Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Brexit: Európsky výbor regiónov zriaďuje kontaktnú skupinu pre Spojené kráľovstvo  

Európsky výbor regiónov (VR) zriadil kontaktnú skupinu pre Spojené kráľovstvo, ktorej cieľom je udržiavať komunikačné spojenia medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami v Európskej únii a mestami, regiónmi a decentralizovanými orgánmi Spojeného kráľovstva. Iniciatíva nadväzuje na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ 31. januára 2020.

Prvé stretnutie kontaktnej skupiny, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie 22. septembra, bolo prípravným stretnutím, ktoré bolo vyhradené pre politikov z 27 členských štátov EÚ. Guvernérom, primátorom a členom miestnych zastupiteľstiev sa prihovoril hlavný vyjednávač Európskej únie Michel Barnier a spoluspravodajkyňa Európskeho parlamentu pre rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Kati Piri (NL/SES).

EÚ sa usiluje o to, aby do 31. októbra dosiahla dohodu o budúcich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom. Dohoda by si potom vyžadovala ratifikáciu Európskym parlamentom. Bez dohody sa platnosť existujúcich právnych väzieb medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom skončí 31. decembra 2020.

Kontaktnej skupine predsedá Loïg Chesnais-Girard (FR/SES), predseda regionálneho zastupiteľstva Bretónska. Ako uviedol predseda Chesnais-Girard, „súčasná patová situácia medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom by nemala zabrániť udržaniu spolupráce na regionálnej a miestnej úrovni, pretože miestne a regionálne samosprávy budú musieť – bez ohľadu na výsledok rokovaní – spolupracovať aj po roku 2020. Je povzbudivé, že členovia miestnych samospráv, decentralizované parlamenty a  zhromaždenia v Spojenom kráľovstve prejavili veľký záujem o udržiavanie väzby s nami. Brexit bude mať rozsiahle dôsledky pre mnohé európske regióny a mestá, ako je Bretónsko. Náš názor musí byť vypočutý a režimy podpory, ktoré majú regióny k dispozícii, ako napríklad pobrexitová adaptačná rezerva, sa musia zaviesť už teraz.“

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) vyhlásil, že „miestne a regionálne samosprávy budú prvými svedkami dôsledkov záverečných rokovaní o brexite na životy ľudí. V čase, keď spoločenstvá potrebujú stabilitu, nedosiahnutie dohody z ideologických a politických dôvodov spomalí obnovu a ohrozí mier v Írsku. Kontaktná skupina Spojené kráľovstvo – EÚ sa snaží chrániť úzke väzby, ktoré v priebehu desaťročí vznikli medzi miestnymi a regionálnymi lídrami, aby sa mohli deliť o svoje obavy, zmierňovať vplyv brexitu a chrániť spoluprácu v záujme svojich občanov.

Kontaktná skupina sa bude stretávať trikrát ročne, aby prediskutovala otázky súvisiace s obchodom, pohybom tovaru, osôb a služieb a spôsobmi pokračovania cezhraničnej spolupráce.

Ide o jednostranný orgán zložený z 12 riadnych členov VR a pozorovateľa z novovytvorenej skupiny Zelených vo VR. Kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo pozve zástupcov miestnej samosprávy Spojeného kráľovstva a decentralizovaných parlamentov a zhromaždení na svoju schôdzu na základe programu každého konkrétneho zasadnutia. Kontaktná skupina môže tiež prijímať pozvania od miestnych samospráv Spojeného kráľovstva, decentralizovaných parlamentov a zhromaždení, aby usporadúvala schôdze v Spojenom kráľovstve.

Pred vystúpením Spojeného kráľovstva odchádzajúca delegácia Spojeného kráľovstva vo VR naliehavo žiadala, aby bol vytvorený orgán, ktorý by udržiaval a podporoval dobré vzťahy medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami v EÚ a Spojenom kráľovstve.

Kontaktnú skupinu tvoria okrem Loïga Chesnaisa-Girarda títo členovia VR: vedúca holandskej delegácie vo VR a starostka mesta Hof van Twente Ellen Nauta-Van Moorsel (NL/EĽS); vedúci írskej delegácie vo VR a člen rady grófstva Tipperary Michael Murphy (IE/EĽS); predseda autonómneho spoločenstva Valencia Ximo Puig i Ferrer (ES/SES); primátorka Gdanska Aleksandra Dulkiewicz (PL/EĽS); primátor mesta Lemvig Erik Flyvholm (DK/Renew Europe); primátor mesta Solna Pehr Granfalk (SE/EĽS); podpredsedníčka krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy Antje Grotheer (DE/SES); poslanec zastupiteľstva provincie Flevoland Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe), primátorka mesta Portimão Maria Gomes (PT/SES); poslanec Flámskeho parlamentu Karl Vanlouwe (BE/Európska aliancia); a poslanec zastupiteľstva mesta Hradec Králové Oldřich Vlasák (CZ/EKR). Poslanec krajinského snemu spolkovej krajiny Brémy Henrike Müller (DE) je pozorovateľom za skupinu Zelených.

Kontakt

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :