Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ochrana práv „musí byť prioritou“ v rámci paktu EÚ o migrácii  

Miestni a regionálni lídri EÚ takisto vyzývajú na vytvorenie mechanizmu solidarity s cieľom účinne zmierniť migračné výzvy, ktorým čelia regióny na vonkajších hraniciach EÚ.

Inštitúcie Európskej únie by mali zrevidovať návrhy obsiahnuté v Novom pakte o migrácii a azyle tak, aby sa poskytla väčšia podpora regiónom na hraniciach EÚ, zabezpečila lepšia ochrana zraniteľných osôb a skrátil čas strávený v záchytných centrách na hraniciach EÚ. Uvádza sa to v súbore odporúčaní, ktoré 19. marca prijal Európsky výbor regiónov (VR) .

Ak by tieto odporúčania prijali členské štáty EÚ, Európsky parlament a Európska komisia, uľahčil by sa prístup pohraničných regiónov k financovaniu a zmiernili by sa povinnosti, ktoré sa na ne kladú, a rovnako by sa umožnilo, aby sa – v prípade krízy – mohli nelegálni migranti presunúť na iné územie v EÚ počas spracúvania ich žiadostí. Vďaka tomuto návrhu by sa obmedzilo využívanie hotspotov a zrušilo by sa kritérium „prvej krajiny vstupu“, používaného na určenie členského štátu, ktorý je v danom prípade príslušný. V rámci opatrení zameraných na žiadateľov o azyl a migrantov sa v odporúčaniach presadzuje väčšia podpora zraniteľných skupín a maloletých osôb, namieta sa proti návrhu Komisie na odoberanie odtlačkov prstov deťom mladším ako 12 rokov, požaduje sa väčšia lekárska a psychologická podpora v prijímacích centrách a vyzýva sa, aby v rámci postupov presídľovania mali prioritu deti a ženy bez sprievodu.

V stanovisku sa podporuje návrh na zriadenie flexibilného mechanizmu solidarity medzi členskými štátmi EÚ ako súčasti nového paktu o migrácii a azyle, ktorý Komisia predložila v septembri 2020. Výbor je však skeptický, pokiaľ ide o uskutočniteľnosť koncepcie sponzorstva návratov. Mechanizmus by zaväzoval členské štáty EÚ, aby prejavili solidaritu, ale mohli by sa slobodne rozhodnúť pre spôsob, ako to zrealizujú z praktického hľadiska.

„Ako európske mestá, obce a regióny musíme pracovať na účinných riešeniach založených na základných európskych hodnotách, spravodlivosti a spoločnej zodpovednosti. Požadujeme preto mechanizmus solidarity v oblasti migrácie, ktorý zohľadní naše názory a účinne zmierni záťaž pre regióny v prvej línii. Okrem toho sa musí uprednostniť ochrana základných práv migrantov, a najmä detí a maloletých osôb. Potrebujeme rýchlejšie postupy vykonávané v súlade s ľudskými právami. Európa, v ktorej sa na nikoho nezabudne, sa nesmie zredukovať na projekt à la carte , ale vyžaduje si solidaritu a spravodlivosť,“ vyhlásila spravodajkyňa stanoviska a podpredsedníčka Krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy Antje Grotheer (DE/SES).

Na plenárnom zasadnutí VR 17. marca vystúpil aj spravodajca Európskeho parlamentu pre nariadenie o azyle a riadení migrácie Tomas Tobé (SE/EPP), podľa ktorého by solidarita mala byť „povinná“, ale s „flexibilnými“ možnosťami. Dodal zároveň, že pravdepodobne budú potrebné nové nápady, pokiaľ ide o podoby tejto solidarity.

„Súčasný európsky azylový systém je chybný, čo závažne ovplyvňuje regióny a miestne oblasti, najmä v členských štátoch v prvej línii. Na zmiernenie tohto tlaku musíme mať dobre fungujúci migračný systém. Potrebujeme zmysluplnú solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti v celej Únii, musíme však nájsť pragmatické riešenia, pretože o tom v podstate diskutujeme od roku 2016, no napredujeme len veľmi pomaly. Na čomkoľvek sa však dohodneme, je potrebné to vykonať. Ak by sa totiž podarilo sfunkčniť terajší systém, nezápasili by sme s problémami, ktoré máme teraz. Predtým, než dospejeme k akýmkoľvek politickým záverom o pakte, bude potrebné vyriešiť veľa záležitostí,“ zdôraznil.

Stanovisko VR sa zameriava najmä na fázu prijímania migrantov, pričom sa zaoberá spornými otázkami v návrhoch Komisie, počnúc kontrolou a spracovaním žiadostí, kritériami uplatňovanými pri ich hodnotení, návratom migrantov, ktorých žiadosti sa zamietajú, poskytovaním služieb a súvisiacim finančným a administratívnym zaťažením pohraničných regiónov. VR tiež privítal ďalší rozmer paktu, ktorým je integrácia migrantov v ich nových domovoch, pričom akčný plán Komisie pre integráciu a začlenenie na roky 2021 – 2027 označil za „nevyhnutný doplnok“ k novému paktu o migrácii a azyle.

VR spustil v roku 2019 s podporou Európskej komisie iniciatívu Mestá a regióny za integráciu migrácie . Na marcovom plenárnom zasadnutí podpísal VR dohodu o prehĺbení spolupráce s Európskou komisiou.

Ďalšou rečníčkou na plenárnom zasadnutí VR (19. marca) bola komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson , ktorá konštatovala, že „miestne a regionálne samosprávy sú v prvej línii, pokiaľ ide o poskytovanie integračných a iných služieb novým migrantom, ako aj podporu ich dlhodobého začlenenia. S potešením oznamujem toto partnerstvo s Výborom regiónov, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore miest a regiónov v EÚ v ich integračnej činnosti.“

Kontakt

Andrew Gardner

+32 473 943 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROTECTING-RIGHTS-MUST-BE-GIVEN-PRIORITY-MIGRATION-PACT.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023