Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Posilnenie podnikateľského ducha mladých ľudí a žien v európsko-stredozemskom regióne  
Líbyjská módna spoločnosť víťazom Ceny pre miestnych mladých podnikateľov v Stredozemí

Líbyjská módna a textilná spoločnosť si 26. februára prevzala Cenu pre miestnych mladých podnikateľov v Stredozemí za rok 2019. Ocenenie bolo odovzdané na plenárnom zasadnutí , ktoré sa konalo v španielskej Seville za účasti stovky miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov. Tí sa stretli s cieľom prediskutovať možné spôsoby, ako podporiť podnikateľského ducha mladých ľudí, posilniť postavenie žien, zlepšiť správu vecí verejných, posilniť spoluprácu medzi mestami a riadiť migráciu.

Ocenenie získala módna a textilná spoločnosť Zimni Jdeed so sídlom v Tripolise, ktorá s veľkým úspechom pretvára tradičné odevy. Pred tromi rokmi ju založila mladá podnikateľka Nadžwaj at-Táhir Muhammad Šukrí spolu s bratom Alim. V súčasnosti zamestnávajú šesť krajčírok a ponúkajú ženám dôstojné pracovné prostredie. Do prvého ročníka súťaže ARLEM sa prihlásilo 24 podnikov z deviatich krajín.

Víťazom zablahoželal predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz , ktorý konštatoval, že „v celom Stredozemí je vidieť záujem o posilnenie spolupráce a využitie obrovského potenciálu tohto regiónu. Posilnením postavenia všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pohlavie môžeme stimulovať podnikanie a vytvárať nové pracovné miesta. Pomocou decentralizovanej spolupráce sa prehlbuje integrácia regiónu, prekonávajú výzvy, ktoré presahujú hranice, ako je migrácia a sociálne vylúčenie, a prináša udržateľný rozvoj.“

„Podnikanie mladých ľudí je pre ARLEM jednou z priorít. Preto sme vyhlásili súťaž o toto túto cenu, ktorá má podporiť podnikateľské iniciatívy mladých ľudí a zviditeľniť tých, ktorých neodrádzajú ťažkosti pri zakladaní nových podnikov. Vyzývame vlády jednotlivých štátov, aby zjednodušili právne predpisy v oblasti podnikania, znížili administratívne a daňové zaťaženie, zriadili podnikateľské inkubátory a vytvorili systémy mikroúverov na podporu mladých podnikateľov,“ uviedol Lahsan Amruš , starosta marockej obce Argana , ktorý na zasadnutí zastupoval spolupredsedu ARLEM Muhammada Budru.

Podľa generálneho tajomníka Únie pre Stredozemie Násira Kámila „je činnosť Európsko-stredomorského zhromaždenia miestnych a regionálnych samospráv mimoriadne dôležitá. Zhromaždenie zastupuje obyvateľov európsko-stredomorského regiónu, t. j. viac ako 800 miliónov občanov, ktorí potrebujú našu angažovanosť a odhodlanie podporovať dialóg a spoluprácu. ARLEM ako územný rozmer Únie pre Stredozemie musí prispieť k stanoveniu priorít a zviditeľňovaniu našej práce a aktivít, aby sa tak európsko-stredomorské partnerstvo priblížilo k záujmom a očakávaniam občanov“.

Delegácia pozostávajúca zo stovky účastníkov z 19 krajín navštívila ostrov La Cartuja v Seville, kde sa v roku 1992 konala Svetová výstava EXPO, a z ktorého sa stal priemyselný park a podnikateľský inkubátor so 450 spoločnosťami a 17 000 zamestnancov. „Mestská rada prijala nové opatrenia na znižovanie nezamestnanosti, ktoré sa zameriavajú na odbornú prípravu mládeže a zlepšenie ich zamestnateľnosti. Sevilla má obrovský ľudský kapitál. Podnikanie má naše mesto v génoch. Preto ma obzvlášť teší, že prvé slávnostné odovzdávanie ceny ARLEM mladým podnikateľom sa uskutočňuje v našom meste,“ vyhlásil primátor Sevilly Juan Espadas (ES/SES) .

Na plenárnom zasadnutí ARLEM bola prijatá správa o  podnikaní mladých ľudí v Stredozemí , ktorá obsahuje výzvu na posilnenie programov na podporu podnikania mladých ľudí, ako napríklad MedUP! , Med4jobs Next Society , s cieľom podporiť hospodársky rozvoj na južnom pobreží Stredozemného mora. V správe sa konštatuje, že EÚ by mala zaviesť programy, ktoré poskytnú mladým podnikateľom zo severnej Afriky a Blízkeho východu možnosť absolvovať odbornú prípravu u skúsených podnikateľov v jednom z 28 členských štátov EÚ.

„Musíme uľahčiť podnikanie mladých ľudí v snahe oživiť miestne komunity, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť hospodársky rast a zlepšiť sociálne zabezpečenie. Vyzývame EÚ, OSN a vlády jednotlivých štátov európsko-stredozemského regiónu, aby zaviedli programy pre mladých podnikateľov v oblasti odbornej prípravy a rozvoja systému mikroúverov. Miestne a regionálne samosprávy by mali byť plne zapojené do politík týkajúcich sa trhu práce a zamestnanosti, pretože dokážu najlepšie vykonávať programy zodpovedajúce potrebám svojich komunít,“ zdôraznil spravodajca, maršálek Západopomoranského vojvodstva Olgierd Geblewicz (PL/EĽS) .

Na zasadnutí bola prijatá aj správa o  správe vecí verejných a transparentnosti v Stredozemí , ktorú vypracoval Lütfü Savaş , guvernér tureckej provincie Hatay. V dokumente sa vyzýva na posilnenie decentralizácie v regióne ako spôsobe riešenia problému súčasnej nedôvery voči verejný orgánom. Posilnením postavenia miestnych samospráv sa občanom umožní aktívnejšie sa podieľať na procese prijímania rozhodnutí. ARLEM sa zasadzuje za zvýšenie rozpočtov miestnych samospráv a posilnenie ich kapacít, pokiaľ ide o výber daní, aby mohli investovať do nových projektov v prioritných oblastiach.

V spolupráci s  Konferenciou okrajových a prímorských regiónov (CPMR) a  Združením európskych pohraničných regiónov (AEBR) bol takisto usporiadaný seminár o migrácii, ktorý sa venoval úlohe miestnych a regionálnych samospráv pri prijímaní a integrácii migrantov.

Okrem toho sa uskutočnili aj diskusie o  Nikózijskej iniciatíve ako programe decentralizovanej spolupráce medzi starostami a primátormi z EÚ a Líbye. V nadväznosti na úspešné výmenné programy v oblasti udržateľného rybolovu (s regiónom Friuli Venezia Giulia) a vodného hospodárstva (s Murciou) má ARLEM v úmysle rozšíriť Nikózijskú iniciatívu, vyčleniť na ňu viac finančných prostriedkov a zaviesť ďalšie výmenné programy. ARLEM tiež privítal nových partnerov iniciatívy, ako je regionálna vláda Galície a mesto Sevilla.

Poznámka pre redaktorov:

Európsky výbor regiónov zriadil ARLEM v roku 2010 s cieľom umožniť, aby boli zvolení zástupcovia z troch brehov Stredozemného mora zastúpení vo vzťahu k EÚ a Únii pre Stredozemie a aby sa zachoval politický dialóg a podporovala medziregionálna spolupráca. ARLEM združuje 80 členov a dvoch pozorovateľov z EÚ a jej stredomorských partnerských krajín. Zhromaždeniu ARLEM spoločne predsedajú predseda VR Karl-Heinz Lambertz a primátor marockého mesta Al Husajma a predseda Marockého združenia predsedov komunálnych rád Muhammad Budra. Únia pre Stredozemie bola založená v roku 2008. Únia pre Stredozemie je medzivládna organizácia so sídlom v Barcelone, ktorá združuje 43 krajín vrátane 28 krajín EÚ.

Čo je ocenenie ARLEM: pozrite si videoprezentáciu .

Držitelia tohtoročného ocenenia ARLEM sú predstavení v tomto videu .

Kontakt:

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023