Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Ocenenie Podnikateľský región roka: osobitná cena za reakciu na pandémiu ochorenia COVID-19  

Európsky výbor regiónov (VR) otvára prihlasovanie do súťaže o osobitnú cenu, ktorá bude udelená v rámci ocenenia Podnikateľský región roka (EER). Mestá, regióny a obce môžu na tému „Podnikaním k udržateľnej obnove“ predložiť svoje stratégie pre plánovanie podpory malých a stredných podnikov (MSP) počas nadchádzajúcich dvoch rokov. Uzávierka prihlášok je 28. októbra 2020.

Ocenenie Podnikateľský región roka (EER) udeľuje Európsky výbor regiónov každý rok trom mestám, regiónom alebo obciam s výnimočnými, na budúcnosť zameranými stratégiami s cieľom podporiť MSP a začínajúce a rozširujúce sa podniky. Získanie ocenenia Podnikateľský región roka prináša uznanie a zviditeľnenie miestnych alebo regionálnych podnikateľských stratégií a umožňuje tiež získať prístup k rozširujúcej sa sieti priekopníckych území, ktoré aktívne posilňujú svoje podnikateľské ekosystémy, vymieňajú si osvedčené postupy a spolupracujú na európskych projektoch.

Tohtoročná osobitná cena vychádza z rozšíreného rámca ocenenia EER 2021 a regióny a mestá EÚ povzbudzuje k tomu, aby vypracovali stratégie na podporu podnikania a MSP, ktoré sa zaoberajú účinkami krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Cenu získa až šesť regiónov, ktoré budú držiteľmi označenia EER počas dvoch rokov (2021 a 2022), čo im umožní plánovať a realizovať stratégie na podporu úspešného hospodárskeho a sociálneho oživenia.

Podľa predsedu komisie VR pre hospodársku politiku (ECON) Michaela Murphyho bude „obnova hospodárstva EÚ po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 trvať dlho a bude si vyžadovať úsilie na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Naše miestne ekonomiky sa budú musieť výrazne zamerať na aktívne podnikanie a inováciu, aby zvládali túto výzvu, a mohli v plnej miere využiť príležitosti, ktoré prináša zelená a digitálna transformácia. Výkonnosť našich MSP bude jedným z kľúčov k obnove hospodárskeho motora Európy a k posilneniu jej dlhodobej odolnosti. Budeme musieť opätovne preskúmať a aktualizovať naše politiky, plány a stratégie miestneho rozvoja s cieľom zohľadniť túto novú hospodársku a sociálnu situáciu.“

Formálne rozhodnutie o udelení osobitnej ceny v rámci ocenenia EER bolo prijaté počas diskusie so zástupcami Európskej komisie o hospodárskom dosahu pandémie a záchranných opatreniach EÚ na podporu MSP a priemyslu.

Riaditeľka GR GROW Európskej komisie a členka poroty EER Kristin Schreiber uviedla, že „ocenenie Podnikateľský región roka je dôkazom toho, že tempo oživenia hospodárstva v EÚ sa bude opierať o rozhodné opatrenia prijaté na miestnej a regionálnej úrovni. Európska komisia v plnej miere podporuje iniciatívu EER, ktorou sa regióny a mestá EÚ stimulujú k tomu, aby podnikanie kládli na popredné miesto v rámci svojich stratégií a akčných plánov.“

Prihlášky do súťaže o získanie ocenenia EER 2021 – 2022 je možné zasielať do 28. októbra 2020 . Ak sa chcete prihlásiť, navštívte webovú stránku EER .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-ENTREPRENEURIAL-REGION-AWARD-SPECIAL-EDITION-ON-COVID-19-RESPONSE.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023