Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regionálny a miestny barometer EÚ varuje: až 10 % pokles príjmov v regiónoch a mestách ohrozuje verejné služby  

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas predstavil predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej regionálny a miestny barometer, pričom varoval pred vznikom „stratenej generácie COVID-19“ a prehlbovaním regionálnych rozdielov.

Prvý celoeurópsky regionálny a miestny barometer , ktorý vypracoval Európsky výbor regiónov , poukazuje na to, že pandémia COVID-19 má závažný dosah na príjmy orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni. Len v Taliansku, Nemecku a Francúzsku by sa ich straty mohli v roku 2020 vyšplhať na 30 miliárd EUR. Kríza takisto prehlbuje sociálne a hospodárske nerovnosti na území EÚ. V správe sa upozorňuje, že v dôsledku krízy by mohla vzniknúť tzv. stratená generácia mladých ľudí „COVID-19“, pričom pozornosť sa upriamuje aj na závažné rozdiely medzi regionálnymi systémami zdravotnej starostlivosti. Jasnou hrozbou pre súdržnosť EÚ sú tiež čoraz väčšie rozdiely medzi vidiekom a mestom.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda regiónu Stredné Macedónsko (Grécko) Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) pri prezentácii výsledkov výročného regionálneho a miestneho barometra vyhlásil, že „ zámerom barometra je lepšie pochopiť potreby obyvateľstva, aby sa na ne mohlo náležite reagovať. Len na základe zistenia reálneho stavu v našich komunitách sa môžeme dozvedieť, do akej miery sú opatrenia EÚ efektívne v praxi a čo by mala EÚ urobiť, aby pomohla svojim regiónom, mestám a obciam. Naša správa svedčí o tom, že pandémia nás zasiahla všetkých. Vyše 90 % regiónov a obcí EÚ očakáva prudký pokles príjmov.“

„Hrozí, že v dôsledku krízy vznikne stratená generácia COVID-19, pretože pracovné miesta mladých ľudí sú ohrozené vo väčšej miere a len šesť členských štátov dokázalo poskytovať digitálne vzdelávanie aspoň 80 % študentov,“ dodal predseda Tzitzikostas. „Skutočnosť, že 67 % Európanov si želá, aby mali mestá a regióny väčší vplyv na rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ, svedčí o tom, že je načase prehodnotiť spôsob fungovania demokracie v EÚ a lepšie ju prepojiť s obyvateľmi konkrétnych území. Ako regionálni a miestni lídri sme odhodlaní spolupracovať na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov, aby sme prekonali pandémiu a vybudovali odolné a udržateľné komunity.“

Ako podotkla predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová , ktorá po prvýkrát od nástupu do funkcie vystúpila na zhromaždení EÚ združujúcom miestnych a regionálnych politikov , „keď vypukla kríza, miestne samosprávy boli v prvej obrannej línii. A Európania vedia, čo pre nich urobili ich starostovia, guvernéri a mestskí či miestni poslanci. Práve oni budú zohrávať hlavnú úlohu pri obnove. Prostriedky z nástroja Next Generation EU sa preto budú cielene zameriavať na odolnosť našich zdravotníckych systémov. Európske fondy umožnia investovať do nových nemocníc, lepšieho vybavenia a silnejších systémov zdravotnej starostlivosti. A rozhodovať o tom by mali orgány miestnej správy.“

Ako vedúca predstaviteľka krajiny, ktorá zastáva rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie, vystúpi 13. októbra pred členmi Európskeho výboru regiónov aj nemecká kancelárka Angela Merkelová .

SÚVISLOSTI

Barometer poskytuje prehľad o dosahu sociálnej, hospodárskej a zdravotnej krízy na regióny a mestá EÚ. Skutočnosti a zistenia dopĺňajú aj výsledky prieskumu o finančných prostriedkoch na nižšej ako celoštátnej úrovni, ktorý bol uskutočnený spolu s OECD, a prieskumu verejnej mienky o úlohe a vplyve regionálnych a miestnych samospráv v rámci európskeho rozhodovacieho procesu.

prieskumu verejnej mienky , ktorý v prvej polovici septembra uskutočnila spoločnosť Kantar na vzorke vyše 26 000 respondentov, vyplýva, že Európania dôverujú miestnym a regionálnym samosprávam viac ako vládam jednotlivých krajín alebo EÚ , a to vo všeobecnosti aj v súvislosti s reakciou na pandémiu. Účastníci prieskumu by privítali, keby mali miestne a regionálne samosprávy väčší vplyv na rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ v oblasti zdravia, zamestnanosti, sociálnych vecí, vzdelávania, odbornej prípravy a kultúry.

Výročný regionálny a miestny barometer (#EURegionalBarometer) bol podkladom na vypracovanie uznesenia „ Miestne a regionálne samosprávy čelia pandémii COVID-19 a pracujú na obnove “, ktoré 13. októbra prijme 329 členov VR, t. j. politického zhromaždenia EÚ združujúceho miestne a regionálne samosprávy.

Zistenia výročného regionálneho a miestneho barometra:

Kontakt

Michele Cercone

hovorca predsedu

Tel.: +32 498 98 23 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Prejav predsedu VR Tzitzikostasa : dostupný na webovej stránke predsedu Európskeho výboru regiónov.

Celá rozprava : na webovom sídle VR.

Celé plenárne zasadnutie: navštívte prosím náš LiveBlog .

Ďalšie otázky : v prípade záujmu o informácie týkajúce sa jednotlivých krajín, audiovizuálnej podpory alebo iných otázok sa prosím obráťte na: PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023