Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestna demokracia v krajinách zapojených do procesu rozširovania čelí čoraz „nepriateľskejšiemu prostrediu“  
EÚ sa musí na celom Balkáne zamerať na dlhodobé hľadisko a podporovať zmeny zdola nahor.

Európska únia by mala urobiť oveľa viac na podporu upevnenia účinných a nezávislých verejných správ v obciach, mestách a regiónoch na Balkáne a v Turecku. Ako uvádza Európsky výbor regiónov (VR) vo svojom stanovisku prijatom 12. februára, pomohlo by to prekonávať „čoraz nepriateľskejšie prostredie“, ktorému je v niektorých krajinách vystavená občianska spoločnosť, podnietiť hospodársky rast a v širšom zmysle aj podporiť udržateľný rozvoj.

Odporúčania Európskeho výboru regiónov prichádzajú niekoľko dní po tom, ako Európska komisia predstavila nové návrhy týkajúce sa rozširovania a štyri dni pred neformálnym stretnutím lídrov z balkánskych krajín s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom.

Spravodajcom tohto stanoviska bol Jaroslav Hlinka (SK/SES), starosta mestskej časti Košice-Juh, podľa ktorého „EÚ musí byť dôveryhodná a dôveryhodnosť znamená dodržať dané sľuby. EÚ preto musí začať prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom, ako to odporučila Európska komisia, a mala by urýchlene liberalizovať vízový režim pre obyvateľov Kosova. V záujme dôveryhodnosti sú však potrebné aj presvedčivejšie návrhy, ako pomôcť ostatným krajinám Balkánu a Turecku docieliť pokrok. To zase znamená čeliť realite, že mnohým domácim vedúcim predstaviteľov chýba politická vôľa a vyvíjajú tlak na miestnych politikov, občiansku spoločnosť a nezávislé médiá. Tento trend sa musí zastaviť a zvrátiť. Musíme viac investovať do udržateľného rozvoja miestnych komunít vychádzajúceho zdola a do ich základných stavebných prvkov, ktorými sú občianska spoločnosť, nezávislé médiá a miestna samospráva. Bez toho sa miestna demokracia bude naďalej oslabovať a krajiny nebudú môcť dosiahnuť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030 ani skutočne využiť možnosť stať sa členom EÚ.“

Viac ako 60 % právnych predpisov EÚ sa vykonáva na miestnej úrovni, tretina rozpočtu EÚ sa vynakladá na regionálny rozvoj a 65 % čiastkových cieľov, ktoré tvoria ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja, si vyžaduje zapojenie regiónov, miest a obcí.

Uvedené stanovisko VR je najnovším príspevkom do každoročne vydávanej série revízií politiky rozširovania EÚ. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov sa v ňom kladie väčší dôraz na širšie a dlhodobé ciele tohto regiónu, a to v podobe osobitnej časti týkajúcej sa úlohy miestnych a regionálnych samospráv pri vykonávaní Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj. Zdôrazňujú sa v ňom najmä opatrenia v oblasti klímy, ako aj výhody, ktoré mestám, obciam a regiónom prináša pripojenie sa k Dohovoru primátorov a starostov v oblasti klímy a energetiky – hnutie zdola nahor, ktoré využíva technickú a politickú podporu EÚ.

V pripomienkach k jednotlivým krajinám, ktoré sa sústreďujú na miestnu politiku, sa v stanovisku poukazuje na nedostatky nielen pri plnení noriem EÚ, ale aj celoeurópskych noriem. Skutočnosť, že v Mostare (Bosna a Hercegovina) sa nekonali voľby do orgánov samosprávy obce sa považuje za „bezprecedentné porušenie zásad zakotvených v článku 3 Európskej charty miestnej samosprávy“. Pokiaľ ide o Turecko, viacero opatrení v tejto krajine – rozhodnutie „Najvyššej volebnej rady o opakovaní komunálnych volieb v Istanbule, nahradenie demokraticky zvolených metropolitných primátorov v mestách Diyarbakır, Mardin a Van“ a „represie voči poslancom a zamestnancom obecných zastupiteľstiev“ – „sú v rozpore s duchom a so zásadami Európskej charty miestnej samosprávy“.

VR takisto vyjadruje znepokojenie nad tým, že ani Srbsko, ani Čierna Hora nekonajú s väčším odhodlaním, aby zmiernili polarizáciu svojich politických scén. Apeluje na Komisiu, aby žiadala od Srbska vysvetlenie v súvislosti s „obvineniami zo zastrašovania“ demokraticky zvolených predstaviteľov opozičných strán, najmä v obciach Paraćin, Šabac a Čajetina. Srbsko a Čierna Hora už pritom začali prístupové rokovania.

Jedným z konkrétnych krokov, ktoré by podľa VR mala urobiť EÚ, je vytvorenie osobitnej položky v dlhodobom rozpočte EÚ vyhradenej miestnym a regionálnym samosprávam. Tento návrh má podporu Európskeho parlamentu. Predseda Európskej rady Charles Michel vyjadril nádej, že rokovania o rozpočte sa ukončia na samite, ktorý sa začne 20. februára.

VR poukazuje na to, že viacero existujúcich programov a mechanizmov – ako sú SIGMA , TAIEX Twinning –, by sa v tomto regióne mohlo rozšíriť aj na orgány verejnej správy na nižšej ako celoštátnej úrovni, aby sa podporila lepšia správa verejných vecí a lepšie riadenie na miestnej úrovni, financovala odborná príprava a partnerská spolupráca. Zároveň by si však prial, aby Komisia predstavila nové návrhy z hľadiska politík, nástrojov a mechanizmov v snahe pomôcť miestnym a regionálnym samosprávam.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/UKRAINES-REGIONS-AND-CITIES-TAKE-FURTHER-STEPS-TOWARDS-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
Ukraine's regions and cities take further steps towards EU
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-DEMOCRACY-FACES-INCREASINGLY-HOSTILE-ENVIRONMENT-IN-ENLARGEMENT-COUNTRIES.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023