Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky výbor regiónov si volí nového predsedu  

Markku Markkula (FI/EPP) 12. júla po dvojročnom pôsobení vo funkcii predsedu Európskeho výboru regiónov odovzdá funkciu predsedu výboru Karlovi-Heinzovi Lambertzovi (BE/SES). V Bruseli sa stretnú aj členovia VR, aby diskutovali o hlavných politikách EÚ, ako je napríklad spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 a najnovší „zimný balík“ EÚ v oblasti energetiky. Európsky komisár Moedas bude viesť diskusie o preskúmaní výskumného programu Horizont 2020 v polovici jeho trvania a komisárka Bulc zodpovedná za dopravu sa zapojí do diskusie s členmi VR o budúcnosti nízkoemisnej mobility a Nástroji na prepájanie Európy. Prioritnou témou programu budú tiež celosvetové opatrenia zamerané na udržateľnosť a plány miest a regiónov, pomocou ktorých môžu prispievať k plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Slávnostné udeľovanie ocenenia Podnikateľský región roka 2018 sa bude konať 12. júla za účasti tohtoročných troch nových víťazov.

Estónske predsedníctvo Rady EÚ predstavuje svoje priority

Matti Maasikas , estónsky minister pre európske záležitosti, predstaví priority estónskeho predsedníctva Európskej rady od 1. júla, ktoré zahŕňajú aj mnohé prioritné oblasti z hľadiska európskych regiónov a miest.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020

Spravodajca Guillaume Cros (FR/SES) vypracoval odporúčania k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a VR priblíži svoju pozíciu k politike súdržnosti EÚ prijatú v máji spolu so svojou predstavou o tom, ako by sa mohli v budúcnosti reorganizovať dve najväčšie rozpočtové položky EÚ. Na diskusii sa zúčastní aj Czesław Adam Siekierski, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Horizont 2020: budúcnosť výskumu a inovácií v Európe

VR vo svojom hodnotení programu Horizont 2020 v polovici jeho trvania vyzdvihne kľúčový význam výskumu a inovácií pre dlhodobé vyhliadky európskeho hospodárstva. O odporúčaniach VR, ktoré pripravil spravodajca Christophe Clergeau (FR/SES), bude diskutovať Carlos Moedas, európsky komisár zodpovedný za výskum, vedu a inováciu.

Doprava v Európe: Odštartovanie celoeurópskej iniciatívy ekologických autobusov

V nadväznosti na prijatie stanoviska na tému Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, ktorého spravodajcom je József Ribányi (HU/EĽS), bude európska komisárka Violeta Bulc diskutovať s členmi VR o výzvach v oblasti dopravy. Po diskusii komisárka zodpovedná za dopravu spolu s novovymenovaným predsedom VR spustia celoeurópsku platformu ekologických autobusov pre mestá a regióny, ktorej cieľom je uviesť do prevádzky do konca roka 2019 aspoň 2 000 autobusov s nulovými emisiami. Súčasťou intenzívnych diskusií v rámci rozpráv o troch stanoviskách VR na tému „zimného balíka“ v oblasti energetiky, energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľnej energie bude aj téma nevyhnutnosti obmedziť klimatickú zmenu.

Rozvoj: 600 miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov z celého sveta sa stretne v Bruseli

Prostredníctvom cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja prijatých v roku 2015 Organizácia Spojených národov stanovila ciele pre všetky krajiny sveta. Spravodajca Franco Iacop (IT/SES) sa v stanovisku VR na tému Európske opatrenia zamerané na udržateľnosť venuje priamym a nepriamym výzvam, ktoré pre európske miestne a regionálne orgány stanovila OSN. Európske zameranie jeho stanoviska bude 10. a 11. júla dopĺňať významné stretnutie miestnych a regionálnych politikov z celého sveta pod názvom Regióny a mestá pre rozvoj – Konferencia o decentralizovanej spolupráci, ktoré spoločne organizujú VR a Európska komisia.

Súčasťou úsilia VR zameraného na podporu miest v Líbyi bude aj prijatie odporúčaní o tom, ako by sa mohla riadiť migrácia a zachraňovať životy ľudí na migračnej trase cez centrálne Stredozemie. Spravodajcom je Hans Janssen (NL/EĽS).

Tlačová konferencianovým predsedom VR je naplánovaná na 12. júla o 16.00 hod.

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, spravodajkyňa: Ulrike Hiller (DE/SES)

Územná klasifikácia a typológie, spravodajca: Mieczysław Struk (PL/EĽS)

Projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce, spravodajca: Pavel Branda (CZ/EKR)

Podporiť začínajúce a rozširujúce sa podniky (startupy a scaleupy) v Európe: miestne a regionálne hľadisko, spravodajca: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Inteligentná regulácia pre MSP, spravodajca: Christian Buchmann (AT/EĽS)

Riadenie energetickej únie a čistá energia, spravodajca: Bruno Hranić (HR/EĽS)

Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, spravodajca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (a vnútorný trh s elektrinou), spravodajkyňa: Daiva Matonienė (LT/EKR)

Medzinárodná správa oceánov, spravodajca: Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Praktické informácie:

Miesto konania: Budova Paul Henri Spaak – Európsky parlament, hlavná rokovacia sála , rue Wiertz 60, B – 1047 Brusel

Dátum a čas: 12. júla od 15.00 do 21.00 hod.; 13. júla od 9.00 do 13.00 hod.

Program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Sledujte nás: @EU_CoR, #CoRplenary

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023