Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
ECONomický bulletin VR č. 4 (komisia ECON): Aktuálne informácie o kríze spôsobenej ochorením COVID-19  

​​

Dosah ochorenia Covid-19 a záchranné opatrenia

Pandémia Covid-19 má pre európske ekonomiky zásadné dôsledky. Komisia ECON Európskeho výboru regiónov vypracúva pravidelné ekonomické bulletiny o najnovšom výskume, článkoch a diskusiách o sociálno-hospodárskom vplyve pandémie v Európe a o rôznych plánovaných a zavedených ekonomických záchranných opatreniach na úrovni EÚ, ako aj štátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Svoje postrehy a príspevky posielajte na adresuecon@cor.europa.eu.

Zdieľať :