Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Lambertz prednesie prvú správu o Stave Európskej únie – hľadisko regiónov a miest  

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinz Lambertz vystúpi na plenárnom zasadnutí VR 10. októbra v Bruseli s historicky prvou správou o  Stave Európskej únie – hľadisko regiónov a miest. Po príhovore bude nasledovať diskusia s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a miestnymi vedúcimi predstaviteľmi EÚ o budúcnosti Európy. Európsky komisár pre oblasť klímy Miguel Arias Cañete potom stanoví priority EÚ pre rokovania OSN o zmene klímy v Bonne, keďže európske mestá a regióny oživili spolu s partnermi z USA a Kanady koalíciu pre klímu.

#SOTREG „Stav Európskej únie – hľadisko regiónov a miest “, #CoRplenary, 10. októbra 14.30 hod.

Keďže diskusia o budúcnosti Európy pokračuje, príhovor predsedu VR prispeje k stanoveniu smerovania EÚ do budúcnosti, pretože poskytne pohľad miest a regiónov na stav Únie. Zameria sa na problémy, ktorým budú v nadchádzajúcich rokoch čeliť miestne a regionálne samosprávy v oblastiach, ako je migrácia, pracovné miesta a rast, zmena klímy a sociálna a územná súdržnosť.

Podujatie sa bude vysielať v priamom prenose na kanáli EbS, internetovej stránke VR a Facebooku.

#EURegionsWeek, 9. – 12. október

V úvodnej časti plenárneho zasadnutia tiež odštartuje 15. európsky týždeň regiónov a miest, počas ktorého sa v Bruseli od 9. do 12. októbra zíde viac ako 5 000 zástupcov miestnych orgánov, expertov a odborníkov z praxe v oblasti regionálnej politiky EÚ. Jedinečnú príležitosť na výmenu názorov a skúseností poskytne 130 seminárov z troch hlavných oblastí: Budovanie odolných regiónov a miest – #LocalResilience; Regióny a mestá ako činitelia zmeny – #TakeAction a Výmena poznatkov v záujme dosahovania výsledkov – #SharingKnowledge. Novinári majú k dispozícii osobitný program pre médiá. Úvodné zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

#CohesionAlliance spustenie, 9. októbra

Počas otvorenia európskeho týždňa regiónov #EURegionsWeek sa tiež spustí iniciatíva #CohesionAlliance: koalícia tých, ktorí veria, že európska politika súdržnosti musí zostať pilierom budúcnosti EÚ. Vytvorená vedúcimi európskymi združeniami miest a regiónov a Európskym výborom regiónov požaduje, aby sa v rozpočte EÚ po roku 2020 politika súdržnosti posilnila, zefektívnila, zviditeľnila a sprístupnila pre všetky regióny EÚ. V združení sú vítaní všetci, ktorí sú presvedčení o potrebe politiky súdržnosti EÚ, či už sú to národné, regionálne a miestne vlády, MSP, mimovládne organizácie, školy, univerzity alebo kultúrne organizácie. Internetová stránka www.cohesionalliance.eu bude online od 9. októbra.

Mestá a regióny pre klímu. #COP23 sa blíži

Mesiac pred začatím rokovaní OSN o klíme v Bonne stanoví počas plenárneho zasadnutia VR komisár Arias Cañete priority EÚ s cieľom urýchliť uplatňovanie Parížskej dohody. Chceme, aby sa regióny a mestá plne zapojili do nového globálneho riadenia klímy a obnovenia transatlantickej koalície pre klímu medzi európskymi, americkými a kanadskými mestami. Hlavná výzva – ako mestám a regiónom uľahčiť prístup k financovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy – je témou stanoviska, ktoré vypracoval Marco Dus (IT/SES) s názvom Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy: kľúčový nástroj na uplatňovanie Parížskej dohody

Spustenie európskej platformy pre širokopásmové pripojenie , 12. októbra

Predseda Lambertz a európska komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel budú 12. októbra predsedať ustanovujúcej schôdzi platformy pre širokopásmové pripojenie, ktorú spoločne zriadili Európska komisia a VR. Platforma zavedie pravidelný dialóg medzi expertmi a miestnymi a regionálnymi predstaviteľmi s cieľom prispieť k rozšíreniu rýchlejšieho, lepšieho a udržateľného vysoko rýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých regiónoch EÚ.

Zvládanie prírodných katastrof v regiónoch EÚ , #IDDR2017, 12. októbra

Znižovanie vplyvu extrémnych výkyvov počasia – problém prehlbovaný v dôsledku zmeny klímy – a iných katastrof je témou konferencie, ktorú spoločne organizujú VE a Organizácia Spojených národov. Predseda Lambertz, európska komisárka pre regionálne fondy Corina Cretu a osobitný zástupca Organizácie Spojených národov pre znižovanie rizika katastrof Robert Glasser otvoria konferenciu v predvečer . Na podobnú tému prijme VR 11. októbra stanovisko z vlastnej iniciatívy s názvom Európska politika pre sanáciu budov a infraštruktúry v záujme seizmickej odolnosti, ktoré vypracoval Vito Santarsiero (IT/SES).

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

PAC – Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, spravodajca Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Budúcnosť nástroja NPE – Doprava, spravodajca Ximo Puig i Ferrer (ES/SES)

Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy, spravodajca Bouke Arends (NL/SES)

Reforma vlastných zdrojov EÚ v rámci budúceho VFR na obdobie po roku 2020, spravodajkyňa Isabelle Boudineau (FR/SES)

Strategický prístup k zvyšovaniu odolnosti vo vonkajšej činnosti EÚ, spravodajca Marcin Ociepa (PL/EKR)

PAC – Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru, spravodajca Andres Jaadla (EE/ALDE)

Ochrana migrujúcich detí, spravodajkyňa Yoomi Renström (SV/SES)

Európsky pilier sociálnych práv a Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy, spravodajca Mauro D'Attis (IT/EĽS)

Budovanie európskeho dátového hospodárstva, spravodajca Kieran McCarthy (IE/EA)

Balík predpisov o službách: Hospodárstvo služieb, ktoré je prínosom pre Európanov, spravodajca Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Posilniť územnú odolnosť: pomôcť regiónom a mestám čeliť globalizácii, spravodajkyňa Micaela Fanelli (IT/SES)

Praktické informácie :

Úvodná časť ( #CoRplenary & #EURegionsWeek):

Miesto konania: Európsky parlament, hlavná rokovacia sála, rue Wiertz 60, Brusel

Dátum: pondelok 9. októbra; 14.30 – 16.30 hod.

o Úvodná časť sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR

o Európsky týždeň regiónov a miest program pre médiá

#CoRplenary plenárne zasadnutie VR:

Miesto konania: Budova Charlemagne (Európska komisia), Rue de la Loi 170, 1000 Brusel

Dátum: utorok 10. októbra, 15.00 – 21.00 hod.; streda 11. októbra, 9.00 – 13.00 hod.

o Pozri program plenárneho zasadnutiapríslušné dokumenty

o Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR

o Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Kontakt : PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023