Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri EÚ žiadajú pozastavenie platnosti patentov na vakcíny proti COVID-19  

Európsky výbor regiónov vyzval Európsku úniu, aby v snahe potlačiť šírenie pandémie pozastavila platnosť patentov na vakcíny proti koronavírusu. Naliehal tiež, aby sa zvýšila produkcia vakcín v Európe a urýchlili očkovacie kampane vo všetkých krajinách Európy.

Výbor, ktorý je zhromaždením miestnych a regionálnych samospráv, je prvou európskou inštitúciou, ktorá žiada pozastavenie platnosti patentov. Vzhľadom na nedávny prudký nárast počtu nakazených na iných kontinentoch sa zvýšil tlak na pozastavenie práv duševného vlastníctva v záujme zvýšenia výroby očkovacích látok a zabezpečenia spravodlivého prístupu k nim.

Ako uviedol predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas : „Základná zdravotná starostlivosť je základným ľudským právom, a súčasná pandémia je najzávažnejšou hrozbou pre celosvetové zdravie za uplynulých niekoľko generácií. Nacionalizácia očkovacích látok nie je namieste a Európska únia musí aj naďalej ísť príkladom, chrániť všetkých svojich občanov a nezabudnúť na žiadny región, mesto alebo územie. Vďaka finančným prostriedkom EÚ odviedli vedci, priemysel a regulačné orgány vynikajúcu prácu, keď dokázali takto rýchlo nájsť účinnú liečbu. Európska únia musí dokázať, že sa naozaj riadi zásadou solidarity a svojimi hodnotami, a to dočasným pozastavením platnosti patentov na vakcíny proti COVID-19 a zvýšením výroby očkovacích látok s cieľom pomôcť všetkým komunitám na svete.“

Iniciátorom výzvy na pozastavenie platnosti patentov bol predseda regionálnej vlády Valencie Ximo Puig (ES/SES), ktorý na plenárnom zasadnutí VR vyhlásil: „Pandémia sa ešte neskončila. Zabila už vo svete viac ľudí ako bitky pri Verdune a Stalingrade. Na jej ukončenie budeme potrebovať miliardy dávok očkovacích látok ročne pre celosvetovú populáciu. Preto musí Európa zabezpečiť, aby veľké farmaceutické spoločnosti splnili svoje záväzky týkajúce sa dodávok. Potrebujeme väčšiu kapacitu výroby a dodávok očkovacích látok. Práve preto som navrhol také možnosti, ako je dočasné pozastavenie platnosti patentov, finančná kompenzácia pre laboratóriá, ak sa zavedie povinnosť udeľovania licencií na výrobu, alebo potreba spolupráce medzi podnikmi na zvýšenie produkcie. Nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo v minulosti na bojiskách pri Stalingrade alebo Verdune, ale ešte stále môžeme zmierniť túto tragédiu ľudstva.“

Návrh je uvedený v uznesení o voľnom pohybe počas pandémie COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) a zvýšení výroby očkovacích látok , ktoré bolo prerokované 6. mája a prijaté 7. mája. V uznesení sa uvádza, že „v záujme zvýšenia výroby očkovacích látok by Európska únia mohla preskúmať nové riešenia, ako je dočasné pozastavenie patentov na lieky a zdravotnícke technológie na liečbu alebo prevenciu ochorenia COVID-19“.

Spojené štáty americké 5. mája vyhlásili, že začnú rokovania v rámci Svetovej obchodnej organizácie s cieľom uvoľniť pravidlá týkajúce sa patentov, ktoré majú farmaceutické spoločnosti. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen 6. mája zdôraznila, že Európska únia je „pripravená diskutovať o všetkých návrhoch, ktoré pomôžu vyriešiť krízu účinným a pragmatickým spôsobom“.

Z prieskumu , ktorý Európsky výbor regiónov zadal v septembri 2020 vyplýva, že Európania dôverujú regionálnym a miestnym orgánom viac než EÚ alebo svojej národnej vláde, a že zdravie je oblasťou, v ktorej by podľa občanov mali mať regionálne a miestne orgány väčší vplyv na rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :