Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestne samosprávy Charlesovi Michelovi: Konferencia o budúcnosti Európy musí posilniť demokratický model EÚ a  základy Európy: jej regióny, mestá a obce.  

Predseda Európskej rady Charles Michel diskutoval s Európskym výborom regiónov o budúcnosti Európy a zelenej obnove upevniť po skončení pandémie COVID-19

Európsky výbor regiónov privítal na svojom plenárnom zasadnutí #CoRplenary 17. marca predsedu Európskej rady Charlesa Michela. Charles Michel predstavil svoju predstavu o úlohe miestnych a regionálnych samospráv pri obnove Európy a v demokracii. Takisto si vymenil názory na budúcnosť Európy s členmi VR (pozrite si záznam diskusie tu ).

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas sprostredkoval Charlesovi Michelovi očakávania regiónov a miest: „Za posledných dvanásť mesiacov sa celou Európou prehnala pandémia COVID-19. Ani Európsky výbor regiónov, ani guvernéri, starostovia, regionálni a miestni poslanci, ktorí každodenne bojovali v teréne, zachraňovali životy, pracovné miesta a miestne podniky, však nikdy nepoľavili vo svojom úsilí. Kríza COVID-19 zvýraznila limity súčasnej dvojrozmernej Európy založenej len na členských štátoch a Bruseli. Konferencia o budúcnosti Európy ponúka jedinečnú príležitosť na posilnenie nášho spoločného európskeho domu demokracie, ale nebude znamenať nič a v živote ľudí nič nezmení, ak sa stane „súťažou krásy medzi inštitúciami EÚ a hlavnými mestami členských štátov“ . Cieľom musí byť vybudovať lepšiu, otvorenejšiu a menej byrokratickú Európu, ktorá bude odolná, udržateľná a účinnejšia. Musíme spoločne prispieť k modernizácii európskeho domu demokracie, ktorého ochrannou strechou je EÚ, silnými múrmi sú členské štáty a pevnými základmi regióny, mestá a obce.“

Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol: „Osobne som sa zapojil do činnosti miestnych samospráv vo Valónsku. Viem, akú dôležitú úlohu zohrávajú regionálne a miestne samosprávy pri zvládaní krízy, ktorá už rok sužuje Európu a svet. Ukázali, do akej miery sú súčasťou demokracie, pretože boli v prvej línii služieb poskytovaných našim občanom. Boli veľmi aktívne a prijali konkrétne opatrenia. Ukázali, že miestni politici sú plne legitímni a plnia svoju úlohu. Pri všetkých výzvach a príležitostiach, ktorým Európska únia čelí, či už ide o ochranu hodnôt a demokracie, ekologickú obnovu alebo digitalizáciu po pandémii COVID-19, vidím v miestnych a regionálnych lídroch cenných partnerov, s ktorými musia vlády užšie spolupracovať. Sú najbližšie k ľuďom, sú pragmatickí, priamo komunikujú s občanmi a vedia, ako ich mobilizovať. Treba ich viac zapájať do plánov obnovy, pretože spravujú viac ako 30 % verejných investícií a môžu rozhodujúcou mierou prispieť k úspechu. V rámci Konferencie o budúcnosti Európy majú úplnú voľnosť, pokiaľ ide o to, ako sa zapojiť do diskusie. Chcel by som, aby Európe kolovalo v žilách viac energie, ktorú miestne a regionálne samosprávy nasadzujú v praxi.

Ako vyhlásil prvý podpredseda VR Vasco Cordeiro , „najlepší spôsob, ako môže Konferencia o budúcnosti Európy stroskotať, je, že sa bezhlavo rozbehne všetkými smermi. Mala by sa zamerať najmä na dve oblasti: na to, ako Európa funguje a na čom by mala pracovať. V oboch týchto prípadoch je úloha miestnych a regionálnych samospráv mimoriadne dôležitá. Platí to aj pre obnovu Európy. Nastal čas rešpektovať zásady piliera sociálnych práv a zabezpečiť, aby sa všeobecná úniková doložka naďalej uplatňovala aj v budúcom roku. A práve preto aj Európsky výbor regiónov požaduje zlaté pravidlo pre udržateľné investície.“

Miestne samosprávy spolupracujú s Úniou na digitalizácii vidieckych oblastí, prepájajú najvzdialenejšie ostrovné alebo horské regióny, pripravujú MSP a školy na budúcnosť a zvyšujú odolnosť území. Regióny, mestá a obce prispievajú k ekologizácii Európy tým, že uplatňujú v praxi 70 % všetkých právnych predpisov EÚ a opatrení na zmiernenie zmeny klímy a 90 % politík v oblasti adaptácie na zmenu klímy. VR zriadil skupinu na vysokej úrovni pre európsku demokraciu s cieľom zabezpečiť podporu pre svoju činnosť v rámci konferencie.

Kontakt:

Michele Cercone

Mobile: +32  (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023