Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestne samosprávy sa podelili o skúsenosti s riešením krízovej situácie v dôsledku koronavírusu  

Komisia pre prírodné zdroje (NAT) v Európskom výbore regiónov začala svoje nové funkčné obdobie diskusiou s predstaviteľkou WHO o koronavíruse a jeho dôsledkoch pre miestne komunity. Okrem toho členovia na schôdzi 5. marca prijali stanovisko o lesnom hospodárstve a diskutovali o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, udržateľnom cestovnom ruchu a potravinovej politike. Rozvoj vidieka, spoločná poľnohospodárska politika (SPP), rybolov, lesné hospodárstvo, výroba potravín a verejné zdravie patria medzi hlavné témy pracovného programu komisie NAT na toto funkčné obdobie. 

S rastúcim počtom nakazených Európanov, vrátane tých, ktorí nemali žiaden kontakt s čínskou provinciou Wuhan, sa koronavírus (ochorenie COVID-19) stal stredobodom pozornosti miestnych a regionálnych samospráv v celej Európe. Predsedovia regiónov, starostovia a miestni poslanci sú v boji s ochoreniami v prvej línii a navrhujú krízové opatrenia, pričom sú konfrontovaní s nedostatkom základného vybavenia a rastúcimi obavami obyvateľstva .

„Vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 si už v Európe vyžiadal veľa ľudských životov. Situácia sa rýchlo mení a každý deň prichádzajú nové informácie a opatrenia. Miestne a regionálne samosprávy, ktoré zastupujeme, musia pomáhať svojim občanom, chrániť ich a liečiť, “ uviedla Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , poslankyňa zastupiteľstva švédskej obce Kungsbacka a  predsedníčka komisie NAT v Európskom výbore regiónov (VR).

Predstaviteľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri Európskej únii Leen Meulenbergs vyhlásila: „Všetkým krajinám a regiónom odkazujeme, že môžeme nad týmto vírusom zvíťaziť a že miestne samosprávy majú dôležitú úlohu vzdelávať ľudí. Tento vírus má vážny dosah na verejné zdravie, hospodárstvo a sociálnu aj politickú sféru. tejto súvislosti neexistuje univerzálny prístup. Situácia v jednotlivých krajinách, ale aj v jednotlivých regiónov tej istej krajiny, je odlišná.“

„Epidémiu nemožno zastaviť. Ale šírenie nákazy môžeme spomaliť. Náš zdravotnícky systém je v prvej línii riadenia núdzových opatrení v Benátsku,“ zdôraznil Roberto Ciambetti (IT/EKR) , predseda zastupiteľstva regiónu Benátsko a vedúci talianskej delegácie vo VR, ktorý sa do diskusie o koronavíruse zapojil z Benátok prostredníctvom videopríspevku.

Členovia komisie NAT ďalej prijali stanovisko na tému Posilnenie opatrení EÚ na ochranu a obnovu svetových lesov , ktoré vypracoval Roby Biwer (LU/SES) , poslanec zastupiteľstva obce Bettembourg (Luxembursko). Stanovisko sa zameriava na to, ako posliniť medzinárodnú spoluprácu a spolupracovať s partnerskými krajinami s cieľom podporovať opatrenia proti odlesňovaniu a degradácii lesov, najmä v dôsledku poľnohospodárskej výroby. Vďaka svojej schopnosti pohlcovať skleníkové plyny zohrávajú lesy kľúčovú úlohu pri zmierňovaní klimatickej krízy. Rast populácie a rastúci dopyt po potravinách vedú k premene lesov na poľnohospodársku pôdu a k zvýšenému dôrazu na poľnohospodársku výrobu. Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí 13. – 14. mája 2020.

Roby Biwer vyhlásil: „Lesy sú zelené pľúca našej planéty. Ciele v oblasti klímy a biodiverzity, ktoré sme si stanovili, nedosiahneme, ak sa nebudeme viac usilovať o ochranu a obnovu svetových lesov. Vyzývame Komisiu, aby bola ambicióznejšia. Iba nabádať nestačí. Musíme zaručiť v EÚ spotrebu výrobkov z dodávateľských reťazcov mimo EÚ, ktoré neprispievajú k odlesňovaniu, keďže značná časť primárnych lesov sa nachádza práve mimo územia EÚ. Predchádzanie strate lesov môže mať viacero výhod pre ľudí a ekosystémy vrátane zachovania biodiverzity, znižovania emisií absorpciou uhlíka a poskytovania ekosystémových služieb, ktoré môžu stimulovať udržateľný rast.“

Členovia diskutovali o týchto nadchádzajúcich stanoviskách:

Vykonávanie a budúce vyhliadky cezhraničnej zdravotnej starostlivosti – stanovisko predstavil poslanec zastupiteľstva regiónu Južné Dánsko Karsten Uno Petersen (DK/SES) Približne 150 miliónov Európanov žije v pohraničných regiónoch. Najbližšia nemocnica alebo jednoducho zdravotnícky pracovník je pre niektorých na druhej strane hranice. Stanovisko sa zameriava najmä na to, ako zabezpečiť, aby sa občania čo najľahšie dostali k zdravotníckym službám blízko svojho domova, a ako ochrániť regionálne a miestne systémy zdravotníctva. Stanovisko Výboru regiónov na túto tému si vyžiadal výkonný podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí 1. – 2. júla 2020. „Pohraničné regióny predstavujú 40 % územia EÚ. Jedným z hlavných problémov občanov žijúcich v týchto oblastiach je, že musia využívať zdravotnícke služby v susednej krajine. Európska smernica uplatňovaná v tejto súvislosti umožnila dosiahnuť na našom kontinente určitý pokrok, treba však urobiť viac, aby sa občanom, ktorí sa liečia za hranicami, zaručila finančná istota, a to zjednodušením administratívnych postupov a zlepšením preplácania výdavkov Európanom,“ zdôraznil Karsten Uno Petersen.

Rozvoj udržateľnejšieho cestovného ruchu pre mestá a regióny EÚ – stanovisko pripravuje Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , tajomník ministerstva cestovného ruchu, obnovy, spravodlivosti a miestnej samosprávy vlády autonómnej oblasti Andalúzia Cestovný ruch vytvára pracovné miesta a blahobyt v celej Európskej únii. Ak však nie je vhodne riadený, môže mať aj negatívny dosah na životné prostredie alebo spoločnosť. V stanovisku sa zameriava pozornosť na prínos činností cestovného ruchu – hospodársky aj sociálny – a uvažuje sa o tom, ako by mohli politickí lídri vyriešiť problémy a zabezpečiť pokrok v programe udržateľnej modernizácie. Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí 12. – 14. októbra 2020.

Od výrobcu k spotrebiteľovi (z farmy na stôl): miestny a regionálny rozmer – stanovisko predstavil Guido Milana (IT/SES) , poslanec obecného zastupiteľstva Olevano Romano (Rím) Stratégia „Z farmy na stôl“ na podporu udržateľných potravín je dôležitou súčasťou hlavnej iniciatívy európska zelená dohoda. Stratégia sa bude týkať každého stupňa potravinového reťazca, od výroby až po spotrebu. Európske potraviny sú známe tým, že sú bezpečné, výživné a veľmi kvalitné. V  oznámení EK Európska zelená dohoda z decembra 2019 sa potvrdzuje, že koncom marca 2020 bude zverejnená stratégia „Z farmy na stôl“ .

V stanovisku sa zdôrazňuje, ako môžu miestne a regionálne samosprávy bojovať proti zmene klímy, chrániť životné prostredie a biodiverzitu a zároveň stimulovať udržateľnú spotrebu potravín a podporovať cenovo dostupné zdravé potraviny pre všetkých. Bude si to vyžadovať spoluprácu mnohých aktérov, inštitucionálnych aj mimo inštitúcií.

Spravodajca pripomenul, že „stratégia Z  farmy na stôl má potenciál stať sa príležitosťou na zmenu nášho potravinového systému vzhľadom na núdzovú situáciu v oblasti klímy vo svete. Politiky ako spoločná poľnohospodárska politika by sa mali zmeniť tak, aby prispievali k plneniu cieľov európskej zelenej dohody. Mestá a regióny sú kľúčovými aktérmi potravinovej transformácie, preto vyzývame na vypracovanie ambicióznej stratégie, ktorá bude podporovať ústredné postavenie výrobcov a krátkych dodávateľských reťazcov, podnecovať lepšiu distribúciu potravín a presadzovať zodpovednú a kritickú spotrebu.“

„Našou ambíciou je dosiahnuť, aby sa Európske potravinové fórum stalo platformou na vysokej úrovni na diskusie o potravinovej politike. Všetci to dnes potrebujeme. Musíme sa vymaniť z uzavretosti jednotlivých parlamentných výborov alebo inštitúcií a diskutovať o potravinovej politike spoločne. Musíme spolupracovať v oblasti udržateľnej výroby potravín, ochrany spotrebiteľa, kvality potravín a ochrany životného prostredia,“ zdôraznila poslankyňa Európskeho parlamentu Róża Thun und Hohenstein, zakladajúca členka Európskeho potravinového fóra. Napokon zdôraznila, že v tejto súvislosti je dôležitá aj spolupráca s VR, a vyzvala výbor, aby sa k fóru pripojil ako osobitný člen.

Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí 9. – 10. decembra 2020.

Internetové vysielanie

Dokumenty na schôdzu

Podkladové informácie o koronavíruse

Oznam o víruse spôsobujúcom ochorenie COVID-19 pre všetkých účastníkov podujatí vo VR

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 473 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
27.03.2023