Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda VR Tzitzikostas: Hrozí, že rozpočet EÚ neuspeje u občanov a prispeje k nárastu populizmu  

​Európsky výbor regiónov (VR) žiada, aby sa zachovali finančné prostriedky pre nemocnice, školy, miestnu dopravu, životné prostredie, univerzity a malé podniky.

„V mene Európskeho výboru regiónov žiadam, aby sa neznižoval objem investícií, ktoré pomáhajú zlepšovať život ľudí v mestách a regiónoch,“ uviedol predseda VR Apostolos Tzitzikostas dva dni pred mimoriadnym európskym samitom o rozpočte EÚ.

„Peniaze daňových poplatníkov musíme naďalej investovať do miestnych spoločenstiev, pretože je to prínosné pre čistých platcov do rozpočtu EÚ, ako aj pre čistých príjemcov. Zníženie objemu finančných prostriedkov EÚ pre nemocnice a školy, miestnu dopravu, životné prostredie, univerzity a malé podniky by v očiach občanov bolo zlyhaním a prispelo by k nárastu populizmu,“ dodal predseda VR.

Ako uviedol ďalej, „pre väčšinu členských štátov predstavuje financovanie súdržnosti, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka zo strany EÚ približne 50 % celkových verejných investícií. Nejde tu len o aktívnu solidaritu EÚ, ale aj o podporu hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a jednotného trhu, ktoré sú prínosom pre nás všetkých.

Som hlboko znepokojený hroziacim oslabovaním tých politík, ktoré približujú Európu občanom a občanov k Európe. Uvedomujeme si finančný dosah brexitu, ale náklady by sa nemali klásť na plecia miest a regiónov.“ Na záver dodal, že podľa jeho názoru tu „nejde o peniaze, ale o investíciu do budúcnosti našich občanov.“

K samitu sa vyjadril aj podpredseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro.

„Najnovší návrh viacročného finančného rámca (VFR) v rozsiahlej miere oslabuje politiku súdržnosti, keďže v porovnaní so súčasným rámcom sa objem finančných prostriedkov znižuje o 12 % a miera spolufinancovania je naďalej nižšia ako v súčasnom období. Rozhodnutie znížiť mieru podpory regionálneho rozvoja, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, nepriblíži EÚ k jej občanom. Regióny a mestá nebudú schopné robiť pre svojich občanov a EÚ viac, ak im bude EÚ poskytovať menšiu podporu. EÚ musí zohľadniť najmä narastajúcu nerovnosť. Tento VFR je jedinou príležitosťou pre lídrov EÚ, aby EÚ nasmerovali k udržateľnej rovnosti a spravodlivej transformácii, ktorá na žiadne miesto a na nikoho nezabúda. Cenou za zlyhanie by bola strata dôveryhodnosti projektu Európskej únie. Pre členské štáty EÚ nastal čas, aby prešli od slov k činom.“

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :