Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Európskeho parlamentu a podpredseda Európskej komisie sa zapojili do úvah miestnych vedúcich predstaviteľov o budúcnosti Európy  

Európsky výbor regiónov privíta Antonia Tajaniho, predsedu Európskeho parlamentu, a Jyrkiho Katainena, podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť. Počas prvého dňa plenárneho zasadnutia (11. mája) by mal výbor ako prvá inštitúcia EÚ prijať aj oficiálny postoj k politike súdržnosti EÚ po roku 2020. Diskusie o budúcich investíciách EÚ v regiónoch a mestách budú pokračovať počas druhého dňa (12. mája) a zúčastní sa na nich aj komisár pre rozpočet EÚ Günther Oettinger.

Úvahy o budúcnosti Európy a obnovení dôvery

EÚ sa nachádza v kritickom momente, keď čelí bezprecedentným výzvam a čoraz väčšej nedôvere zo strany verejnosti. Európsky výbor regiónov a Európsky parlament sú inštitúcie EÚ s priamym prepojením na občanov, a preto pri obnovení dôvery občanov zohrávajú kľúčovú úlohu a pomáhajú pri budovaní konsenzu o budúcnosti Európy.

Výbor ako politické zhromaždenie miestnych a regionálnych samospráv EÚ rozbehol iniciatívu s názvom „Úvahy o Európe“, ktorá je súčasťou prebiehajúcich úvah o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Európy a ktorá zahŕňa dialógy s občanmi, diskusie občanov s miestnymi politikmi, ako aj politické diskusie v regionálnych parlamentoch a na miestnych zastupiteľstvách. Zámerom je poskytnúť priestor občanom, aby vyjadrili svoje obavy a to, čo od EÚ očakávajú. Výbor bude týmto spôsobom reagovať na žiadosť Donalda Tuska, predsedu Európskej rady, ktorý ho požiadal o zaslanie odporúčaní týkajúcich sa obnovenia dôvery v Európu prostredníctvom hlasu miest a regiónov.

O prezentovanie svojich názorov na bielu knihu o budúcnosti Európy požiadali výbor tiež predseda a prvý podpredseda Európskej komisie.tejto súvislosti prijme VR 12. mája uznesenie k bielej knihe Európskej komisie, v ktorom osobitne poukáže na kľúčovú úlohu, ktorú v zbližovaní občanov s EÚ a budovaní solidarity zohráva politika súdržnosti EÚ.

Tlačová konferencia: Markku Markkula, predseda VR a Antonio Tajani, predseda EP, 11. mája o 16.00 hod.

Investície na miestnej úrovni: Aká je budúcnosť rozpočtu EÚ a politiky súdržnosti?

Európske štrukturálne a investičné fondy sú do roku 2020 hlavným investičným nástrojom EÚ v hodnote viac ako tretina celkového rozpočtu EÚ. Vzhľadom na brexit a ďalšie nové priority EÚ, ako sú obrana, bezpečnosť a migrácia môže byť však ich úloha po roku 2020 ohrozená. Európske mestá a regióny predložia 11. mája prostredníctvom stanoviska, ktorého spravodajcom je Michael Schneider (EĽS/DE), návrhy na zlepšenie politiky súdržnosti a posilnenie jej príspevku k plneniu cieľov EÚ. Európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger vystúpi pred členmi VR nasledujúci deň krátko predtým, ako výbor prijme svoje uznesenie k návrhu ročného rozpočtu EÚ na rok 2018.

Bodom programu rokovania je aj diskusia s predsedníčkou Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy Gudrun Mosler-Törnström s dôrazom na ľudské práva, demokraciu, slobodu a právny štát.

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

Zlepšenie riadenia európskeho semestra: kódex správania pre zapojenie miestnych a regionálnych orgánov

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

Podnikanie na ostrovoch: príspevok k územnej súdržnosti

Nová etapa európskej politiky pre modrý rast

Sociálne inovácie ako nový nástroj na riešenie spoločenských výziev

Miestny a regionálny rozmer biohospodárstva a úloha regiónov a miest

Politika rozširovania EÚ

Zdravie v mestách: všeobecné blaho

Investícia do európskej mládeže

Praktické informácie:

Miesto konania: Európsky parlament – budova József Antall (miestnosť JAN 4Q2) – Rue Wiertz 60, Brusel

Dátum a čas: 11. mája od 15.00 do 21.00 hod.; 12. mája od 9.00 do 13.00 hod.

• Pozri program plenárneho zasadnutiapríslušné dokumenty

• Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR

• Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Sledujte nás: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontaktné adresy:

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023