Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestne spoločenstvá sa zasadzujú za znižovanie odpadu  
Pri príležitosti Zeleného týždňa 2019 prebehlo v Európskom výbore regiónov slávnostné udeľovanie každoročného ocenenia Európskeho týždňa redukcie odpadu.

V rámci Európskeho týždňa redukcie odpadu ( EWWR ) bolo ocenených šesť projektov, ktoré vynikli ako najlepšie opatrenia roka pri dosahovaní nulového odpadu v EÚ. Zámerom tohto každoročného ocenenia je uznať a podnietiť iniciatívy na znižovanie odpadu vychádzajúce od všetkých aktérov spoločnosti. EWWR sa koná každý rok v novembri a je spojený s tisíckami aktivít zameraných na zvyšovanie informovanosti a čistenie, ktoré sa konajú v celej Európe. Desiaty ročník EWWR ukázal, že miestne spoločenstvá zohrávajú pri znižovaní odpadu kľúčovú úlohu. Ďalší ročník EWWR sa uskutoční od 16. do 24. novembra 2019.

André van den Nadort (NL/SES) , člen Európskeho výboru regiónov a starosta mesta Weststellingwerf a člen poroty tohto ročníka, na úvod povedal: „Ako člen poroty som ohromený tým, koľko rôznych iniciatív sa realizuje v celej Európe a aké rôznorodé sú skupiny, inštitúcie a samosprávy, ktoré sa aktívne zapájajú do predchádzania vzniku odpadu a jeho znižovania. Európsky výbor regiónov a naše mestá a obce vynakladajú maximálne úsilie, aby v kontexte európskych právnych predpisov o odpadoch stanovili ambicióznejšie ciele. Bez záväzku a zaangažovania miestnych komunít však nebudeme schopní dosiahnuť naše ciele.“ André Van de Nadort (NL/SES) je spravodajcom stanoviska VR na tému Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve , ktoré bolo prijaté v októbri 2018.

Výbor regiónov aktívne podporuje EWWR a jeho systém udeľovania ocenenia, preto predsedá jeho riadiacemu výboru a podporuje jeho hlavné činnosti, ako je napríklad každoročné slávnostné odovzdávanie cien.

Ocenených bolo nasledujúcich šesť projektov:

1. Kategória „Verejná správa a organizácie“: Maratón s nulovým odpadom . Udržateľné školské stravovanie. Projekt realizovaný mestom Sant Vicenç de Castellet (Katalánsko). Ústredným prvkom tejto akcie, ktorá zahŕňala sériu podujatí, bola kampaň na podporu udržateľného a zdravého stravovania v troch verejných školách v tomto meste. Do akcie sa zapojilo približne 600 študentov a ich rodičov.

2. Kategória „Združenia a mimovládne organizácie“: Knižnica vecí v Cloughmills , projekt realizovaný komunitným akčným tímom z Cloughmills (Severné Írsko). Tento organizátor dal slovu „knižnica“ nový význam: zapožičiavaním hardvéru namiesto kníh sa tím snažil budovať kapacity miestnej komunity tak, aby sa domáce práce robili na mieste a odpad sa znižoval predchádzaním tomu, aby si miestni obyvatelia museli kupovať veci sami.

3. Kategória „Podniky a priemysel“: Nové znečisťujúce látky , projekt realizovaný klinikou IMQ Zorrotzaurre (Baskicko). V snahe zmierniť vplyv na životné prostredie táto klinika na štyroch svojich oddeleniach klasifikovala chemické látky používané vo svojich výrobkoch podľa ich účinku životné na prostredie. Ďalším krokom bude nahradenie najškodlivejších látok udržateľnejšími alternatívami.

4. Kategória „Vzdelávacie inštitúcie“: Ekologické čistenie , projekt realizovaný školou St Fintan’s National School (Írsko). Približne 180 študentov z tejto školy sa spolu so svojimi rodičmi zúčastnilo na workshopoch, kde sa učili vyrábať čistiace prostriedky a toaletné potreby, ktoré neobsahujú nebezpečné chemické látky.

5. Kategória „Občania“: Slávnostné váženie biologického odpadu , projekt ktorý realizovali Marina Seder Colomina a Morgane Robert (Les Lilas, Île-de-France). V snahe lepšie pochopiť pozitívny vplyv dvoch zberných dvorov biologického odpadu vo svojom meste sa tieto dve miestne obyvateľky snažili o to, aby sa osoby prichádzajúce s odpadom zúčastnili na hodnotiacej štúdii o odpade, čím by sa zároveň prehĺbil komunitný duch.

6. Kategória „Špeciálna európska cena“: Udržateľná tvorivá abeceda , projekt, ktorý realizovala základná škola Col-legi Sant Josep v meste Navàs (Katalánsko) a partnerské školy ako súčasť vzdelávacieho projektu eTwinning. V rámci tohto projektu mali žiaci získať poznatky o udržateľnosti, a zároveň sa naučiť lepšie pracovať v tíme a zlepšiť si znalosť cudzích jazykov. Výsledkom bolo vytvorenie abecedy, ktorej písmená zodpovedajú dôležitým správam o životnom prostredí a obmedzeniu odpadu.

Súvislosti

Viac informácií o víťazoch a finalistoch ocenenia EWWR nájdete v  komplexnom tlačovom súbore, ktorý nájdete tu .

Desiaty ročník EWWR v roku 2018 bol zameraný na problematiku nebezpečného odpadu so sloganom „Čas na detox!“. Upriamil pozornosť verejnosti na často skryté, ale škodlivé látky, ktoré sa vyskytujú v každodenných produktoch a činnostiach.

Počet akcií realizovaných v rámci EWWR 2018 dosiahol 14 347. Boli zaregistrované prostredníctvom 32 celoštátnych, regionálnych a miestnych koordinátorov v 30 krajinách a v spolupráci so sekretariátom EWWR.

Ďalší ročník EWWR sa uskutoční od 16. do 24. novembra 2019 . Zameria sa na vzdelávanie a komunikáciu v oblasti odpadu. Viac informácií nájdete tu.

Kontakty:

EWWR: Carmen Valache | cv@acrplus.org | +32 (0) 2 234 65 07

VR: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-COMMUNITIES-CHAMPION-WASTE-REDUCTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023