Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri žiadajú ekologickú obnovu a ambicióznejšie klimatické ciele v súvislosti s prípravami na konferenciu COP26  

Pred klimatickým samitom OSN, ktorý sa bude konať v novembri v Glasgowe, sa členovia komisie Európskeho výboru regiónov pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) stretli na online schôdzi s cieľom diskutovať o tom, ako po pandémii ochorenia COVID-19 zabezpečiť oživenie, ktoré bude ekologické, inkluzívne a bude mať ambicióznejšie klimatické ciele. Na schôdzi boli predstavené štyri návrhy stanovísk: bezpečné a udržateľné chemické látky pre životné prostredie, stratégia integrácie energetického systému EÚ, ochrana morského prostredia a ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP 26 .

Primátor Sevilly, predseda komisie VR ENVE a pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni Juan ESPADAS (ES/SES) na úvod schôdze v tejto súvislosti uviedol, že „pred konferenciou COP 26 musí byť Európska únia nielen jasným príkladom, pokiaľ ide o stanovenie klimatických cieľov so zámerom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, no musí tiež poskytnúť konkrétne riešenia na seriózne zapájanie miestnych a regionálnych samospráv. Z Edinburskej deklarácie o biodiverzite vyplýva, že táto cesta je možná, a dúfam, že v Glasgowe sa nám podarí presadiť podobné zapojenie miest a regiónov. Bez miestnych a regionálnych samospráv nie je možné uskutočniť žiadnu klimatickú transformáciu, a preto treba ich úlohu v plnej miere zohľadniť.“

Zástupkyňa vlády Baskicka, ktoré v súčasnosti predsedá Sieti regionálnych samospráv pre trvalo udržateľný rozvoj (Regions4) Amaia BARREDO , vystúpila na schôdzi v rámci diskusie o tom, ako realizovať zelenú obnovu po pandémii ochorenia COVID-19. Do diskusie sa zapojil aj zástupca primátora Rotterdamu a člen siete Miestnej samosprávy za udržateľnosť ( ICLEI ) Arno BONTE a zástupkyňa Inštitútu Jacquesa Delorsa Eulalia RUBIO .

Členovia diskutovali o globálnych opatreniach v oblasti klímy s poslankyňou Európskeho parlamentu a spolupredsedníčkou medziskupiny pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj Mariou SPYRAKI (EL/EĽS) , riaditeľom pre zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy a úradujúcim riaditeľom pre komunikáciu a zapájanie v rámci UNFCCC Jamesom GRABERTOM , výkonnou riaditeľkou Climate-KIC Kirsten DUNLOP a zástupcom vedúceho oddelenia medzinárodných vzťahov a zástupcom vedúceho delegácie EÚ pre Dohovor OSN o zmene klímy z Európskej komisie ( GR CLIMA ) Dimitriosom ZEVGOLISOM .

Členovia hlasovali za dohodu o posilnenej spolupráci medzi VR a GR ENER, v ktorej sa stanovujú spoločné opatrenia na zabezpečenie úspešnej realizácie vlny obnovy .


Členovia komisie ENVE diskutovali o týchto štyroch návrhoch stanovísk:

Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP 26 . Spravodajca Vincent CHAUVET (FR/RE) , ktorý je starostom mesta Autun, uviedol: „Mojím hlavným cieľom je ponúknuť rovnováhu medzi ambicióznym klimatickým cieľom EÚ do roku 2030 a tým, čo môžu v súčasnosti dosiahnuť jednotlivé mestá a regióny. Nie je to však samoúčelné. Snažím sa zistiť, čo je potrebné urobiť na vytvorenie vlny zmien v celej Európe, exportovať túto tajnú zložku a žiadať formálne zapojiť mestá regióny s cieľom prispieť ku konferencii COP26.“

Autorom stanoviska na tému Pohon pre klimaticky neutrálne hospodárstvo: stratégia integrácie energetického systému EÚ je Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) . Zástupca primátora mesta Liepāja poukázal na to, „že stratégia integrácie energetického systému EÚ je dôležitá pre oživenie hospodárstva miestnych a regionálnych samospráv, a to aj najmä v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Je dôležité, aby hlavným cieľom miestnych a regionálnych samospráv bola energetická efektívnosť. Integrácia systému môže taktiež pomôcť zvýšiť energetickú efektívnosť miestnych a regionálnych samospráv, keďže dostupné zdroje možno využiť pri prechode na energeticky účinnejšie technológie.“

Adam STRUZIK (PL/EĽS) je spravodajcom návrhu stanoviska na tému Bezpečné a udržateľné chemikálie pre životné prostredie bez toxických látok v európskych mestách a regiónoch . Maršálek Mazovského vojvodstva uviedol, že „chemická stratégia udržateľnosti je dôležitým prvkom hospodárskej politiky založenej na ekologických riešeniach. Regióny a spoločnosť očakávajú účinky jej zavedenia. tomto stanovisku chceme poukázať na úlohu regiónov v procese jej vykonávania tým, že sa zameriame na zdravie obyvateľov a životné prostredie. Stratégia je príležitosťou zlepšiť konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácie.“

Spravodajkyňa návrhu stanoviska VR na tému Miestne a regionálne samosprávy a ochrana morského prostredia Emma NOHREN (SE/Zelení) uviedla, že „zlyhávajúcimi oceánmi zabíjame našu planétu. Už sme stratili cenný čas a v moriach EÚ sa nám nepodarilo dosiahnuť dobrý environmentálny stav. Teraz prišiel čas konať! Uvoľnením obrovskej sily obcí a regiónov EÚ by sa mohlo napomôcť prijať skutočne efektívne opatrenia zamerané na obnovu našich morí.“

Viac informácií

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Táto iniciatíva bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov. S cieľom inšpirovať a urýchliť opatrenia má iniciatíva zelená dohoda – going local online mapu s 200 osvedčenými postupmi.

Kontakt:

David Crous

+ 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023