Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozsiahle a dlhodobé zapojenie občanov ako nový spôsob fungovania EÚ. ‎ Ako ďalej?  

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinz Lambertz a predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier pri príležitosti Európskeho summitu regiónov a miest , ktorý sa konal 14. a 15. marca v Bukurešti, zopakovali svoju výzvu, aby inštitúcie EÚ v budúcom funkčnom období (2019 – 2024) spolupracovali na vytvorení trvalého mechanizmu EÚ na štruktúrované konzultácie s občanmi, mestami, regiónmi a občianskou spoločnosťou.

Všetky inštitúcie na európskej, národnej i miestnej úrovni sa v posledných rokoch usilovali o zapojenie občanov v záujme zlepšenia kvality, transparentnosti a akceptácie procesu tvorby politiky EÚ. Predsedovia oboch poradných orgánov EÚ Luca Jahier (EHSV) a Karl-Heinz Lambertz (VR) dnes zopakovali svoju výzvu adresovanú Európskemu parlamentu, Európskej komisii a Európskej rade, aby sa vytvoril spoločný trvalý mechanizmus konzultácií s európskymi občanmi.

„Európska únia potrebuje viac než kedykoľvek predtým obrodenie svojich nosných ideí a hodnôt. To sa týka aj spôsobu, akým inštitúcie EÚ pristupujú k záujmom a problémom občanov a akým ich priamejšie zapájajú do rozhodovania. Organizácie občianskej spoločnosti môžu zohrávať v tejto otázke rozhodujúcu úlohu a sú pripravené nadviazať s občanmi nový dialóg,“ vyhlásil Luca Jahier .

Demokracia sa začína v našich regiónoch a mestách. Ich volení zástupcovia majú k občanom najbližšie a sú s nimi v každodennom kontakte. Vyzývam miestnych vedúcich činiteľov vo všetkých členských štátoch EÚ, aby vyvinuli väčšie úsilie na zorganizovanie skutočne európskej diskusie, ktorá by sa konala raz ročne. Táto diskusia by sa mala zameriavať na najpálčivejšie témy, pričom o jej záveroch by mala byť spätne informovaná úroveň EÚ, a to vrátane výzvy na prijatie opatrení. Ak chceme, aby sa Európa stala demokratickejšou, nestačí len načúvať, “ podotkol Karl-Heinz Lambertz .

Predsedovia oboch výborov vystúpili s príhovorom 15. marca na Európskom summite regiónov a miest v Bukurešti. Toto podujatie zorganizoval VR spolu s rumunským predsedníctvom Rady EÚ a zišlo sa na ňom vyše 700 starostov, primátorov a volených zástupcov z regionálnych zastupiteľstiev a parlamentov. VR usporiadal od roku 2015 vyše 200 dialógov s občanmi, do ktorých sa zapojilo približne 40 tisíc občanov v 27 členských štátoch. EHSV spolupracoval s občianskou spoločnosťou v rámci konzultácií v 27 členských štátoch, na ktorých sa zúčastnilo vyše tisíc zástupcov organizácií občianskej spoločnosti.

Súvislosti

Európska rada rokovala 13. a 14. decembra 2018 o výsledkoch 1 700 konzultácií a dialógov s občanmi, ktoré zorganizovali vlády členských štátov na tému budúcnosti Európy. Predseda Jahier a predseda Lambertz reagovali ako prví a navrhli vytvorenie „trvalého mechanizmu štruktúrovaných konzultácií a dialógov s občanmi“. Do tohto mechanizmu by boli zapojené regionálne parlamenty a zhromaždenia, miestne orgány a organizácie občianskej spoločnosti a jeho cieľom by bolo pravidelne ovplyvňovať politický cyklus EÚ. O tomto projekte momentálne rokujú inštitúcie EÚ, pričom zámerom je stanoviť jeho spustenie na koniec budúceho roka.

Ďalšie informácie:

Trvalý mechanizmus štruktúrovaných konzultácií a dialógov s občanmi EÚ

8. európsky summit regiónov a miest

Kontakt :
Nathalie Vandelle
Tel.: +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Zapojte sa do siete #EUCouncillors
Zapojte sa do siete #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023