Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európsky výbor regiónov si volí nového predsedu  

Markku Markkula (FI/EPP) 12. júla po dvojročnom pôsobení vo funkcii predsedu Európskeho výboru regiónov odovzdá funkciu predsedu výboru Karlovi-Heinzovi Lambertzovi (BE/SES). V Bruseli sa stretnú aj členovia VR, aby diskutovali o hlavných politikách EÚ, ako je napríklad spoločná poľnohospodárska politika po roku 2020 a najnovší „zimný balík“ EÚ v oblasti energetiky. Európsky komisár Moedas bude viesť diskusie o preskúmaní výskumného programu Horizont 2020 v polovici jeho trvania a komisárka Bulc zodpovedná za dopravu sa zapojí do diskusie s členmi VR o budúcnosti nízkoemisnej mobility a Nástroji na prepájanie Európy. Prioritnou témou programu budú tiež celosvetové opatrenia zamerané na udržateľnosť a plány miest a regiónov, pomocou ktorých môžu prispievať k plneniu cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Slávnostné udeľovanie ocenenia Podnikateľský región roka 2018 sa bude konať 12. júla za účasti tohtoročných troch nových víťazov.

Estónske predsedníctvo Rady EÚ predstavuje svoje priority

Matti Maasikas , estónsky minister pre európske záležitosti, predstaví priority estónskeho predsedníctva Európskej rady od 1. júla, ktoré zahŕňajú aj mnohé prioritné oblasti z hľadiska európskych regiónov a miest.

Reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020

Spravodajca Guillaume Cros (FR/SES) vypracoval odporúčania k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a VR priblíži svoju pozíciu k politike súdržnosti EÚ prijatú v máji spolu so svojou predstavou o tom, ako by sa mohli v budúcnosti reorganizovať dve najväčšie rozpočtové položky EÚ. Na diskusii sa zúčastní aj Czesław Adam Siekierski, predseda Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

Horizont 2020: budúcnosť výskumu a inovácií v Európe

VR vo svojom hodnotení programu Horizont 2020 v polovici jeho trvania vyzdvihne kľúčový význam výskumu a inovácií pre dlhodobé vyhliadky európskeho hospodárstva. O odporúčaniach VR, ktoré pripravil spravodajca Christophe Clergeau (FR/SES), bude diskutovať Carlos Moedas, európsky komisár zodpovedný za výskum, vedu a inováciu.

Doprava v Európe: Odštartovanie celoeurópskej iniciatívy ekologických autobusov

V nadväznosti na prijatie stanoviska na tému Európska stratégia pre nízkoemisnú mobilitu, ktorého spravodajcom je József Ribányi (HU/EĽS), bude európska komisárka Violeta Bulc diskutovať s členmi VR o výzvach v oblasti dopravy. Po diskusii komisárka zodpovedná za dopravu spolu s novovymenovaným predsedom VR spustia celoeurópsku platformu ekologických autobusov pre mestá a regióny, ktorej cieľom je uviesť do prevádzky do konca roka 2019 aspoň 2 000 autobusov s nulovými emisiami. Súčasťou intenzívnych diskusií v rámci rozpráv o troch stanoviskách VR na tému „zimného balíka“ v oblasti energetiky, energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľnej energie bude aj téma nevyhnutnosti obmedziť klimatickú zmenu.

Rozvoj: 600 miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov z celého sveta sa stretne v Bruseli

Prostredníctvom cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja prijatých v roku 2015 Organizácia Spojených národov stanovila ciele pre všetky krajiny sveta. Spravodajca Franco Iacop (IT/SES) sa v stanovisku VR na tému Európske opatrenia zamerané na udržateľnosť venuje priamym a nepriamym výzvam, ktoré pre európske miestne a regionálne orgány stanovila OSN. Európske zameranie jeho stanoviska bude 10. a 11. júla dopĺňať významné stretnutie miestnych a regionálnych politikov z celého sveta pod názvom Regióny a mestá pre rozvoj – Konferencia o decentralizovanej spolupráci, ktoré spoločne organizujú VR a Európska komisia.

Súčasťou úsilia VR zameraného na podporu miest v Líbyi bude aj prijatie odporúčaní o tom, ako by sa mohla riadiť migrácia a zachraňovať životy ľudí na migračnej trase cez centrálne Stredozemie. Spravodajcom je Hans Janssen (NL/EĽS).

Tlačová konferencianovým predsedom VR je naplánovaná na 12. júla o 16.00 hod.

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, spravodajkyňa: Ulrike Hiller (DE/SES)

Územná klasifikácia a typológie, spravodajca: Mieczysław Struk (PL/EĽS)

Projekty „ľudia ľuďom“ a malé projekty v programoch cezhraničnej spolupráce, spravodajca: Pavel Branda (CZ/EKR)

Podporiť začínajúce a rozširujúce sa podniky (startupy a scaleupy) v Európe: miestne a regionálne hľadisko, spravodajca: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Inteligentná regulácia pre MSP, spravodajca: Christian Buchmann (AT/EĽS)

Riadenie energetickej únie a čistá energia, spravodajca: Bruno Hranić (HR/EĽS)

Smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti, spravodajca: Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov (a vnútorný trh s elektrinou), spravodajkyňa: Daiva Matonienė (LT/EKR)

Medzinárodná správa oceánov, spravodajca: Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Praktické informácie:

Miesto konania: Budova Paul Henri Spaak – Európsky parlament, hlavná rokovacia sála , rue Wiertz 60, B – 1047 Brusel

Dátum a čas: 12. júla od 15.00 do 21.00 hod.; 13. júla od 9.00 do 13.00 hod.

Program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Sledujte nás: @EU_CoR, #CoRplenary

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
Štartuje súťaž o ekologické ocenenia EÚ
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023