Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni predstavitelia a komisár Oettinger: treba schváliť rozpočet EÚ ešte pred voľbami do EP, aby sa zaručila kontinuita investícií  

Dohoda o novom viacročnom finančnom rámci (VFR) stanovujúcom ročné výdavkové stropy pre všetky politiky EÚ na roky 2021 až 2027 by sa mala dosiahnuť ešte pred voľbami do EP v roku 2019. V záujme zabezpečenia kontinuity podpory EÚ pre občanov a podniky to požadujú miestni a regionálni politici a komisár pre rozpočet EÚ Günther Oettinger, ktorí o tejto otázke rokovali na zasadnutí v Európskom výbore regiónov v Bruseli.

Miestni a regionálni predstavitelia EÚ podporujú úsilie Európskej komisie zamerané na zvýšenie investícií do vzdelávania, výskumu, mládeže a migrácie. Súhlasia aj s navrhovanými opatreniami, ktorých cieľom je znížiť závislosť rozpočtu EÚ od finančných príspevkov členských štátov. Zástupcovia miest a regiónov takisto zdôraznili, že navrhované zníženie objemu financií na politiku súdržnosti o 10 % ohrozí jej schopnosť vyrovnávať rozdiely medzi miestnymi spoločenstvami v EÚ a šíriť inovácie.

Miestni a regionálni predstavitelia EÚ zdôraznili, že okrem zabezpečenia náležitých finančných prostriedkov je potrebné patrične vymedziť úlohu regiónov a miest pri realizácii ďalšej generácie všetkých politík EÚ, aby sa zvýšil dosah týchto politík a zlepšili ich vzájomné synergie. Rozhodujúci krok budú v tejto súvislosti predstavovať návrhy Európskej komisie týkajúce sa nových nariadení o fondoch EÚ, ktoré by mali byť zverejnené koncom mája a začiatkom júna.

Predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz poznamenal, že „v návrhu rozpočtu EÚ sú stanovené správne priority, avšak to, čo skutočne potrebujeme, je vyšší rozpočet v záujme ambicióznejšej budúcnosti EÚ. Z tohto dôvodu výbor požaduje zvýšenie rozpočtu na úroveň 1,3 % HND EÚ 27. Európa musí jednoznačne riešiť nové výzvy, ako je migrácia a obrana, nemalo by to však byť na úkor politiky súdržnosti EÚ. Zásadný význam bude mať teraz otázka riadenia fondov, ako aj včasné dosiahnutie dohody, aby miestne a regionálne orgány mohli plánovať do budúcna.“

Komisár Oettinger vzal na vedomie obavy regiónov a vyzval vedúcich predstaviteľov na miestnej úrovni, aby zmobilizovali národné vlády s cieľom zabezpečiť podporu pre primeraný rozpočet EÚ. Vyzval tiež členov VR, aby v návrhu Komisie venovali náležitú pozornosť novým programom: „Kohézne fondy sú dôležité, ale nie sú jediné. Je tu napríklad výskum, ktorý sa takisto realizuje v regiónoch, ako aj ochrana hraníc a migrácia. Ak zdvojnásobíme Erasmus+, bude to v záujme Vašich detí, nie detí Komisie! Vo svojich výpočtoch zohľadňujte preto nielen štrukturálne fondy, ale musíte sa pozrieť aj na iné programy, ktoré sú tiež relevantné a dôležité pre Vašu každodennú činnosť.“

Poznámka pre redaktorov

Iniciatíva COHESION ALLIANCE

VR spustil spolu s najvýznamnejšími územnými združeniami EÚ strategickú iniciatívu #CohesionAlliance pre silnejšiu politiku súdržnosti EÚ po roku 2020: ide o miestne hnutie otvorené pre tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od jej začiatku v októbri minulého roka aliancia každý deň priťahuje nových signatárov vrátane regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

Viac o iniciatívach, vyhláseniach a pozičných dokumentoch v súvislosti s #CohesionAlliance nájdete na stránke https://cohesionalliance.eu .

Program májového plenárneho zasadnutia VR

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel: +32 2 282 2461

mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023