Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda VR a starosta Londýna: musíme sa vyhnúť brexitu bez dohody, ktorý by bol prehrou pre obe strany a uškodil by regiónom a mestám v EÚ aj Spojenom kráľovstve  

Kontaktná skupina VR – Spojené kráľovstvo pod vedením predsedu regiónu Bretónsko chce zintenzívniť miestne a regionálne partnerstvá a zabezpečiť primeranú finančnú podporu EÚ pre najpostihnutejšie regióny

Počas online diskusie v Bruseli predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas a starosta Londýna Sadiq Khan vyzvali vyjednávačov zo Spojeného kráľovstva a EÚ, aby pokračovali v rozhovoroch až do uzavretia obchodnej dohody. Varovali, že vystúpenie bez dohody by malo katastrofálny vplyv na obe strany a uškodilo by mnohým regiónom a mestám v EÚ aj Spojenom kráľovstve. Starosta Londýna vyzval na okamžité predĺženie prechodného obdobia, ak sa na súčasných rokovaniach nedospeje k obchodnej dohode. Miestne a regionálne samosprávy EÚ a Spojeného kráľovstva sa tiež zaviazali zintenzívniť spoločné úsilie o zmiernenie brexitu a v budúcnosti dlhodobo spolupracovať v takých otázkach, ako je zmena klímy a migrácia.

Do skončenia prechodného obdobia pre Spojené kráľovstvo zostávajú necelé tri týždne a uzavretie obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ je stále veľmi neisté. Miestni a regionálni lídri EÚ a starosta Londýna preto vyjadrili obavy v súvislosti s vážnymi dôsledkami ukončenia rokovaní bez dohody. Zaviazali sa úzko spolupracovať, zabezpečiť pravidelné posudzovanie územného vplyvu brexitu a aj v budúcnosti sa venovať oblastiam spoločného záujmu.

Predseda Európskeho výboru regiónov a guvernér gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas varoval, že „ak sa nedosiahne dohoda, bude to pre mnohé regióny katastrofálne a na regionálne ekonomiky to bude mať počas pandémie ešte väčší vplyv. Miestne a regionálne samosprávy budú prvými svedkami dôsledkov týchto záverečných rokovaní o brexite na životy ľudí. Bude trvať mnoho rokov, kým sa vytvoria nové hranice a pochopíme, čo toto rozdelenie bude znamenať pre nás všetkých. Spolu s Londýnom budú mestá a regióny v Spojenom kráľovstve a regióny a mestá v EÚ úzko spolupracovať pri hľadaní spôsobov, ako uľahčiť a zmierniť dôsledky na naše komunity.“

Vo svojom vystúpení v diskusii starosta Londýna Sadiq Khan pripomenul, že „brexit je skutočnosťou a my sme povinní hľadieť do budúcnosti, nie do minulosti. Musíme spolupracovať na zvládnutí spoločných výziev – vo všetkých mestách, regiónoch i krajinách. Chcem zabezpečiť, aby Londýn zostal kľúčovým partnerom pre Brusel a každé európske mesto, každý región i každého občana. Ak sa v najbližších dňoch nepodarí dosiahnuť obchodnú dohodu, dôrazne vyzvem Borisa Johnsona a predstaviteľov EÚ, aby predĺžili prechodné obdobie. Zostať bez dohody by jednoducho nemalo byť možnosťou. Prehrali by obe strany, Spojené kráľovstvo aj EÚ. Stálo by ich to pracovné miesta a rast aj životná úroveň by sa znížili v celej Európe práve v čase, keď sme dosiahli kľúčový bod v našom boji proti pandémii.“

Členovia VR diskutovali o spôsoboch udržiavania a rozvíjania vzťahov s decentralizovanými správnymi orgánmi Spojeného kráľovstva a miestnymi a regionálnymi samosprávami v Anglicku, Škótsku, Walese, Severnom Írsku a Gibraltári. Predseda nedávno vytvorenej kontaktnej skupiny VR – Spojené kráľovstvo a predseda regionálnej rady Bretónska Loïg Chesnais-Girard (FR/SES) uviedol, že „miestni a regionálni politici na oboch stranách Lamanšského prielivu majú spoločný záujem obmedziť škody na svojich regionálnych a miestnych hospodárstvach. Na dosiahnutie tohto cieľa musíme v našich kontaktoch s vládami členských štátov a s EÚ presadzovať cezhraničnú spoluprácu. V rámci EÚ môžeme pomocou pobrexitovej adaptačnej rezervy zmierniť účinky v najpostihnutejších oblastiach. Vyzývam EÚ, aby bola pripravená poskytnúť viac peňazí, ak vplyv brexitu presiahne 5 miliárd EUR, čo je pravdepodobné. Tento „kovidovo-brexitový koktail“ je veľmi, veľmi toxický a musíme mu odolávať spoločne, ekonomicky aj politicky.“

V polovici prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom aj vedúci osobitnej skupiny pre vzťahy so Spojeným kráľovstvom Michel Barnier vyslal posolstvo, že „budeme naďalej pracovať na ambicióznom partnerstve EÚ a Spojeného kráľovstva, ktoré by pomohlo ľuďom, miestnym komunitám, ako aj podnikom a regiónom, aby v budúcnosti čo najlepším spôsobom pokračovali v spolupráci. Hoci sme rovnako ako doteraz stále otvorení hľadaniu vzájomne prospešných riešení, EÚ nepristúpi na dohodu za každú cenu. Každá dohoda musí chrániť náš jednotný trh a dlhodobé hospodárske záujmy občanov, podnikov a regiónov EÚ. V súčasnosti máme ešte stále veľké názorové rozdiely, pokiaľ ide o dobre známe otázky týkajúce sa rovnakých podmienok, správy vecí verejných a rybárstva. Nasledujúce dni budú veľmi dôležité. V každom prípade by sme mali pokračovať v prípravách na všetky scenáre vrátane toho, že 1. januára 2021 zostaneme bez dohody.“

Súvislosti

V roku 2018 VR uskutočnil prieskumy o účinkoch brexitu medzi svojimi členmi, inými miestnymi a regionálnymi samosprávami a lokálnymi obchodnými komorami. Ich výsledky boli uverejnené v konsolidovanej správe . Správa obsahuje aj výsledky štúdie o odvetviach a regiónoch, ktoré sú najviac vystavené zmenám v hospodárskych väzbách so Spojeným kráľovstvom. Ide o odvetvia týkajúce sa potravín, dopravných prostriedkov, strojov, elektroniky, textilu a nábytku. Medzi osobitne ohrozené regióny patria všetky írske regióny, francúzske regióny Hauts-de-France a Bretónsko, Malopoľské a Lubelské vojvodstvo v Poľsku, nemecká spolková krajina Hessensko, belgické Flámsko a španielska Andalúzia. Jednotlivé osobitne ohrozené priemyselné odvetvia boli identifikované v talianskych regiónoch Emilia Romagna, Toskánsko a Marche, francúzskych regiónoch Stredné Pyreneje a Auvergne, ako aj v regiónoch Nemecka, Holandska, Portugalska, Slovenska, Česka, Rumunska, Bulharska a Grécka.

Kontakt:

Michele Cercone

hovorca predsedu

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

tel.: +32 (0)498 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE-GROUP.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023