Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
(Re)New EUrope: 8. ročník európskeho samitu miest a regiónov ‎ 14. – 15. marca 2019 v Bukurešti  
Viac ako 500 európskych, národných a miestnych politikov načrtne víziu, ako posilniť demokraciu, blízkosť a solidaritu v Európskej únii

Viac ako 500 európskych, národných, regionálnych a miestnych predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ sa stretne 14. – 15. marca v Bukurešti s cieľom prediskutovať budúcnosť Európy a úlohu regiónov a miest v obnovenej Európskej únii. Na samite , ktorý bude niesť názov „(Re)New EUrope“, sa zúčastnia takisto poprední zástupcovia EÚ vrátane rumunského prezidenta Klausa Iohannisa, rumunskej premiérky Viorice Dăncilă, predsedu Európskeho výboru regiónov Karla-Heinza Lambertza, predsedu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Lucu Jahiera a hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera.

Kontext a témy samitu

Samit sa uskutoční v kritickom čase pre EÚ, keď budú mať na formovanie jej budúcnosti vplyv dôležité rozhodnutia, najmä očakávaný odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, májové voľby do Európskeho parlamentu a rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ po roku 2020.

Podujatie spoločne organizujú Európsky výbor regiónov – zhromaždenie miestnych a regionálnych volených zástupcov z Európskej únie –, rumunské predsedníctvo Rady EÚ a rumunské združenia miestnych a regionálnych orgánov a regióny a mestá EÚ na ňom predložia svoju víziu budúcnosti Európy pred stretnutím lídrov EÚ 9. mája v Sibiu.

Program bude pozostávať z hlavných prejavov a zo šiestich tematických diskusií na tieto témy: 1) Sociálna súdržnosť a integrácia v regiónoch a mestách, 2) Regióny a mestá EÚ budujú udržateľnú budúcnosť, 3) Územná súdržnosť s cieľom spojiť občanov EÚ, 4) Aktívna subsidiarita, 5) Posilnenie európskej demokracie a 6) Čo očakávajú mladí miestni a regionálni lídri od EÚ .

Brexit: diskusia s Michelom Barnierom

Očakáva sa, že krátko pred plánovaným termínom vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ (29. marca) sa hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier zúčastní na samite, aby diskutoval o vplyve brexitu na regióny a mestá EÚ, pomoci EÚ pre tie mestá a regióny, na ktoré bude mať brexit najväčší dosah, ako aj o získaných ponaučeniach pre budúcnosť EÚ. Vzhľadom na načasovanie brexitu a jeho dôsledky pre mestá a regióny, najmä v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody, sa diskusia bude venovať dvom štúdiám:

prieskum z roku 2018, ktorý si dal vypracovať VR a EUROCHAMBRES, obsahujúci podrobné informácie o dôsledkoch brexitu na obchod a hospodárstvo v regiónoch a mestách EÚ27 (pozri tlačovú správu ) ;

štúdia vydaná len pred dvomi týždňami pod vedením Univerzity v Birminghame a prezentovaná vo VR, z ktorej vyplýva, že brexit bez dohody by spôsobil rozsiahle škody miestnym hospodárstvam v EÚ aj v Spojenom kráľovstve (pozri tlačovú správu ).

Na samite sa zúčastní 100 mladých volených politikov

Do Bukurešti bolo pozvaných 100 mladých miestnych a regionálnych politikov, aby sa zapojili do diskusie o budúcnosti Európy. Mladí lídri sa podelia o svoje názory na otázky týkajúce sa budúcnosti Európy, na to, ako môže EÚ nadviazať trvalú výmenu s mladými miestnymi a regionálnymi lídrami a čo môžu regióny, mestá, parlamenty a politické strany EÚ urobiť pre zvýšenie angažovanosti týchto mladých zástupcov v európskej politike.

Lepšia právna regulácia EÚ: spustenie siete regionálnych centier

Keďže mestá a regióny sú zodpovedné za vykonávanie dvoch tretín právnych predpisov EÚ, výbor vytvára sieť regionálnych centier (#RegHub) , aby im umožnil ďalej prispievať k monitorovaniu, hodnoteniu a zlepšovaniu právnych predpisov EÚ. Na podujatí sa oficiálne spustí táto iniciatíva za účasti 20 regiónov zapojených do pilotnej fázy (2019 – 2020).

Smerovanie k Sibiu: vyhlásenie zo samitu zhrnie názory regiónov a miest na budúcnosť Európy

Samit vyvrcholí prijatím vyhlásenia miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov s názvom Budovanie EÚ od základu s našimi regiónmi a mestami . Vyhlásenie bude oficiálne odovzdané rumunskému prezidentovi Klausovi Iohannisovi . Táto výzva bude slúžiť ako postoj regiónov a miest adresovaný lídrom inštitúcií EÚ a hlavám štátov a predsedom vlád, ktorí sa stretnú 9. mája v rumunskom Sibiu , aby diskutovali o budúcnosti EÚ .

Informácie pre tlač a materiály pre médiá

Program pre médiá, kontakty pre tlač a všetky príslušné materiály pre médiá sú k dispozícii na internetovej stránke samitu .

Hlavné zasadnutia počas samitu sa budú vysielať cez internet na hlavnej stránke samitu .

Sledujte # EUlocal s cieľom nadviazať kontakt s ostatnými prostredníctvom sociálnych médií

Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest “ – brožúra VR

Podkladové informácie:

Európsky samit miest a regiónov bol vytvorený s cieľom zabezpečiť, aby miestne a regionálne samosprávy v plnej miere prispievali k najdôležitejším diskusiám v Európskej únii. Zriadil ho Európsky výbor regiónov ako doplnok k svojej každodennej činnosti poradného orgánu inštitúcií EÚ s rozhodovacou právomocou. Samit sa koná každé dva roky. Tieto samity sa zvyčajne konajú v krajine, ktorá predsedá Rade Európskej únie. Predchádzajúce samity sa konali v Bratislave (2016), Aténach (2014), Kodani (2012), Prahe (2009) a Ríme (2007). Táto tradícia sa zachováva aj tento rok.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
Cenu Pawla Adamowicza získalo mesto Michalowo a jeho obyvatelia za pomoc utečencom na hranici s Bieloruskom
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-ENGAGED-FOR-BETTER-EU-LAWS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
Local and regional leaders engaged for better EU laws: Anne Karjalainen and Michiel Rijsberman appointed rapporteurs on public procurement and Digital Europe programme
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RE-NEW-EUROPE-EUROPEAN-SUMMIT-OF-CITIES-AND-REGIONS-TO-TAKE-PLACE-IN-BUCHAREST-ON-14-15-MARCH-2019.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023