Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ musí podporovať mestá a regióny pri prekonávaní vplyvu brexitu  
V diskusii, v ktorej sa poukázalo na skutočnosť, že občania a hospodárstvo zotrvávajú v neistote, Michel Barnier ocenil úsilie o zabezpečenie premyslene vedeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.

Regionálni a miestni vedúci predstavitelia 6. decembra vyzvali Európsku úniu, aby prijala opatrenia na zmiernenie dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a taký rozpočet EÚ, ktorý podporí regionálne ekonomiky. Tieto výzvy odzneli v Bruseli počas diskusie s hlavným vyjednávačom EÚ so Spojeným kráľovstvom Michelom Barnierom, ktorému bolo vyjadrené uznanie za dohodu obmedzujúcu riziká pre EÚ, a najmä pre Írsku republiku, a za to, že zapojil mestá a regióny počas rokovaní.

Michel Barnier vystúpil pred Európskym výborom regiónov (VR) – zhromaždením miestnych a regionálnych samospráv EÚ – pár dní po tom, ako hlavy štátov a predsedovia vlád schválili dohodu o vystúpení, ktorá bude predložená 11. decembra parlamentu Spojeného kráľovstva ako prvý krok ratifikácie. Dohoda predchádza rozhovorom o dlhodobých vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Tie by mali byť, ako uviedol Barnier v marci 2017 vo VR, „ambiciózne“ z hľadiska obchodu, výskumu a inovácií, opatrení v oblasti klímy, medzinárodnej spolupráce a rozvoja a bezpečnosti.

Hlavný vyjednávač EÚ a bývalý komisár pre regionálny rozvoj Michel Barnier vyhlásil : „Ide o vyváženú, jedinú a najlepšiu možnú dohodu. Dohoda dodržiava zásady EÚ a zároveň zohľadňuje zásadné požiadavky Spojeného kráľovstva. Dohodli sme sa, že všetkých 28 členských štátov dodrží v súčasnom programovom období 2014 – 2020 všetky svoje záväzky, čo zabezpečí finančnú stabilitu. Zachová sa tým spravodlivá hospodárska súťaž a príležitosti na spoluprácu s mestami, regiónmi alebo univerzitami Spojeného kráľovstva. Rovnako sa udrží hospodárska dynamika našich území, z ktorých niektoré sú v úzkom obchodnom vzťahu so Spojeným kráľovstvom. Avšak bez ratifikácie nebude ani dohoda o vystúpení, ani prechodné obdobie. Scenár „žiadna dohoda“ nemožno vylúčiť, preto je nevyhnutné, aby boli všetky regióny a mestá riadne pripravené.“

Predseda VR a člen belgického senátu zastupujúci nemecky hovoriace spoločenstvo Karl-Heinz Lambertz uviedol: „Dohoda o vystúpení je najlepším kompromisom, ktorý vzišiel z komplikovaných rokovaní, ale regióny v celej EÚ 27 a v Spojenom kráľovstve jeho dôsledky aj tak pocítia. Z brexitu nevyjde nikto ako víťaz a EÚ musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila straty. Pripravenosť znamená zapojenie všetkých úrovní správy. EÚ teraz musí dosiahnuť dohodu o dlhodobom ambicióznejšom rozpočte a zabezpečiť jeho prijatie pred voľbami do Európskeho parlamentu s cieľom predísť neistote. To je ďalší z dôvodov, prečo v rozpočte po roku 2020 nesmú byť škrty v prostriedkoch na regionálny rozvoj. Všetky zainteresované strany musia pozorne vypočuť výzvu regiónov na inkluzívnejšie rokovania, najmä preto, že do prijímania akejkoľvek budúcej obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bude zapojených viacero regionálnych parlamentov.“

Od vystúpenia Michela Barniera vo VR v marci 2017 VR vykonal mapovanie s cieľom získať predstavu o možných dôsledkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva na regióny a mestá. VR, ktorého predstavitelia sa stretli so zástupcami decentralizovaných administratív a miestnych samospráv v Spojenom kráľovstve, uskutočnil tiež ekonomický prieskum medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a miestnymi obchodnými komorami a nechal si vypracovať štúdiu o posúdení dôsledkov brexitu pre konkrétne regióny (v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Poľsku a Španielsku) a mnohé sektory v EÚ (doprava, stroje, elektronika, potraviny, chemické látky, textil a nábytok). V máji 2018 prijal VR politické uznesenie , v ktorom vyzval EÚ, aby zabezpečila, že miestne a regionálne orgány nesmú byť odkázané čeliť výzvam spojeným s vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ samy.

VR žiada, aby rozpočet EÚ na obdobie 2021 – 2027 zodpovedal 1,3 % hrubého národného dôchodku EÚ po vystúpení Spojeného kráľovstva.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473. 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :