov VR z každého členského štátu. Schôdze predsedníctva sa tradične konajú každý polrok v krajine, ktorá vykonáva rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Schôdza predsedníctva sa mala konať v Düsseldorfe, ale vzhľadom na najnovší nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19 v celej Európe sa konala online.

Očakáva sa, že ** Konferencia o budúcnosti Európy posilní účasť občanov na demokracii v EÚ aj po voľbách a zabezpečí, aby ich hlasy boli lepšie vypočuté. Mala sa začať v Deň Európy 9. mája 2020 a trvať dva roky, ale v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 došlo k jej oneskoreniu. Nemecké predsedníctvo EÚ sa zaviazalo, že konferenciu začne čo najskôr.

Kontakt

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

Mobil: +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Zapojte sa do siete #EUCouncillors
Zapojte sa do siete #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023