Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska zelená dohoda je naďalej kompasom plánu obnovy EÚ po koronakríze  

Keďže tretia vlna pandémie COVID-19 neušetrila takmer žiadne územie, hlavným cieľom miestnych a regionálnych lídrov na rok 2021 je dosiahnuť udržateľné a inkluzívne hospodárske oživenie, pri ktorom sa na nikoho nezabudne.

Komisia ENVE Európskeho výboru regiónov dnes predstavila svoj pracovný program na rok 2021 . Hlavnou prioritou miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov je zabezpečiť, aby sa oživenie hospodárstva po kríze spôsobenej pandémiou COVID-19 premietlo do konkrétnych projektov, ktoré urýchlia prechod na klimatickú neutralitu a zároveň vytvoria pracovné miesta a prinesú sociálne začlenenie na každom území. Ambície v oblasti klímy, renovácia fondu budov EÚ, biodiverzita a 8. environmentálny akčný program patrili k témam, o ktorých sa diskutovalo na stretnutí, na ktorom sa zúčastnila aj nová generálna riaditeľka GR Európskej komisie pre životné prostredie Florika Fink-Hooijer . Členovia si vymenili skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Plenárne zasadnutie VR sa koná 3. – 5. februára 2021 .

Starosta Sevilly Juan Espadas (ES/SES) otvoril schôdzu slovami: „Mestá a regióny zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti pandémii COVID-19 a teraz musia byť ústrednými aktérmi kvalitatívnej obnovy našich území. Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy sú naším najväčším spojencom pre oživenie, ale na to, aby to bolo úspešné, je nevyhnutné posilniť viacúrovňovú spoluprácu a podporiť ju primeraným financovaním. Odolné a nadčasové mestá, ktoré dosiahnu ciele Európskej zelenej dohody v oblasti klimatickej neutrality a ochrany životného prostredia, sa nám podarí vybudovať len zapojením miestnych a regionálnych samospráv do koncipovania stratégií udržateľnej obnovy a s prihliadnutím na geografické a sociálne charakteristiky každého územia.“ Juan Espadas je predsedom komisie ENVE a pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni Green Deal Going Local .

„Veľmi dobre si uvedomujeme, aká dôležitá je spolupráca s miestnymi a regionálnymi samosprávami pre úspešné vykonávanie environmentálnych politík v praxi. A tú nemôžeme dosiahnuť bez spolupráce s VR“ , uznala nová generálna riaditeľka GR pre životné prostredie Florika Fink-Hooijer . „Zelená dohoda je i naďalej kompasom plánu obnovy EÚ“ dodala Florika Fink-Hooijer pred tým, než priblížila priority Komisie v oblasti životného prostredia na rok 2021. Patrí medzi ne akčný plán nulového znečistenia ( konzultácia je otvorená do 10. februára 2021), iniciatíva EK pre udržateľné výrobky , nová stratégia lesného hospodárstva a zvýšenie ambícií v oblasti klímy a biodiverzity pred veľkými globálnymi samitmi, ktoré sa budú konať v roku 2021. Florika Fink-Hooijer navrhla, aby VR zriadil novú platformu zainteresovaných strán pre pripravovaný akčný plán nulového znečistenia.

Spravodajca VR pre Európsku zelenú dohodu Andries Gryffroy (BE/EA) počas svojho vystúpenia pripomenul návrh VR vypracovať regionálny prehľad s cieľom posúdiť vykonávanie stratégie EÚ pre udržateľný rast na miestnej úrovni.

Dimitrios Karnavos (EL/EĽS) predniesol hlavné body svojho návrhu stanoviska 8. environmentálnemu akčnému programu (EAP) . Primátor Kallithey zdôraznil, že pandémia COVID-19 zvýšila potrebu „lepšieho prepojenia medzi zdravím a životným prostredím“ . Dimitrios Karnavos považuje 8. EAP za „nástroj na podporu udržateľného podnikateľského prostredia a ekologických investícií“ . Vo svojom stanovisku v mene VR žiada Európsku komisiu, aby do svojho návrhu 8. EAP doplnila technickú platformu pre spoluprácu v oblasti životného prostredia , ktorá je v súčasnosti predmetom medziinštitucionálnych rokovaní. Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí VR 3. – 5. februára 2021 . Poslankyňa Európskeho parlamentu Grace O’SULLIVAN (IE/Verts) , spravodajkyňa pre všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030, vystúpila, aby opätovne potvrdila záväzok EP spolupracovať s VR s cieľom pokročiť v environmentálnej agende.

Členovia komisie ENVE prijali návrh stanoviska na tému Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest, zlepšovanie životných podmienok . Spravodajca stanoviska Enrico Rossi (IT/SES) , bývalý predseda regiónu Toskánsko (2010 – 2020) a člen zastupiteľstva obce Signa (metropolitná oblasť Florencia), ocenil, že „v nadchádzajúcich rokoch budú k dispozícii európske zdroje, ktoré možno označiť za výnimočné. Podpora verejných investícií v stavebníctve môže sprevádzať oživenie po pandémii COVID-19. Trváme na viacúrovňovom riadení vrátane financovania, a obzvlášť na nástroji technickej pomoci prístupnom pre všetky regionálne a miestne samosprávy pri realizácii vlny obnovy, a na flexibilnejších rozpočtových pravidlách pre mestá a regióny na podporu ich schopnosti investovať do obnovy budov. Vlna renovácie predstavuje príležitosť, ktorú nemôžeme premeškať.“ Webinár o financovaní vlny obnovy sa uskutočnil 27. januára. Návrh stanoviska Enrica Rossiho sa má prijať 17. – 19. marca 2021.

Členovia diskutovali o týchto stanoviskách:

Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP 26 . Spravodajcom je Vincent Chauvet (FR/RE) , starosta mesta Autun. Návrh stanoviska sa má prijať 26. marca 2021 a záverečné hlasovanie je naplánované na plenárnom zasadnutí VR 30. júna – 2. júla 2021.

Bezpečné a udržateľné chemikálie pre životné prostredie bez toxických látok v európskych mestách a regiónoch Spravodajcom je maršálek Mazovského vojvodstva Adam Struzik (PL/EĽS) . Návrh stanoviska sa má prijať 26. marca 2021 a záverečné hlasovanie je naplánované na plenárnom zasadnutí VR 5. – 7. mája 2021.

Miestne a regionálne samosprávy a ochrana morského prostredia , spravodajkyňa Emma Nohrèn (SE/Zelení) , zástupkyňa starostu obce Lysekil. Návrh stanoviska sa má prijať 26. marca 2021 a záverečné hlasovanie je naplánované na plenárnom zasadnutí VR 5. – 7. mája 2021.

Komisia ENVE uvítala poslankyňu Flámskeho parlamentu Joke Schauvliege (BE/EĽS) , spravodajkyňu pre stanovisko VR na tému Skúsenosti a ponaučenia, ktoré získali regióny a mestá počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 . Stanovisko sa má prijať na plenárnom zasadnutí VR v marci 2021.

Nasledujúca schôdza komisie ENVE sa uskutoční 26. marca 2021.

Súvislosti:

správe o stave životného prostredia za rok 2020 Európska environmentálna agentúra (EEA) varuje, že Európa čelí environmentálnym výzvam, ktorých rozsah a naliehavosť nemajú obdobu.

Prečítajte si internetový rozhovor  VR s Dimitriosom Karnavosom (EL/EĽS) o 8. environmentálnom akčnom programe (EAP).

Spoznajte iniciatívu VR Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) a  online mapu  VR s prehľadom osvedčených postupov.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37 

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023