Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
ECONomický bulletin VR č. 1 (komisia ECON): Dosah ochorenia Covid-19 a záchranné opatrenia  

Dosah ochorenia Covid-19 a záchranné opatrenia

Pandémia Covid-19 má pre európske ekonomiky zásadné dôsledky. Komisia ECON Európskeho výboru regiónov vypracúva ​​​pravidelné ekonomické bulletiny o najnovšom výskume, článkoch a diskusiách o sociálno-hospodárskom vplyve pandémie v Európe a o rôznych plánovaných a zavedených ekonomických záchranných opatreniach na úrovni EÚ, ako aj štátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Svoje postrehy a príspevky posielajte na adresu: econ@cor.europa.eu.


Zdieľať: