Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa 13. októbra zúčastní na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov  

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas privíta 13. októbra na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (#CoRplenary) kancelárku Spolkovej republiky Nemecko Angelu Merkelovú. Kancelárka Merkelová predstaví priority nemeckého predsedníctva Rady EÚ, vyjadrí sa k úlohe miestnych a regionálnych samospráv v rámci plánov obnovy EÚ a začne proces reflexie o budúcnosti Európy.

Diskusia sa bude vysielať naživo cez internet 13. októbra 14.30 hod. (sledovať ju môžete na webovej stránke VR alebo prostredníctvom služby Europe by Satellite ).

Po jej príhovore sa uskutoční hodinová diskusia s členmi Európskeho výboru regiónov, t. j. miestnymi a regionálnymi lídrami zo všetkých členských štátov EÚ. Priestor sa v nej bude venovať aj otázke súdržnosti, ktorá je podľa zistení ročného regionálneho a miestneho barometra jednou zo základných hodnôt potrebných na obnovu Európy. Diskusia sa zameria na prínos milióna politikov zvolených na regionálnej a miestnej úrovni z hľadiska EÚ a na ich úlohu v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Okrem toho sa bude hovoriť aj o úlohe miest a regiónov pri podpore odolných, udržateľných a environmentálne uvedomelých komunít.

Súvislosti:

Európsky výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 27 členských štátov Európskej únie. Bol vytvorený v roku 1994 v nadväznosti na podpísanie Maastrichtskej zmluvy a jeho poslaním je zapájať miestne a regionálne samosprávy do rozhodovacieho procesu EÚ a informovať ich o politikách EÚ. Európsky parlament, Rada a Európska komisia musia požiadať Výbor regiónov o konzultáciu v oblastiach politiky, ktoré sa týkajú regiónov a miest. Každý z 329 členov a 329 náhradníkov musí mať volebný mandát alebo politickú zodpovednosť voči volenému zhromaždeniu vo svojom regióne alebo meste, aby mohol zasadať v Európskom výbore regiónov.

Kontakt:

Michele Cercone

hovorca predsedu

Tel.: +32 498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GERMAN-CHANCELLOR-ANGELA-MERKEL-TO-ATTEND-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE.REGIONS-PLENARY-ON-13-OCTOBER.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023