Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny a mestá EÚ začínajú budovať Alianciu pre budúcnosť politiky súdržnosti  

So zreteľom na nadchádzajúce rokovania o rozpočte EÚ spojil Európsky výbor regiónov (VR) svoje sily s územnými združeniami a vyzýva všetkých zainteresovaných aktérov na úrovni EÚ, štátov, regiónov a miest, aby vytvorili alianciu na podporu silnej a ambicióznej politiky súdržnosti po roku 2020.

Nové priority, ako je obrana, bezpečnosť a kontrola hraníc, ale aj dosah brexitu na rozpočet EÚ, by mohli ohroziť budúcnosť najsilnejšej investičnej politiky európskej dvadsaťsedmičky, ktorej rozpočet do roku 2020 predstavuje 454 miliárd EUR. VR preto dnes prišiel s myšlienkou vytvoriť novú otvorenú alianciu.

Cieľom tejto aliancie je vyzdvihnúť prínos a účinnosť politiky súdržnosti v uplynulých desiatich rokoch, zaistiť, že pri rozhodovaní o budúcom rozpočte EÚ sa bude prihliadať na názor státisícov príjemcov tejto podpory z regionálnych a miestnych samospráv, malých a stredných podnikov, mimovládnych organizácií, škôl, univerzít, kultúrnych organizácií atď.

V nadväznosti na nedávne prijatie svojho stanoviska Budúcnosť politiky súdržnosti po roku 2020 a vzhľadom na blížiace sa 7. fórum o súdržnosti, ktoré sa uskutoční koncom júna, rozbehol výbor spolu s hlavnými územnými združeniami realistickú diskusiu s cieľom priamo reagovať na niektoré kritické pripomienky voči politike súdržnosti a súčasne zintenzívniť spoluprácu medzi všetkými jej zástancami.

„Politika súdržnosti nie je charita, je to nutnosť. Občania v regiónoch a mestách EÚ potrebujú, aby bola silnejšia, jednoduchšia a účinnejšia. Preto po prijatí nášho stanoviska pracujeme na širokej aliancii na podporu silnej politiky súdržnosti po roku 2020,“ povedal spravodajca VR Michael Schneider , štátny tajomník Saska-Anhaltska pre európske záležitosti a predseda skupiny EĽS vo VR. A ďalej dodal: „Nejde o reklamný ťah, ale o širokú mobilizáciu, do ktorej sa môžu zapojiť mestá, regióny, územné združenia, ústredné vlády, inštitúcie EÚ, univerzity, malé a stredné podniky a občianska spoločnosť.“

Vďaka investíciám prostredníctvom politiky súdržnosti sa v našich mestách lepšie žije a stali sa inkluzívnejšími,“ potvrdil Daniël Termont , primátor Gentu a predseda siete EUROCITIES . Okrem toho zdôraznil: „Politika súdržnosti je silným prejavom európskej solidarity a má veľký potenciál ukázať našim občanom pozitívny vplyv EÚ. Aby bola táto politika v budúcnosti ešte silnejšia, musia byť mestá priamo zapojené do rozhodnutí o strategických investíciách zo štrukturálnych fondov. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby financovanie zodpovedalo miestnym potrebám, získať väčšiu podporu na miestnej úrovni a zaistiť účinnejšie využívanie finančných prostriedkov.“

Primátorka mesta Sala Carola Gunnarsson zastupujúca Radu európskych obcí a regiónov (CEMR) vo svojom príspevku o politike súdržnosti uviedla: „Politika súdržnosti je nástroj, ktorý dokazuje ľuďom, že EÚ sa o nich zaujíma a že všetky úrovne riadenia môžu spolupracovať, aby vyriešili aktuálne problémy. Keby sa EÚ vzdala politiky súdržnosti, pripravila by európsky projekt o jednu z jeho základných súčastí. Prostredníctvom tejto aliancie sa starostovia, primátori a vedúci predstavitelia regiónov chcú zasadzovať za zachovanie politiky súdržnosti, ktorá bude schopná reagovať na potreby našich občanov.“

Konferenciu okrajových prímorských regiónov Európy (CPMR) zastupoval Erik Bergkvist , predseda regionálnej výkonnej rady regiónu Västerbotten (SE), ktorý vyhlásil: „Európske územia čelia odlišným výzvam, ako aj zemepisným, environmentálnym a sociálnym obmedzeniam, na ktoré neexistuje žiadne univerzálne európske riešenie. Na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj na podporu rastu, je preto potrebná politika súdržnosti, ktorá bude mať silnejší sociálny rozmer. Potrebujeme politiku súdržnosti, ktorá sa bude zakladať na lepšom zohľadnení európskej územnej rozmanitosti, na väčšej pružnosti pre niektoré zemepisné oblasti, na územnom prístupe a súčinnosti medzi rôznymi úrovňami verejnej správy. Len takáto politika súdržnosti pomôže plne rozvinúť potenciál všetkých európskych regiónov.“

„Takmer vo všetkých členských štátoch rastie nasadenie potrebné na podporu politiky súdržnosti,“ skonštatoval predseda VR Markku Markkula a vyzval zainteresované strany, aby spojili svoje sily: „Keďže sa práve začínajú náročné rokovania o rozpočte EÚ, náš výbor je pripravený pretlmočiť tieto názory v Bruseli. Preto chceme vytvoriť alianciu na podporu súdržnosti, do ktorej sa môžu zapojiť všetci, ktorí veria v základné hodnoty EÚ, ako je solidarita a partnerstvo.“

Ďalšie informácie:

Infografika o stanovisku VR o budúcnosti politiky súdržnosti

Štúdie VR o budúcnosti politiky súdržnosti

Hodnotenia programového obdobia 2007 – 2013

Portál otvorených dát o politike súdržnosti EÚ

Vyhlásenie predsedu Markkulu na margo zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti o politike súdržnosti 25. apríla

Uznesenie Výboru REGI Európskeho parlamentu o politike súdržnosti po roku 2020

Vyhlásenie siete EUROCITIES o budúcnosti politiky súdržnosti

Pred 7. fórom o súdržnosti bude zverejnený nový dokument.

Rada európskych obcí a regiónov – pozičné dokumenty o politike súdržnosti

Konferencia okrajových prímorských regiónov Európy (CPMR) – stanovisko na tému Zásady politiky súdržnosti po roku 2020

Dokument o budúcnosti politiky súdržnosti bude oficiálne prijatý na schôdzi politického grémia v Stavangeri v júni 2017.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023