Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
OSN bije na poplach: biodiverzita a zmena klímy musia byť prioritou EÚ  
Predseda Európskeho výboru regiónov vyzýva EÚ, aby zintenzívnila úsilie v reakcii na „mimoriadne alarmujúcu“ správu OSN.

Otázka biodiverzity musí byť jednou z priorít Európskej únie spolu s úsilím o radikálne zníženie emisií uhlíka, uviedol 7. mája v reakcii na správu OSN predseda Európskeho výboru regiónov. Správa varuje pred tým, že „systém udržiavajúci naše životné funkcie“ – t. j. príroda – je vystavený čoraz väčšiemu riziku a jednému miliónu druhov živočíchov a rastlín hrozí vyhynutie. Predseda Karl-Heinz Lambertz označil správu za „núdzové volanie adresované všetkým úrovniam verejnej správy“, aby vzájomne spolupracovali.

Správa IPBES (Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby), ktorej hlavné zistenia OSN uverejnila 6. mája, obsahuje závery vedcov z celého sveta vychádzajúce z 15 000 akademických štúdií. Varovania uvádzané v správe sú priamočiare a neúprosné. V správe sa konštatuje, že v dejinách ľudstva ešte nikdy nedochádzalo k takému rýchlemu ubúdaniu biodiverzity, že druhy živočíchov a rastlín vymierajú čoraz rýchlejšie a že ľudstvo „sa dopúšťa ničenia samotných základov hospodárstiev, živobytia, potravinovej bezpečnosti, zdravia a kvality života na celom svete“.

Predseda Lambertz (BE/SES) povedal: „Príroda nám dáva život a my ju ničíme. Za posledných 50 rokov sme úspešne zvládli výzvu, ktorou bolo zabezpečenie obživy pre rýchlo rastúcu svetovú populáciu, avšak za cenu veľkých škôd spôsobených prírode. Naliehavo musíme nájsť spôsob, ako nasýtiť svet a zabezpečiť udržateľný rozvoj, a zároveň obnoviť biodiverzitu. Táto kríza si vyžaduje spoločnú reakciu všetkých úrovní verejnej správy vrátane miest a regiónov. Spolu s bojom proti zmene klímy by sa ochrana biodiverzity mala stať prioritou EÚ. Ešte nie je príliš neskoro na to, aby sme dosiahli biologicky rozmanitý svet bez emisií uhlíka, ale vyžaduje si to spoločné úsilie a investície na miestnej úrovni.“

Roby Biwer (LU/SES), prvý podpredseda komisie ENVE vo VR a jej spravodajca k téme biodiverzity , povedal: „Biodiverzita by sa mala považovať za základ nášho zdravia a fyzickej a duševnej pohody. Je základom fungovania ekosystémov, od ktorých závisíme a pretože biodiverzita tvorí prostredie, v ktorom žijeme, musíme ju chrániť a naučiť sa žiť v harmónii s našimi ekosystémami.“

Pán Biwer zdôraznil, že európski voliči chápu hlboké prepojenie medzi biodiverzitou a opatreniami v oblasti klímy, pričom poukázal na prieskum Eurobarometra zo 6. mája. Podľa prieskumu sa „dve tretiny Európanov úplne zhodujú na tom, že pri riešení problému zmeny klímy je starostlivosť o prírodu nevyhnutná“.

VR sa podieľa na príprave globálneho a európskeho politického rámca pre biodiverzitu po roku 2020. V  odporúčaniach , ktoré prijal VR v októbri 2018, sa podobne ako v správe IPBES zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa z európskych miest a regiónov stali udržateľné celky, ktoré zachovávajú prírodu, obnovujú biodiverzitu, udržiavajú a posilňujú ekosystémové služby, ale zároveň zabezpečujú základné potreby svojho obyvateľstva. VR vyzval na vypracovanie ambicióznej, časovo vymedzenej stratégie EÚ na obdobie po roku 2020 zameranej na biodiverzitu s cieľom zachrániť rozmanitosť a hojnosť života na Zemi. Rovnako sa zasadzuje o to, aby sa v politikách EÚ a OSN výslovne uznalo, že pri presadzovaní biodiverzity zohrávajú nenahraditeľnú úlohu miestne a regionálne samosprávy a musí sa im poskytnúť podpora, ktorú potrebujú.

VR odporučil okrem iných krokov aj tieto konkrétne opatrenia: viac cezhraničnej ekologickej infraštruktúry a koridorov, aby sa zvieratá mohli pohybovať z jedného miesta na druhé; posilnenie schopnosti miestnych a regionálnych samospráv bojovať proti invazívnym druhom; väčšia úloha miest a regiónov pri zastavení obchodovania s voľne žijúcimi druhmi; viac výskumu zameraného na spôsoby, akými možno zvýšiť biodiverzitu v mestských oblastiach a viac finančných prostriedkov do činností súvisiacich s biodiverzitou.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023