Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálny a miestny barometer EÚ varuje: až 10 % pokles príjmov v regiónoch a mestách ohrozuje verejné služby  

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas predstavil predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej regionálny a miestny barometer, pričom varoval pred vznikom „stratenej generácie COVID-19“ a prehlbovaním regionálnych rozdielov.

Prvý celoeurópsky regionálny a miestny barometer , ktorý vypracoval Európsky výbor regiónov , poukazuje na to, že pandémia COVID-19 má závažný dosah na príjmy orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni. Len v Taliansku, Nemecku a Francúzsku by sa ich straty mohli v roku 2020 vyšplhať na 30 miliárd EUR. Kríza takisto prehlbuje sociálne a hospodárske nerovnosti na území EÚ. V správe sa upozorňuje, že v dôsledku krízy by mohla vzniknúť tzv. stratená generácia mladých ľudí „COVID-19“, pričom pozornosť sa upriamuje aj na závažné rozdiely medzi regionálnymi systémami zdravotnej starostlivosti. Jasnou hrozbou pre súdržnosť EÚ sú tiež čoraz väčšie rozdiely medzi vidiekom a mestom.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko (Grécko) Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) pri prezentácii výsledkov výročného regionálneho a miestneho barometra vyhlásil, že „ zámerom barometra je lepšie pochopiť potreby obyvateľstva, aby sa na ne mohlo náležite reagovať. Len na základe zistenia reálneho stavu v našich komunitách sa môžeme dozvedieť, do akej miery sú opatrenia EÚ efektívne v praxi a čo by mala EÚ urobiť, aby pomohla svojim regiónom, mestám a obciam. Naša správa svedčí o tom, že pandémia nás zasiahla všetkých. Vyše 90 % regiónov a obcí EÚ očakáva prudký pokles príjmov.“

„Hrozí, že v dôsledku krízy vznikne stratená generácia COVID-19, pretože pracovné miesta mladých ľudí sú ohrozené vo väčšej miere a len šesť členských štátov dokázalo poskytovať digitálne vzdelávanie aspoň 80 % študentov,“ dodal predseda Tzitzikostas. „Skutočnosť, že 67 % Európanov si želá, aby mali mestá a regióny väčší vplyv na rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ, svedčí o tom, že je načase prehodnotiť spôsob fungovania demokracie v EÚ a lepšie ju prepojiť s obyvateľmi konkrétnych území. Ako regionálni a miestni lídri sme odhodlaní spolupracovať na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov, aby sme prekonali pandémiu a vybudovali odolné a udržateľné komunity.“

Ako podotkla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová , ktorá po prvýkrát od nástupu do funkcie vystúpila na zhromaždení EÚ združujúcom miestnych a regionálnych politikov , „keď vypukla kríza, miestne samosprávy boli v prvej obrannej línii. A Európania vedia, čo pre nich urobili ich starostovia, guvernéri a mestskí či miestni poslanci. Práve oni budú zohrávať hlavnú úlohu pri obnove. Prostriedky z nástroja Next Generation EU sa preto budú cielene zameriavať na odolnosť našich zdravotníckych systémov. Európske fondy umožnia investovať do nových nemocníc, lepšieho vybavenia a silnejších systémov zdravotnej starostlivosti. A rozhodovať o tom by mali orgány miestnej správy.“

Ako vedúca predstaviteľka krajiny, ktorá zastáva rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie, vystúpi 13. októbra pred členmi Európskeho výboru regiónov aj nemecká kancelárka Angela Merkelová .

SÚVISLOSTI

Barometer poskytuje prehľad o dosahu sociálnej, hospodárskej a zdravotnej krízy na regióny a mestá EÚ. Skutočnosti a zistenia dopĺňajú aj výsledky prieskumu o finančných prostriedkoch na nižšej ako celoštátnej úrovni, ktorý bol uskutočnený spolu s OECD, a prieskumu verejnej mienky o úlohe a vplyve regionálnych a miestnych samospráv v rámci európskeho rozhodovacieho procesu.

prieskumu verejnej mienky , ktorý v prvej polovici septembra uskutočnila spoločnosť Kantar na vzorke vyše 26 000 respondentov, vyplýva, že Európania dôverujú miestnym a regionálnym samosprávam viac ako vládam jednotlivých krajín alebo EÚ , a to vo všeobecnosti aj v súvislosti s reakciou na pandémiu. Účastníci prieskumu by privítali, keby mali miestne a regionálne samosprávy väčší vplyv na rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ v oblasti zdravia, zamestnanosti, sociálnych vecí, vzdelávania, odbornej prípravy a kultúry.

Výročný regionálny a miestny barometer (#EURegionalBarometer) bol podkladom na vypracovanie uznesenia „ Miestne a regionálne samosprávy čelia pandémii COVID-19 a pracujú na obnove “, ktoré 13. októbra prijme 329 členov VR, t. j. politického zhromaždenia EÚ združujúceho miestne a regionálne samosprávy.

Zistenia výročného regionálneho a miestneho barometra:

Kontakt

Michele Cercone

hovorca predsedu

Tel.: +32 498 98 23 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Prejav predsedu VR Tzitzikostasa : dostupný na webovej stránke predsedu Európskeho výboru regiónov.

Celá rozprava : na webovom sídle VR.

Celé plenárne zasadnutie: navštívte prosím náš LiveBlog .

Ďalšie otázky : v prípade záujmu o informácie týkajúce sa jednotlivých krajín, audiovizuálnej podpory alebo iných otázok sa prosím obráťte na: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022