Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Podeľte sa o svoje skúsenosti: Ako ovplyvňuje COVID-19 regióny, mestá a obce?  

Krátky prieskum OECD a VR

Kríza spôsobená nákazou COVID-19 má ničivý vplyv na naše zdravie, ekonomiky a sociálne prostredie. Aký má vplyv na Váš región, Vaše mesto a Vašu obec?

Európsky výbor regiónov (VR) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by sa chceli dozvedieť viac o ťažkostiach, ktorým čelia subjekty na nižšej úrovni verejnej správy. Vaše skúsenosti sú nevyhnutné na to, aby sme lepšie pochopili a posúdili vplyv krízy na regionálne a miestne spoločenstvá v celej EÚ a v krajinách OECD, najmä pokiaľ ide o jej vplyv na správu vecí verejných, financie a stratégie obnovy.

Odpovedaním na tento 10-minútový prieskum poskytnete cenné informácie pre prácu VR a OECD a prispejete k lepšiemu pochopeniu tejto bezprecedentnej krízy a hľadaniu riešení pre nižšie orgány verejnej správy.


  • Prieskum je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Jazyk si môžete zvoliť kliknutím na rozbaľovacie menu na pravej strane obrazovky.
  • Prieskum bude prebiehať do 30. júna 2020.
  • Vyplnenie dotazníka by malo trvať približne 10 minút.
  • Všetky odpovede budú mať dôverný charakter.
  • Bližšie informácie môžete získať na e-mailovej adrese audrey.parizel@cor.europa.eu (VR) a/alebo isabelle.chatry@oecd.org (OECD).

18. júna sa tiež koná spoločný anglický webinár o vplyve dokumentu COVID-19 na regióny a mestá EÚ.

Zdieľať: