Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo: konzultácia so zainteresovanými stranami sa začala  

Konzultácia Európskeho výboru regiónov o obehovom hospodárstve so všetkými miestnymi a regionálnymi samosprávami a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami potrvá do 1. mája 2020

Našej planéte dochádzajú zdroje. V najbližších desaťročiach sa očakáva zdvojnásobenie celosvetovej spotreby, a nie sú ani vyhliadky na skoré spomalenie globálneho otepľovania. Naliehavo preto potrebujeme oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov vyrábaním produktov, ktoré budú trvanlivé, opätovne použiteľné a opraviteľné. Podpora obehovosti pomôže životnému prostrediu, ale rovnako dôležitá bude na oživenie hospodárstva po kríze súvisiacej s COVID-19. Svojím pripravovaným stanoviskom, ktorého spravodajcom je člen rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (NL/EKR), chce VR posilniť miestny a regionálny pilier nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo, aby sa mestá a regióny stali jadrom tohto plánu.

Ročná produkcia odpadu zo všetkých hospodárskych činností v EÚ predstavuje 2,5 miliardy ton. To je 5 ton na obyvateľa za rok. V súčasnosti totiž neexistuje žiadny komplexný súbor právnych a politických požiadaviek, ktorými by sa zabezpečilo, aby všetky výrobky uvádzané na trh EÚ boli čoraz udržateľnejšími a obstáli pri plnení kritéria obehovosti. Má sa to docieliť novým akčným plánom pre obehové hospodárstvo , ktorý Európska komisia predstavila 11. marca 2020.

Nový akčný plán zahŕňa širokú škálu návrhov. Patrí medzi ne rozšírenie rámca pre ekodizajn na čo najširšie spektrum výrobkov, podpora zeleného verejného obstarávania, stanovenie obmedzení používania obalových materiálov, stanovenie cieľov znižovania množstva odpadu pre konkrétne toky, harmonizácia systémov triedeného zberu odpadu a uvedenie dlho očakávanej univerzálnej nabíjačky telefónov na trh EÚ. Plán je zameraný hlavne na elektroniku, stavebné a konštrukčné materiály, vozidlá a batérie, obaly, plasty a mikroplasty, textílie, potraviny, vodu a živiny.

Európsky výbor regiónov teraz všetky miestne a regionálne samosprávy v EÚ a ostatné zainteresované strany vyzýva, aby sa prostredníctvom písomnej konzultácie, ktorá potrvá do 1. mája 2020 , podelili o svoje názory na návrh Komisie a predložili svoje stanoviská a vlastné návrhy.

Pracovný dokument k verejnej konzultácii nájdete na tomto odkaze .

„Obehové hospodárstvo je hlavnou témou tohto desaťročia. Udržateľnú politiku v oblasti výrobkov musíme urýchlene pretransformovať do konkrétnych právnych predpisov, aby sa zabezpečilo právo spotrebiteľov na prístup k trvanlivým výrobkom a ukončilo predčasné zastarávanie výrobkov a likvidácia nepredaného tovaru dlhodobej spotreby. Naším konečným cieľom musí byť spoločnosť s nulovým odpadom,“ uviedol spravodajca a člen rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (NL/EKR) .

Hlavným cieľom pripravovaného stanoviska VR je rozpracovať územný pilier nového akčného plánu a zistiť, s akými príležitosťami a výzvami sa budú v rámci predpokladaných politických opatrení stretávať miestne a regionálne samosprávy v EÚ.

„Určite vítame komplexný súbor legislatívnych a politických opatrení navrhnutých Európskou komisiou. Domnievame sa však, že nový akčný plán nepostačuje na dosiahnutie úplného využitia politického potenciálu regiónov a miest pri zavádzaní obehového hospodárstva do praxe. Okrem toho potrebujeme špecifické ciele spolu s cenovými signálmi a stimulmi, aby sme zabezpečili udržateľné správanie výrobcov, používateľov a spotrebiteľov,“ dodal Tjisse Stelpstra .

V súvislosti s ochorením COVID-19 a jeho vplyvom na systémy zdravotnej starostlivosti a hospodárstvo spravodajca poukazuje na závislosť EÚ od zdrojov a zamýšľa sa nad tým, aké ponaučenia si môžeme odniesť a čo bude potrebné zohľadniť pri vypracúvaní plánov hospodárskej obnovy. Katastrofálna situácia, ktorú spôsobilo ochorenie COVID-19, musí podľa neho spojiť všetkých politických činiteľov a je varovaním, že potrebujeme nový hospodársky model, v ktorom bude sociálny blahobyt a environmentálna udržateľnosť v centre oživenia hospodárstva EÚ.

Potenciálny príspevok nového akčného plánu k hospodárskemu oživeniu po pandémii COVID-19 sa nesmie podceňovať, pretože obehové hospodárstvo prináša množstvo nových podnikateľských príležitostí. V rokoch 2012 až 2018 počet pracovných miest v obehovom hospodárstve v EÚ vzrástol o 5 % na približne 4 milióny (zdroj: Európska komisia ).

Poznámky:

V závislosti od vývoja situácie súvisiacej s COVID-19 je harmonogram prípravy stanoviska VR o novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo takýto: pracovný dokument sa má prerokovať na schôdzi komisie ENVE 8. júna. Návrh stanoviska sa má prijať na schôdzi komisie ENVE 9. septembra a o jeho konečnej verzii sa má hlasovať na plenárnom zasadnutí 13. – 14. októbra 2020.

Vyzývame zástupcov miestnych a regionálnych samospráv a ďalších zainteresovaných strán, aby svoje písomné príspevky posielali do 1. mája 2020 na adresy: Aliona.Fornea@cor.europa.eu enve@cor.europa.eu .

Spravodajca Tjisse Stelpstra , jeho expertka Ingrid Zeegers a tím komisie ENVE VR sú na požiadanie k  dispozícii na on-line stretnutia a diskusie .

Aby sa vytvoril diskusný rámec, spravodajca dáva k dispozícii svoj pracovný dokument o novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo , ktorý obsahuje niektoré všeobecné a konkrétne otázky týkajúce sa týchto štyroch aspektov:

1. úloha miestnych a regionálnych samospráv pri realizácii obehového hospodárstva

2. zmena v hospodárskom systéme

3. odpad neexistuje, všetko sú zdroje

4. stanovovanie cieľov a tvorba právnych predpisov.

Pracovný dokument spravodajcu bude od 8. apríla dostupný vo všetkých jazykoch EÚ na internetovej stránke konzultácie .

Kontakt:

David Crous

tel.: +32 (0)470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NEW-CIRCULAR-ECONOMY-ACTION-PLAN-STAKEHOLDER-S-CONSULTATION-NOW-OPEN.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023