Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Zelená dohoda na miestnej úrovni: výzva na predkladanie osvedčených postupov  

Európsky výbor regiónov vyzýva svojich členov a mladých volených politikov, aby predkladali osvedčené postupy s cieľom zozbierať, ukázať, propagovať a rozširovať nízkouhlíkové projekty po celej EÚ. Je Vaše mesto alebo región priekopníkom udržateľnosti? Ste hrdí na projekty spojené s cieľmi zelenej dohody, ktoré realizujete vo svojich komunitách? Potom je táto výzva určená práve Vám.

Mestá a regióny môžu byť kľúčovými článkami pre realizáciu zelenej dohody a posúvať EÚ bližšie k cieľu klimatickej neutrality. V kontexte krízy COVID-19 má väčší význam než kedykoľvek predtým poukazovať na environmentálny, hospodársky a sociálny prínos nízkouhlíkových iniciatív.

Práve na tento účel vyhlasuje Európsky výbor regiónov výzvu pre svojich členov a mladých volených politikov na predkladanie osvedčených postupov s cieľom zozbierať, ukázať, propagovať a rozširovať nízkouhlíkové projekty po celej EÚ.

Miestne a regionálne projekty budú začlenené do platformy, ktorá bude ukazovať, ako mestá a regióny pomáhajú plniť ciele zelenej dohody a prispievajú k ekologickej obnove, aby sa dosiahla udržateľnejšia, inkluzívnejšia a odolnejšia spoločnosť.

Projekty budú uverejnené na interaktívnej mape VR a propagované medzi inštitúciami EÚ, zainteresovanými stranami a v médiách, a to najmä počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest , ktorý sa uskutoční v októbri 2020. Osvedčené postupy sa využijú aj v správe o zelenej dohode, ktorú má Európsky výbor regiónov na žiadosť nemeckého predsedníctva Rady Európskej únie predložiť v druhej polovici roka 2020.

So zreteľom na nový rozpočet EÚ, nástroj na obnovu Next Generation EU v celkovej výške 750 miliárd EUR a očakávajúc plány podpory obnovy a odolnosti členských štátov chce Európsky výbor regiónov ukázať, prečo musia byť mestá a regióny v centre stratégie obnovy a na čo treba zamerať prioritné investície.

Kto sa môže zapojiť?

Členovia a náhradníci Európskeho výboru regiónov a účastníci programu Mladí volení politici (YEP) .

Aké projekty možno prihlásiť?

Členovia a mladí volení politici sa môžu podeliť o svoje nedávno dokončené alebo prebiehajúce projekty a iniciatívy, ktoré pomáhajú dosiahnuť ciele zelenej dohody a posúvajú Európu bližšie ku klimatickej neutralite: počnúc energetickou účinnosťou budov až po využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, čistú mobilitu, ochranu biodiverzity či iniciatívy v oblasti obehového hospodárstva. Príslušné projekty musia prispievať k znižovaniu emisií CO 2 v sektoroch, na ktoré sa vzťahuje zelená dohoda, nová stratégia rastu na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050:

  • Čistá energia a energetická účinnosť (vrátane energie z obnoviteľných zdrojov a renovácie budov)
  • Udržateľná doprava
  • Zachovanie biodiverzity v Európe
  • Udržateľné financie a ekologický priemysel
  • Prechod na obehové hospodárstvo
  • Európa s nulovým znečistením
  • Potraviny a poľnohospodárstvo

Ako sa môžem zapojiť: Stačí vyplniť online prihlasovací formulár .

Dokedy treba podať prihlášku? Prihlášku musíte podať do pondelka 21. septembra 2020.

Kontakt: enve@cor.europa.eu

Zelená dohoda na miestnej úrovni: na tomto odkaze sa dozviete viac o portáli VR venovanom zelenej dohode a príslušnej pracovnej skupine.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023