Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
V nadväznosti na sociálny summit v Porte požadujú regióny a mestá uznanie svojej úlohy pri budovaní sociálnej Európy  

Na sociálnom summite EÚ, ktorý sa konal 7. – 8. mája v Porte, zastupovali Európsky výbor regiónov prvý podpredseda Vasco Cordeiro a predsedníčka komisie SEDEC Anne Karjalainen. Obaja uvítali prísľub hláv štátov a predsedov vlád EÚ, že posilnia svoj záväzok pracovať na budovaní sociálnej Európy, prehĺbiť sociálnu súdržnosť a dosiahnuť nové hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a znižovania chudoby. Vyjadrili však poľutovanie nad tým, že v záverečnom vyhlásení zo summitu chýba odkaz na úlohu regionálnych a miestnych samospráv.

Ako uviedol prvý podpredseda výboru a poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov Vasco Alves Cordeiro , „vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv môže byť úspešné len vtedy, ak sú zapojené všetky úrovne riadenia od európskej po miestnu. Je veľmi pozitívne, že potreba posilniť územnú a sociálnu súdržnosť so zapojením európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne verejnej správy bola zahrnutá do vyhlásenia zainteresovaných strán zo sociálneho summitu. Je však sklamaním, že Európska rada v záverečnom vyhlásení zo summitu neuznala našu úlohu. Tento znepokojujúci trend sa musí zmeniť, a to aj vzhľadom na Konferenciu o budúcnosti Európy, pretože sociálnu Európu možno vybudovať len s prispením miestnych a regionálnych samospráv a vďaka nim.“

Predsedníčka komisie SEDEC a poslankyňa zastupiteľstva mesta Kerava Anne Karjalainen (FI/SES), ktorá je spravodajkyňou stanoviska na žiadosť portugalského predsedníctva Rady EÚ o miestnom a regionálnom rozmere Európskeho piliera sociálnych práv, vyhlásila: „Vítame dohodu lídrov EÚ na spoločných cieľoch zameraných na to, aby sa blahobyt a rovnosť ľudí stali stredobodom politiky a aby sa sociálne otázky stali trvalou prioritou v Európskej únii. Úspech však bude závisieť od odhodlania všetkých úrovní riadenia, počnúc európskou až po miestnu, budovať silnú a odolnú Európu, ktorá zaručí spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu a umožní hospodársku aj sociálnu obnovu po kríze COVID-19.“

Viac informácií

Vasco Cordeiro a Anne Karjalainen sa v rámci summitu zúčastnili na konferencii na vysokej úrovni , ktorá sa konala v piatok za účasti vedúcich predstaviteľov EÚ a širokej škály zainteresovaných strán. Na záver konferencie bolo podpísané spoločné vyhlásenie .

Minulý týždeň vystúpil na plenárnom zasadnutí VR portugalský premiér António Costa, ktorý zdôraznil úlohu miest a regiónov ako kľúčových partnerov pre úspech spravodlivej, zelenej a digitálnej obnovy Európy.

Lídri EÚ sa stretli 8. mája v Porte, aby sa dohodli na konkrétnych kvantitatívnych cieľoch a harmonogramoch vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol vyhlásený v Göteborgu v roku 2017. Ako sa uvádza v  akčnom pláne , ktorý v marci predložila Európska komisia, z navrhovaných nových cieľových hodnôt vyplýva, že do roku 2030 by malo byť zamestnaných najmenej 78 % obyvateľov EÚ vo veku 20 až 64 rokov, najmenej 60 % všetkých dospelých by sa malo každoročne zúčastňovať na odbornej príprave a počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.

Kontakt

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PORTO-SOCIAL-SUMMIT-2021.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023