Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Brexit bez dohody spôsobí miestne ekonomické škody a ohrozí cezhraničný obchod v Írsku, tvrdia miestni vedúci predstavitelia  
Z výskumu vyplýva, že hospodárstvo Spojeného kráľovstva je pri brexite bez dohody vystavené väčším rizikám ako regióny EÚ27.

Miestni a regionálni predstavitelia dnes vyjadrili rastúce obavy v súvislosti s možnosťou Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu bez dohody a s následnými predpokladanými dôsledkami pre ich komunity. Vzhľadom na zistenia, ktoré dnes v Bruseli predstavilo výskumné konzorcium vedené Univerzitou v Birminghame , Európsky výbor regiónov (VR), ktorý je zhromaždením EÚ združujúcim miestnych a regionálnych predstaviteľov, varoval pred katastrofálnymi hospodárskymi a politickými dôsledkami pre miestne hospodárstva v prípade brexitu bez dohody.

Karl-Heinz Lambertz , predseda VR varoval pred vplyvom brexitu na hospodárstvo, pričom uviedol: „Pribúda dôkazov o tom, že brexit bez dohody spôsobí miestnym hospodárstvam v EÚ a v Spojenom kráľovstve obrovské škody a platiť za to budú občania. EÚ použije svoje finančné prostriedky, aby ochránila najviac postihnuté regióny, ale výstraha je jasná: hospodárstvo Spojeného kráľovstva je vystavené dôsledkom brexitu takmer päťnásobne viac, ako zvyšok Európskej únie. Všetci chceme dohodu a dohoda, ktorá je na stole, je neporovnateľne lepšia ako žiadna dohoda, ktorá bude katastrofou“.

François Decoster (ALDE/FR), predseda medziregionálnej skupiny Brexit , ktorá má 22 členov z rôznych členských štátov, nedávno vyzval na nové financovanie Európskou úniou z jej regionálnych fondov (politika súdržnosti) pre tie regióny, ktoré budú priamo zasiahnuté v prípade zmeny hraníc z vnútorných na vonkajšie. Ide o myšlienku, na ktorej sa EÚ nedávno dohodla.

François Decoster, ktorý je podpredsedom regiónu Hauts-de-France, povedal: „Ako zástupca regiónu pri Lamanšskom prielive, na území ktorého sa nachádza jeden z najväčších európskych prístavov, Calais, som od začiatku vedel, že akákoľvek forma brexitu bude pre naše hospodárstvo zlou správou. Ale regióny severozápadnej Európy nie sú jedinými regiónmi, ktoré by mali mať obavy. Je pravdepodobné, že brexit zväčší regionálne rozdiely v mnohých európskych krajinách, a takisto v Írsku a Spojenom kráľovstve. Politika súdržnosti tomu bude musieť zodpovedať.“

Predseda Lambertz (BE/SES) vyjadril znepokojenie v súvislosti s možnosťou brexitu bez dohody a jej dôsledkami na Írsko, pričom dodal: „Je načase prestať s politickými hrami a namiesto toho klásť na prvé miesto občanov. To znamená bezodkladne zaručiť všetky občianske práva a predísť nebezpečným dôsledkom brexitu bez dohody, ktoré by znamenali vznik fyzickej hranice s Írskom. Dohoda o vystúpení schválená v novembri 2018 zostáva najlepšou a jedinou existujúcou možnosťou“.

Michael Murphy (IE/EĽS), poslanec zastupiteľstva grófstva Tipperary, vedúci delegácie Írska vo VR a podpredseda medziregionálnej skupiny, zopakoval tento odkaz a uviedol: „Brexit je jednoznačnou prehrou pre všetkých zainteresovaných a výskum predstavený dnes to len potvrdil. S určitosťou môžeme povedať, že vplyv brexitu ako prvá pocíti miestna a regionálna úroveň. Brexit už teraz vplýva na región, ktorý zastupujem. Viaceré agropotravinárske podniky u nás už zatvárajú kvôli volatilite britskej libry. Regióny, ktoré veľmi intenzívne obchodujú so Spojeným kráľovstvom, budú postihnuté najviac. Ako vyplýva z výskumu, hospodárstvo mnohých týchto regiónov je už teraz pomerne slabé.“

Za posledných 22 mesiacov usporiadal výbor niekoľko diskusií na tému brexitu, pričom na dvoch z nich sa zúčastnil aj Michel Barnier , hlavný vyjednávač EÚ v rokovaniach o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Z diskusií, v ktorých sa pozornosť zamerala na otázky ako občania, obchod a pohraničné regióny, vyplynulo, že občania EÚ a Spojeného kráľovstva sú vystavení neistote a že brexit môže pre prístavy, rybársky priemysel, cestovný ruch, poľnohospodárstvo a výskum a vzdelávanie znamenať finančné náklady. Účasť Michela Barniera sa očakáva aj na Európskom samite regiónov a miest , ktorý sa uskutoční 14. marca v Bukurešti, iba dva týždne pred predpokladaným vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ.

VR v spolupráci so Združením európskych obchodných a priemyselných komôr (Eurochambres) uskutočnil prieskum medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami a miestnymi obchodnými komorami. Dal tiež vypracovať nezávislú štúdiu, v ktorej sa poukazuje na asymetrické hospodárske dôsledky v celej Európe. Najhoršie bude zasiahnuté Spojené kráľovstvo a Írsko a vo veľkej miere aj Belgicko, Francúzsko, Nemecko a Holandsko.

VR vo svojich dvoch politických uzneseniach z marca 2017 mája 2018 kládol dôraz na zabezpečenie mieru a zaistenie toho, aby na hranici s Írskom nevznikla fyzická hranica. Zároveň apeloval na EÚ, aby zabezpečila, že za riešenie dôsledkov brexitu nebudú niesť zodpovednosť iba miestne a regionálne samosprávy. VR podporuje budúci vzťah, ktorý umožní úzku spoluprácu s regiónmi, mestami, podnikmi a univerzitami v EÚ a Spojenom kráľovstve.

Kontaktná osoba:

Andrew Gardner

tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NO-DEAL-BREXIT-DAMAGES-IRELAND.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023