Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
EÚ nesmie bulharské a grécke regióny a ostrovy v prvej línii nechať v novej migračnej kríze samotné, varuje predseda VR Tzitzikostas  
​Migračná kríza na programe plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas vyhlásil:

„Desiatky tisícov migrantov a utečencov sú nabádané opustiť Turecko a cez európske hranice Grécka a Bulharska ísť do Európy.

Chápeme humanitárne dôvody, pre ktoré tisíce ľudí opúšťajú svoje domovy, utekajú pred vojnou a zneužívaním, EÚ však nesmie bulharské a grécke regióny a ostrovy nechať v tejto novej migračnej kríze samotné.

Občania EÚ z komunít, ktoré sa v posledných rokoch museli už vyrovnávať s dôsledkami hospodárskej a sociálnej krízy, sa nesmú cítiť osamotení a opustení práve vtedy, keď najviac potrebujú európsku solidaritu.

Tieto nové migračné vlny nie sú gréckym ani bulharským národným problémom. Ide o záležitosť EÚ, ktorá sa týka všetkých občanov zo všetkých členských štátov a všetkých regiónov a miest Európy.

Európa sa musí poučiť zo svojich minulých chýb a konať koordinovane, rýchlo a konkrétne, aby zmiernila zaťaženie miestnych spoločenstiev.

Vítam skutočnosť, že vedúci predstavitelia EÚ sa prišli osobne pozrieť na jej vonkajšie hranice. Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, predseda Európskej rady Charles Michel a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen sú dnes spolu s gréckym premiérom Mitsotakisom na návšteve Evrosu, čo je jednoznačným vyjadrením solidarity. Teraz je čas konať a prijať konkrétne opatrenia.

Preto žiadam inštitúcie EÚ a členské štáty, aby zasiahli v šiestich prioritných oblastiach.

1) Vyzývam Európsku komisiu, aby vo všetkých regiónoch a na všetkých ostrovoch v prvej línii nasadila viac zamestnancov Frontexu a Európskeho podporného úradu pre azyl. Príslušníci pohraničnej stráže, zamestnanci a experti EÚ musia zmierniť súčasný tlak na štátne a regionálne orgány.

2) Žiadam inštitúcie EÚ a členské štáty, aby miestnym a regionálnym samosprávam v postihnutých oblastiach poskytli cielenú finančnú pomoc EÚ, a zmenšili tak ich zaťaženie vyplývajúce z migračnej krízy.

3) Spolieham sa na všetky členské štáty, že preukážu zodpovednosť a túto záťaž si rozdelia, čo je teraz ešte potrebnejšie, než kedykoľvek predtým. Skutočnú európsku solidaritu, po ktorej volajú naši občania, budeme schopní zabezpečiť iba vtedy, ak sa žiadatelia o azyl a utečenci rozdelia medzi všetky krajiny EÚ. Vyzývam súčasné chorvátske predsedníctvo EÚ a predsedu Rady EÚ, aby podnikli okamžité kroky.

4) Európsku komisiu žiadam, aby prehodnotila svoju politiku v oblasti readmisných dohôd s krajinami pôvodu migrantov. Musí využiť všetky dostupné prostriedky vrátane podmieňovania rozvojovej pomoci a rokovaní o obchodných dohodách, aby sa zabezpečilo, že migranti, ktorí nie sú oprávnení zdržiavať sa v Európe, budú posielaní späť do svojich domovských krajín.

5) Vyzývam európske inštitúcie, aby zabezpečili úplné dodržiavanie dohody EÚ s Tureckom.

6) Žiadam členské štáty EÚ, aby urýchlene dospeli k dohode o reforme dublinského nariadenia, ako to už žiadal Európsky parlament.

Ako predseda Európskeho výboru regiónov a v mene všetkých regionálnych a miestnych samospráv EÚ zaradím túto veľmi závažnú problematiku do programu nášho marcového plenárneho zasadnutia.“  

Hovorca predsedu:

Michele Cercone

tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :