Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Poslanci Európskeho parlamentu a miestni vedúci predstavitelia budú bojovať za primerané pravidlá a finančné prostriedky v záujme posilnenia politiky súdržnosti  

Poslanci Európskeho parlamentu a členovia Európskeho výboru regiónov uviedli, že budú bojovať za primerané pravidlá a finančné prostriedky v záujme posilnenia politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Vyzvali členské štáty, aby si vytýčili jasný cieľ, pokiaľ ide o väčšiu súdržnosť a reálny rozpočet EÚ.

Na spoločnej schôdzi Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI) a komisie Európskeho výboru regiónov pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER), ktorá sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest 8. októbra v Bruseli, účastníci viedli diskusie o rokovaniach o rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 a o ustanoveniach pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

V posledných rokoch sa poslanci Európskeho parlamentu a miestni vedúci predstavitelia zmobilizovali, aby obhajovali silnú politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027, ktorá naďalej podporuje občanov a podniky vo všetkých európskych regiónoch a zapája regionálne a miestne samosprávy do investičných rozhodnutí. Spoločne obhajujú aj zjednodušené pravidlá a politiku súdržnosti EÚ, ktorá nepodlieha podmienkam, ktoré priamo nesúvisia s jej cieľmi a príjemcami. Výbor REGI a komisia COTER kritizovali rozpočtové škrty požadované niektorými členskými štátmi a možné oslabenie legislatívneho rámca pre zapájanie miestnych aktérov a opätovne poukázali na pozíciu Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.

Členovia výboru REGI a komisie COTER tiež pripomenuli svoje obavy a priority komisárovi pre regionálnu politiku Johannesovi Hahnovi , ktorý je tiež nastupujúcim komisárom pre rozpočet EÚ. Počas diskusie účastníci zdôraznili, že je potrebné zabezpečiť primerané financovanie s cieľom pomôcť všetkým regiónom a mestám EÚ stať sa ekologickejšími, inkluzívnejšími a inteligentnejšími a efektívne využívať prostriedky z EŠIF. Pripomenuli, že prepojenie medzi politikou súdržnosti a štrukturálnymi reformami musí byť obojsmerné, že ciele politiky súdržnosti by sa nemali meniť a že je taktiež nevyhnutné sledovať cieľ súdržnosti uplatňovaný prierezovo vo všetkých politikách EÚ tak, ako sa to vyžaduje v zmluvách. Znižovanie rozdielov a podpora pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja sa musia stať spoločnými prioritami a reformy nesmú byť ohrozené prístupom zhora nadol zameraným na úsporné opatrenia.

„Nedostatočné ambície vo vzťahu k politike súdržnosti sú aj nedostatočnými ambíciami vo vzťahu k Európe. Škrty v rozpočte by boli tvrdou ranou pre európsky projekt. Znamenalo by to, že sa začíname vzdávať a ponúkame víťazstvo eurofóbom. To nedopustíme“ , uviedol predseda výboru REGI Younous Omarjee .

„Politika súdržnosti je najdôležitejšou investičnou politikou, ktorú majú naše mestá a regióny k dispozícii. Predsedníčka komisie COTER Isabelle Boudineau (FR/SES) uviedla: „Prípadné meškanie budúceho viacročného finančného rámca, ktoré by túto politiku na jeden až dva roky zastavilo, by malo priamy dosah na boj proti klimatickej kríze a zvýšila by sa tým rastúca sociálna a územná nerovnosť.“

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Olivier Plumandon

Olivier.plumandon@ep.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEPS-AND-LOCAL-LEADERS-WILL-FIGHT-FOR-ADEQUATE-RULES-AND-FUNDS-FOR-A-STRONGER-COHESION-POLICY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023