Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Podeľte sa o svoje skúsenosti: Ako ovplyvňuje COVID-19 regióny, mestá a obce?  

Krátky prieskum OECD a VR

Kríza spôsobená nákazou COVID-19 má ničivý vplyv na naše zdravie, ekonomiky a sociálne prostredie. Aký má vplyv na Váš región, Vaše mesto a Vašu obec?

Európsky výbor regiónov (VR) a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by sa chceli dozvedieť viac o ťažkostiach, ktorým čelia subjekty na nižšej úrovni verejnej správy. Vaše skúsenosti sú nevyhnutné na to, aby sme lepšie pochopili a posúdili vplyv krízy na regionálne a miestne spoločenstvá v celej EÚ a v krajinách OECD, najmä pokiaľ ide o jej vplyv na správu vecí verejných, financie a stratégie obnovy.

Odpovedaním na tento 10-minútový prieskum poskytnete cenné informácie pre prácu VR a OECD a prispejete k lepšiemu pochopeniu tejto bezprecedentnej krízy a hľadaniu riešení pre nižšie orgány verejnej správy.


  • Prieskum je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Jazyk si môžete zvoliť kliknutím na rozbaľovacie menu na pravej strane obrazovky.
  • Prieskum bude prebiehať do 30. júna 2020.
  • Vyplnenie dotazníka by malo trvať približne 10 minút.
  • Všetky odpovede budú mať dôverný charakter.
  • Bližšie informácie môžete získať na e-mailovej adrese audrey.parizel@cor.europa.eu (VR) a/alebo isabelle.chatry@oecd.org (OECD).

18. júna sa tiež koná spoločný anglický webinár o vplyve dokumentu COVID-19 na regióny a mestá EÚ.

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023