Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálni a miestni vedúci predstavitelia: treba prehodnotiť rozhodovanie EÚ v záujme lepšej reakcie na pandémiu  

Jeden milión volených politikov na regionálnej a miestnej úrovni musí byť plne zapojených do hľadania konkrétnych odpovedí na obavy občanov

Členovia predsedníctva* Európskeho výboru regiónov (VR) diskutovali o vplyve krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 na obce, mestá a regióny a o potrebe zlepšiť fungovanie Európskej únie. Na online podujatí sa zúčastnil aj ministerský predseda Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet a podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Účastníci uviedli, že pandémia COVID-19 nastolila otázky týkajúce sa nielen odolnosti EÚ, ale aj účinnosti jej právomocí a rozhodovacích postupov, pokiaľ ide o reakciu na závažné krízy. Tisíce primátorov, starostov, predsedov regiónov a členov zastupiteľstiev slúžili ako európske záchranné siete a budú kľúčovými aktérmi pri vykonávaní plánov obnovy na úrovni EÚ a členských štátov. Nadchádzajúca Konferencia o budúcnosti Európy** je vhodnou príležitosťou na spoločnú diskusiu o týchto otázkach, v rámci ktorej bude mať zásadný význam prínos miestnych a regionálnych samospráv v snahe splniť očakávania občanov.

„Počas druhej vlny pandémie sa ústredné štátne správy a EÚ opäť spoliehajú na miestne a regionálne samosprávy, že budú poskytovať služby, chrániť životy a zachraňovať pracovné miesta. Regionálne a miestne samosprávy sú počas tejto tragickej pandémie naďalej v prvej obrannej línii, a to od riadenia návratu do škôl až po zvládanie tlaku na zdravotnícke služby, zachovanie pracovných miest a podporu MSP,“ uviedol predseda VR Apostolos Tzitzikostas . Ďalej dodal, že „uzatvorenie štátnych hraníc nie je riešením. Reakcia Európy musí zahŕňať konkrétne mechanizmy cezhraničnej regionálnej spolupráce v oblasti zdravotníctva a iných verejných služieb. Ak chceme účinne konať v prospech našich občanov a podnikov, musíme sa vyhnúť byrokratickým prekážkam alebo nadmernej centralizácii a podporiť väčšiu celoeurópsku koordináciu. Konferencia o budúcnosti Európy je dobrou príležitosťou na zlepšenie fungovania demokracie v EÚ. Výbor je pripravený spolupracovať s nemeckými spolkovými krajinami s cieľom presadzovať hlas jedného milióna zástupcov EÚ volených na miestnej a regionálnej úrovni. Teraz je načase zabezpečiť, aby okrem vnútroštátnych orgánov a orgánov EÚ boli regionálne a miestne samosprávy raz a navždy uznané za jednu z troch dimenzií nášho európskeho domu demokracie.“

„Ak chceme bojovať proti koronavírusu a formovať budúcnosť po kríze, musíme v Európe spolupracovať na všetkých úrovniach. Regióny zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu. Musíme hľadať európske riešenia s regionálnou zodpovednosťou. Rovnako ako vírus prekračuje hranice, musíme aj my v boji proti nemu konať cezhranične," uviedol ministerský prezident Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet ,.

Účastníci zdôraznili, že v dôsledku pandémie silnie tlak na všetkých úrovniach verejnej správy, aby spolupracovala a konala efektívne. Hlavnými piliermi programu lepšej právnej regulácie Európskej komisie sú určenie najlepšej úrovne verejnej správy na navrhovanie a vykonávanie politík EÚ – známej ako subsidiarita – a zároveň zohľadnenie finančného a administratívneho vplyvu – tzv. proporcionality. Tieto dva piliere sa využívajú na posilnenie otvorenosti a transparentnosti v rozhodovacom procese EÚ a na zlepšenie kvality nových právnych predpisov EÚ.

„Komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej už pred pandémiou obnovila svoj záväzok, pokiaľ ide o lepšiu právnu reguláciu a pretrvávajúcu potrebu vytvárať politiku založenú na dôkazoch. V meniacom sa svete je to teraz ešte prezieravejšie. Pre Komisiu je mimoriadne dôležité poskytovať občanom aj podnikom príležitosti na účasť na tvorbe politík, právnu istotu a prísne normy ochrany. To nie je možné samostatne dosiahnuť na žiadnej úrovni. Aktéri na miestnej, regionálnej, celoštátnej a európskej úrovni preto musia spojiť svoje úsilie. Môžeme tak zabezpečiť nielen to, že sa zotavíme z krízy, ale aj to, že sa odrazíme smerom vpred budovať zelenú, digitálnu a spravodlivú Európu. V  tejto súvislosti oceňujem nedávny príspevok Výboru regiónov k nášmu programu lepšej právnej regulácie, najmä pokiaľ ide o vytvorenie regionálnych centier a jeho podporu pri konzultáciách a vybraných hodnoteniach," uviedol vo svojom videopríhovore podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič .

Členovia predsedníctva počas diskusie zdôraznili, že poskytovanie technickej spätnej väzby v ranom štádiu vykonávania právnych predpisov EÚ na miestnej a regionálnej úrovni je kľúčom k úspechu, najmä počas pandémie COVID-19. Európsky výbor regiónov zriadil v roku 2018 sieť RegHub na zber miestnych a regionálnych údajov o vykonávaní politík EÚ prostredníctvom cielených konzultácií. Je dobre vybavená na to, aby zmysluplne prispievala k opätovným preskúmaniam a hodnoteniam politík EÚ v reakcii na pandémiu COVID-19.

Kontext:

* Predsedníctvo VR zodpovedá za prípravu politického programu zhromaždenia. Skladá sa z dvoch alebo troch členov VR z každého členského štátu. Schôdze predsedníctva sa tradične konajú každý polrok v krajine, ktorá vykonáva rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Schôdza predsedníctva sa mala konať v Düsseldorfe, ale vzhľadom na najnovší nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19 v celej Európe sa konala online.

Očakáva sa, že ** Konferencia o budúcnosti Európy posilní účasť občanov na demokracii v EÚ aj po voľbách a zabezpečí, aby ich hlasy boli lepšie vypočuté. Mala sa začať v Deň Európy 9. mája 2020 a trvať dva roky, ale v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 došlo k jej oneskoreniu. Nemecké predsedníctvo EÚ sa zaviazalo, že konferenciu začne čo najskôr.

Kontakt

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)2 282 2366

Mobil: +32 (0)494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023