Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
#EUregionsweek: Lídri EÚ, ako aj miestni predstavitelia vyzývajú k súdržnej, udržateľnej a inkluzívnej budúcnosti Európy  

Počas otvorenia Európskeho týždňa regiónov a miest 2019 boli hlavnými témami solidarita, udržateľnosť a Európa bližšie k občanom . Za prítomnosti viac ako 600 miestnych, regionálnych a európskych politikov, odborníkov a vedcov, predsedu Európskeho výboru regiónov Karla-Heinza Lambertza, podpredsedníčky a poslankyne EP Kláry Dobrev, eurokomisárky Elżbiety Bieńkowskej a piatich mladých volených politikov sa objavila výzva na väčšiu európsku solidaritu a silnejšie regionálne investície s cieľom zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre všetkých jej občanov.

Tento rok sa Európsky týždeň regiónov a miest koná v čase politických zmien pre Európsku úniu. S novým Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktoré stoja na začiatku funkčného obdobia, sa program EÚ výrazne zameriava na stanovenie jej budúcich priorít vrátane sociálne inkluzívnejšej Európy, udržateľnej Európy a Európy bližšie k občanom. Týždenná konferencia sa koná zároveň v čase, keď členské štáty budú pokračovať v rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027, v ktorom sa určí, aký objem investícií bude v nadchádzajúcich rokoch vyčlenený na tieto priority.

Karl-Heinz Lambertz , predseda Európskeho výboru regiónov, uviedol: „Regionálna politika EÚ sa v priebehu rokov mení v reakcii na nové výzvy, pred ktorými dnes Európa stojí. Politika súdržnosti EÚ, ktorá poskytuje regiónom a mestám investície, ktoré potrebujú na riešenie problémov, ako sú zmena klímy, sociálne začlenenie a nerovnosť, musí byť naďalej ústredným bodom Európskej únie. Popri stabilných investíciách musí EÚ naliehavo opäť určiť spôsob, akým sa prijímajú jej právne predpisy tým, že umožní miestnym a regionálnym samosprávam, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie 70 % právnych predpisov EÚ, aby mali skutočné miesto v rámci rozhodovacieho procesu EÚ.“

Klára Dobrev , podpredsedníčka Európskeho parlamentu, uviedla: „Vstupujeme do novej éry. Pre politikov bolo vždy dilemou, ako zosúladiť svoje krátkodobé politické záujmy so skutočnými dlhodobými cieľmi. Na scénu však vstúpili noví hráči. Sú mladí, energickí a nadšení a sú si vedomí hrozby vyplývajúcej zo zmeny klímy. Budúcnosť volených politikov bude odteraz do veľkej miery závisieť od ich schopnosti čeliť tejto obrovskej hrozbe pre ľudstvo. Inými slovami, budú nútení robiť oveľa viac. A v tomto boji budem vaším spojencom.“

Počas diskusie Elżbieta Bieńkowska , komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky, vyhlásila: „Politika súdržnosti je o solidarite a budovaní lepšej budúcnosti pre každého občana. Nová politika súdržnosti na roky 2021 – 2027 si bude vyžadovať, aby sa všetci zapojili do nového obdobia financovania a aby konali spoločne. Politika súdržnosti musí naďalej posilňovať regióny a mestá, ktoré stoja na čele udržateľnej Európy a zabezpečiť, aby sme boli pripravení zmierniť zmenu klímy a prispôsobiť sa jej.“

Do diskusie sa zapojilo päť mladých politikov zastupujúcich vyše 100 mladých volených politikov pozvaných na konferenciu. Laura Sparavigna , členka mestského zastupiteľstva Florencie, Taliansko (SES), Radosław Swoł , člen zastupiteľstva mesta Mielec, Poľsko (EKR), Vincent Chauvet , primátor mesta Autun, Francúzsko (RE), Mia Eskelinen-Fingerroos , členka mestského zastupiteľstva v Kuopio, Fínsko ( EĽS) a  Kirsteen Currie , členka rady Highland, Spojené kráľovstvo (EA), sa podelili o svoje skúsenosti a názory na príležitosti a prostriedky, ktoré by mestá a regióny mali mať pre budúcnosť Európskej únie.

Kontext:

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je každoročná štvordňová konferencia, ktorú spoločne organizujú VR a Európska komisia. Ide o najväčšie podujatie o regionálnom rozvoji v Európe. Na tomto ročníku privítame vyše 9 000 účastníkov vrátane akademikov, zamestnancov verejnej správy, rôznych odborníkov a viac ako 600 miestnych, regionálnych, národných a európskych politikov na viac ako 400 workshopoch, diskusiách a výstavách venovaných rôznym aspektom politiky súdržnosti, pričom budú mať príležitosť na nadviazanie kontaktov.

Zábery záznam z podujatia si môžete stiahnuť tu.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023