Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Pokrok vo Východnom partnerstve si vyžaduje ďalšie finančné prostriedky  
Revízia stratégie EÚ s jej východnými susedmi by mala viac stimulovať sociálnu a hospodársku reformu a reformu správy vecí verejných na miestnej a regionálnej úrovni.

Partnerstvo Európskej únie so šiestimi krajinami na jej východnej hranici vrátane Ukrajiny by malo v nasledujúcom desaťročí získať oveľa viac finančných prostriedkov, uviedol Európsky výbor regiónov 5. decembra v súbore odporúčaní, v ktorých tiež vyzval EÚ, aby intenzívnejšie pracovala na rozšírení výhod spolupráce mimo hlavných miest týchto krajín. Medzi mnohé ďalšie konkrétne návrhy patrí výzva na vytvorenie akadémie s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu štátnych zamestnancov v miestnej a regionálnej samospráve a väčšiu podporu pre miestne cezhraničné projekty.

Stanovisko prichádza v momente, keď EÚ rozhoduje o svojom rozpočte na roky 2021 – 2027 a vyhodnocuje svoju spoluprácu so šiestimi členmi Východného partnerstva: Ukrajinou, Bieloruskom, Moldavskom, Arménskom, Azerbajdžanom a Gruzínskom. Celkovo sa v stanovisku preukazuje desaťročné úsilie zo strany EÚ podporovať konkrétne zmeny, ktoré zlepšujú správu vecí verejných, posilňujú hospodárstvo, podporujú občiansku spoločnosť a posilňujú väzby. VR takisto podporuje prístup EÚ, ktorý spočíva v investovaní väčšiny času, peňazí a úsilia do krajín viac zameraných na reformy, ale tvrdí, že EÚ by mala zintenzívniť svoju podporu reforiem na miestnej a regionálnej úrovni.

Spravodajca Tadeuš Andžejevski (LT/EKR), poslanec mestského zastupiteľstva Vilniusu, skonštatoval, že „za posledných desať rokov sme boli svedkami určitého prerozdelenia právomocí k miestnym a regionálnym samosprávam, rozhodujúcim spôsobom v Ukrajine, ako aj skutočnej vôle – čo je veľmi pozitívne – regiónov a miest uskutočňovať reformy a zapájať sa do iniciatív EÚ zdola nahor.“ Jedným z príkladov je Globálny dohovor primátorov a starostov , ktorý sa zameriava na opatrenia v oblasti klímy; ďalším je nová iniciatíva Primátori a starostovia za hospodársky rast , vytvorená osobitne pre krajiny Východného partnerstva. Vidíme, ako samosprávy na nižšej ako národnej úrovni s podporou EÚ spolupracujú navzájom v regióne, a úspešne sme otestovali partnerstvá medzi mestami a regiónmi v EÚ a vo Východnom partnerstve. Tieto základné zmeny musíme podporovať politicky, finančne a technicky. Takáto podpora by mala zahŕňať posun v rovnováhe vo vzťahu tým, že sa mestám a regiónom prisúdi väčšia úloha pri rozhodovaní a riadení projektov na ich území.“

Ďalej dodal, že: „Podobne ako Európska komisia sa domnievame, že zvýšenie rozpočtu o 25 % je odôvodnené. Je zjavné, že EÚ môže toho urobiť veľmi veľa v záujme zlepšenia správy vecí verejných, posilnenia hospodárstva, podpory občianskej spoločnosti a posilnenia väzieb. Na miestnej a regionálnej úrovni by najmä zmeny v troch oblastiach mohli mať ďalekosiahle a dlhodobé prínosy. Jednou z nich je zvýšenie investícií do dobrej správy vecí verejných – napríklad prostredníctvom akadémie, ktorá by poskytovala odbornú prípravu štátnym zamestnancom. Hospodársky rast môžeme stimulovať tým, že budeme pomáhať zlepšovať štatistiky, uľahčovať prístup k programom EÚ a pomáhať malým podnikom. A na základe skúseností v EÚ vieme, že rastúce kontakty medzi ľuďmi a rozvoj cezhraničných programov prinášajú bohatú úrodu v sociálnej, kultúrnej a hospodárskej oblasti. Musíme viac investovať do rozširovania týchto modelov v našich vzťahoch s našimi východnými susedmi.“

Na záver uviedol: „Tieto ambiciózne, avšak skromné návrhy sú dobré pre občanov, podniky, verejnú správu, demokraciu a právny štát v týchto šiestich krajinách. Sú prospešné aj pre občanov EÚ, podniky, zahraničnú politiku a v duchu želania novej Európskej komisie konať viac geopoliticky.“

Stanovisko VR s názvom Miestne a regionálne samosprávy formujúce budúcnosť Východného partnerstva – bude podkladom pre medzivládne rokovania pred samitom, ktorý sa uskutoční v polovici roku 2020. VR už prispel návrhmi k medzičasom ukončenej konzultácii EÚ so zainteresovanými stranami. Súčasná stratégia sa zamerala na „ 20 cieľov do roku 2020 “ so štyrmi oblasťami: silnejšie hospodárstvo, posilnenie riadiaceho rámca, lepšia prepojenosť a silnejšia spoločnosť.

Odporúčania VR obsahujú mnohé podrobnejšie názory, ktoré propagujú alebo podporujú miestni a regionálni politici v krajinách Východného partnerstva prostredníctvom Konferencie regionálnych a miestnych orgánov krajín Východného partnerstva (CORLEAP), ktorú VR vytvoril v roku 2011. Patria sem správy o  miestnej demokracii , hospodárskom rozvoji , energetickej účinnosti , cezhraničnej spolupráci , kapacite miestnych a regionálnych samospráv partnerstvách medzi mestami a medzi regiónmi .

Podľa odporúčaní VR by sa CORLEAP mala posilniť, aby poskytovala väčšiu podporu decentralizácii v krajinách Východného partnerstva a aby prehĺbila spoluprácu medzi združeniami miestnych a regionálnych samospráv z EÚ a z krajín Východného partnerstva.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PROGRESS-OF-EASTERN-PARTNERSHIP-WARRANTS-EXTRA-MONEY.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023