Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Európskeho parlamentu a podpredseda Európskej komisie sa zapojili do úvah miestnych vedúcich predstaviteľov o budúcnosti Európy  

Európsky výbor regiónov privíta Antonia Tajaniho, predsedu Európskeho parlamentu, a Jyrkiho Katainena, podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť. Počas prvého dňa plenárneho zasadnutia (11. mája) by mal výbor ako prvá inštitúcia EÚ prijať aj oficiálny postoj k politike súdržnosti EÚ po roku 2020. Diskusie o budúcich investíciách EÚ v regiónoch a mestách budú pokračovať počas druhého dňa (12. mája) a zúčastní sa na nich aj komisár pre rozpočet EÚ Günther Oettinger.

Úvahy o budúcnosti Európy a obnovení dôvery

EÚ sa nachádza v kritickom momente, keď čelí bezprecedentným výzvam a čoraz väčšej nedôvere zo strany verejnosti. Európsky výbor regiónov a Európsky parlament sú inštitúcie EÚ s priamym prepojením na občanov, a preto pri obnovení dôvery občanov zohrávajú kľúčovú úlohu a pomáhajú pri budovaní konsenzu o budúcnosti Európy.

Výbor ako politické zhromaždenie miestnych a regionálnych samospráv EÚ rozbehol iniciatívu s názvom „Úvahy o Európe“, ktorá je súčasťou prebiehajúcich úvah o minulosti, súčasnosti a budúcnosti Európy a ktorá zahŕňa dialógy s občanmi, diskusie občanov s miestnymi politikmi, ako aj politické diskusie v regionálnych parlamentoch a na miestnych zastupiteľstvách. Zámerom je poskytnúť priestor občanom, aby vyjadrili svoje obavy a to, čo od EÚ očakávajú. Výbor bude týmto spôsobom reagovať na žiadosť Donalda Tuska, predsedu Európskej rady, ktorý ho požiadal o zaslanie odporúčaní týkajúcich sa obnovenia dôvery v Európu prostredníctvom hlasu miest a regiónov.

O prezentovanie svojich názorov na bielu knihu o budúcnosti Európy požiadali výbor tiež predseda a prvý podpredseda Európskej komisie.tejto súvislosti prijme VR 12. mája uznesenie k bielej knihe Európskej komisie, v ktorom osobitne poukáže na kľúčovú úlohu, ktorú v zbližovaní občanov s EÚ a budovaní solidarity zohráva politika súdržnosti EÚ.

Tlačová konferencia: Markku Markkula, predseda VR a Antonio Tajani, predseda EP, 11. mája o 16.00 hod.

Investície na miestnej úrovni: Aká je budúcnosť rozpočtu EÚ a politiky súdržnosti?

Európske štrukturálne a investičné fondy sú do roku 2020 hlavným investičným nástrojom EÚ v hodnote viac ako tretina celkového rozpočtu EÚ. Vzhľadom na brexit a ďalšie nové priority EÚ, ako sú obrana, bezpečnosť a migrácia môže byť však ich úloha po roku 2020 ohrozená. Európske mestá a regióny predložia 11. mája prostredníctvom stanoviska, ktorého spravodajcom je Michael Schneider (EĽS/DE), návrhy na zlepšenie politiky súdržnosti a posilnenie jej príspevku k plneniu cieľov EÚ. Európsky komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger vystúpi pred členmi VR nasledujúci deň krátko predtým, ako výbor prijme svoje uznesenie k návrhu ročného rozpočtu EÚ na rok 2018.

Bodom programu rokovania je aj diskusia s predsedníčkou Kongresu miestnych a regionálnych orgánov Rady Európy Gudrun Mosler-Törnström s dôrazom na ľudské práva, demokraciu, slobodu a právny štát.

Prijať sa majú aj tieto stanoviská:

Zlepšenie riadenia európskeho semestra: kódex správania pre zapojenie miestnych a regionálnych orgánov

Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie

Podnikanie na ostrovoch: príspevok k územnej súdržnosti

Nová etapa európskej politiky pre modrý rast

Sociálne inovácie ako nový nástroj na riešenie spoločenských výziev

Miestny a regionálny rozmer biohospodárstva a úloha regiónov a miest

Politika rozširovania EÚ

Zdravie v mestách: všeobecné blaho

Investícia do európskej mládeže

Praktické informácie:

Miesto konania: Európsky parlament – budova József Antall (miestnosť JAN 4Q2) – Rue Wiertz 60, Brusel

Dátum a čas: 11. mája od 15.00 do 21.00 hod.; 12. mája od 9.00 do 13.00 hod.

• Pozri program plenárneho zasadnutiapríslušné dokumenty

• Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR

• Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Sledujte nás: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontaktné adresy:

PresseCdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023