Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Tzitzikostas: Rozpočet EÚ a plán obnovy sú historickým príkladom solidarity a musia sa rýchlo preniesť do podpory regiónov, miest a obcí. Musíme vyťažiť čo najviac z každého eura na ochranu našich ľudí.  

Úspech plánov EÚ bude závisieť od úplného zapojenia regionálnych a miestnych samospráv.

„Opatrenia, na ktorých sa dohodli členské štáty EÚ, sú historickým príkladom solidarity a riešia bezprecedentnú hrozbu,“ vyhlásil o záveroch európskeho summitu predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Apostolos Tzitzikostas. „Rozpočet EÚ a plán obnovy musia teraz urýchlene začať slúžiť všetkým ľuďom v regiónoch, mestách a dedinách v celej Európe. Je nevyhnutné investovať finančné prostriedky EÚ tam, kde sú potrebné, a čo najviac vyťažiť z každého eura.“

„Napriek kontroverzným škrtom a ústupkom na poslednú chvíľu ponúkajú tieto prostriedky konkrétne príležitosti na pomoc miestnym spoločenstvám pri ochrane občanov, oživení hospodárstva a podpore ekologickej a digitálnej transformácie. Umožnia zlepšiť zdravotnícke zariadenia a služby a tiež posilniť kapacitu našich škôl a univerzít. Miestne spoločenstvá budú môcť zvýšiť odolnosť svojich dopravných a verejných infraštruktúr, znížiť znečistenie a urýchliť digitalizáciu. Pomôžu MSP prežiť núdzovú situáciu a budú sprevádzať naše odvetvia pri ich premene na energeticky efektívnejšie a konkurencieschopnejšie,“ pokračoval predseda Tzitzikostas.

„Všetci – inštitúcie EÚ, národné, regionálne a miestne samosprávy – teraz nesieme zodpovednosť za to, aby sa našim občanom a podnikom poskytli všetky dostupné nástroje na prácu. To si vyžaduje skutočné partnerstvo medzi všetkými úrovňami riadenia. Musíme sa vyhnúť nadmernej centralizácii, ktorá by oslabila vplyv týchto výnimočných opatrení. Som presvedčený, že Európsky parlament zohrá teraz svoju kľúčovú úlohu pri finalizácii dohody a zlepšení regulačného rámca tým, že zabezpečí, aby európske regióny, mestá a obce prispievali k účinným investičným rozhodnutiam a ich vykonávaniu na mieste,“ uviedol na záver.

SÚVISLOSTI

Od začiatku pandémie COVID-19 bol Európsky výbor regiónov hlasom jedného milióna regionálnych a miestnych volených politikov v celej Európe .

Vo svojom vyhlásení prijatom 8. mája VR požadoval:

1) plán pre udržateľnú, odolnú a sociálnu Európu vrátane Európskeho fondu obnovy vo výške najmenej 500 miliárd EUR financovaného priamo z ambiciózneho rozpočtu EÚ a založeného na európskom dlhovom poistení;

2) mechanizmus EÚ pre núdzové situácie v oblasti zdravia na nákup zdravotníckeho materiálu a na posudzovanie, prispôsobovanie a monitorovanie kapacity regionálnych zdravotníckych systémov a investovanie do odolnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti;

3) systémy financovania na pomoc regionálnym a miestnym spoločenstvám pri kompenzácii daňových výpadkov a premene verejných služieb tak, aby boli digitálne, udržateľné a odolné;

4) zjednodušené postupy financovania udržateľnej miestnej infraštruktúry;

5) účelové nástroje a právne prostredie na podporu MSP, cestovného ruchu a kultúry;

6) plán začleňovania na podporu inovácie, podnikania a prepojenosti vo vidieckych oblastiach.

Prečítajte si vyhlásenie

https://cor.europa.eu/en/engage/Documents/Declaration%20on%20the%20COVID-19%20Response/Declaration%20of%20the%20European%20Committee%20of%20the%20Regions%20on%20local%20and%20region.pdf

Politické priority VR na roky 2020 – 2025 nájdete tu

https://cor.europa.eu/sk/our-work/Pages/cor-priorities.aspx

Kontakt

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 498 982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PLANS-SUCCESS-WILL-DEPEND-UPON-FULL-INVOLVEMENT-OF-REGIONAL-AND-LOCAL-AUTHORITIES.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023