Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Konferencia o budúcnosti Európy – hlavnou témou diskusií s občanmi by mali byť demokratické základy Únie  

Členovia komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) zorganizovali 26. februára v rámci prípravy Konferencie o budúcnosti Európy diskusiu o európskych hodnotách, občianstve a demokracii. Jednu zo siedmich politických oblastí tejto konferencie predstavujú demokratické základy Európskej únie. Miestne a regionálne samosprávy sa každodenne zasadzujú za demokratické základy EÚ, avšak pri presadzovaní ich rešpektovania čelia rôznym prekážkam. Traja externí rečníci zdôraznili, ž európske hodnoty sú jadrom európskeho projektu, no nie je isté, či sa tieto hodnoty skutočne chápu a prijímajú všade rovnako. Členovia VR takisto prediskutovali pracovný dokument spravodajkyne Borrell Porta (ES/EA) o miestnych a regionálnych samosprávach v stálom dialógu s občanmi, ktorý bude jedným z hlavných príspevkov VR k tejto konferencii. Záverečné odporúčania budú predložené na májovom plenárnom zasadnutí VR.

Konferencia o budúcnosti Európy bude predstavovať dvojročný proces otvorenej, inkluzívnej a transparentnej diskusie, do ktorej sa spoločne zapoja občania, občianska spoločnosť, národné orgány, regionálne a miestne samosprávy a európske inštitúcie, aby dali európskemu projektu nový impulz a posilnili európsku demokraciu. Začne sa 9. mája 2020 v Deň Európy. Príspevky VR na konferenciu koordinuje komisia CIVEX. VR bude v priebehu celej konferencie organizovať v rámci svojich komisií tematické diskusie o otázkach, ktoré sú významné z hľadiska Konferencie o budúcnosti Európy. Diskusia, ktorá sa konala 26. februára, sa týkala európskych hodnôt, občianstva a demokracie.

Novozvolený predseda komisie CIVEX Mark Speich (DE/EĽS), ktorý je štátnym tajomníkom spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, v úvode tematickej diskusie o európskych hodnotách, občianstve a demokracii uviedol, že ak chceme Konferenciu o budúcnosti Európy poňať ako príležitosť na lepšie zapojenie občanov do procesu európskej integrácie, bude musieť prebiehať ako skutočný dialóg s občanmi o základných hodnotách a zásadách našej Únie. Ako vyhlásil, „v tejto súvislosti je dôležitá úloha miestnych a regionálnych samospráv, pretože práve prostredníctvom ich rozhodnutí a politík hodnoty a zásady ovplyvňujú každodenný život občanov. Konferencia sa musí zameriavať nielen na získavanie spätnej väzby, ale musí viesť aj k politickým dôsledkom. VR sa bude do tohto procesu aktívne zapájať.“

Hlavný poradca a člen kabinetu európskej ombudsmanky Graham Smith v diskusii podotkol, že „najväčšia samostatná téma“, ktorú rieši európska ombudsmanka zaoberajúca sa problémami týkajúcimi sa nesprávneho úradného postupu na úrovni EÚ, „je transparentnosť, ktorá je pre demokratický proces kľúčová“. Upozornil, že nedostatočná transparentnosť umožňuje, aby sa naďalej šírila kultúra „obviňovania Bruselu“. Na záver poznamenal, že EÚ nepotrebuje žiadnu „veľkú zmenu“. „Musíme len lepšie využívať to, čo máme k dispozícii“, pričom inštitúcie sa musia transformovať tak, aby lepšie slúžili občanom.

Poslanec EP Pascal Durand (FR/Renew Europe), ktorý je koordinátorom skupiny Renew Europe vo výbore AFCO Európskeho parlamentu, uviedol, že začiatok konferencie nebol najšťastnejší, pretože inštitúcie EÚ sa rozchádzajú v otázke, či by sa mala zlepšiť komunikácia, zdokonaliť súčasný spôsob fungovania alebo by sa mali nájsť nové možnosti na doplnenie zastupiteľskej demokracie. Podľa jeho názoru by mali inštitúcie EÚ upustiť od „medzivládnej logiky“ a v tomto záujme by bol „potrebný vonkajší tlak zo strany mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti a sprostredkovateľských subjektov, ako sú odbory“.

Alberto Alemanno , profesor práva EÚ v rámci programu Jean Monnet a zakladateľ organizácie The Good Lobby (neziskový občiansky startup, ktorý sa v snahe o dosiahnutie pluralitnejšej, inkluzívnejšej a demokratickejšej spoločnosti usiluje o vyrovnanejší prístup k moci), vyhlásil, že EÚ ponúka občanom viac príležitostí na ovplyvňovanie politiky ako akákoľvek iná jurisdikcia na svete, avšak „škála možností nie je veľmi známa, ani sa tieto možnosti často nevyužívajú“. Úlohou Konferencie o budúcnosti Európy je podľa neho „ukázať veci v súvislostiach“, pričom zdôraznil, že „zásadný význam má trvalý mechanizmus, ktorý by umožňoval aktívnu účasť občanov“, a to prostredníctvom existujúcich sietí, ako sú napríklad siete na miestnej úrovni. Vyjadril znepokojenie, že EÚ by mohla – ako cenu za zapojenie občanov – začať opomínať organizovanú občiansku spoločnosť, a dodal, že „ani Európsky parlament nenavrhuje žiadnu úlohu“ pre mimovládne organizácie v zhromaždeniach.

Ďalším kľúčovým momentom tejto schôdze komisie CIVEX bolo vystúpenie členky VR Mireie Borrell Porta (ES/EA), tajomníčky pre vonkajšiu činnosť a Európsku úniu vlády autonómnej oblasti Katalánsko, ktorá predstavila svoj pracovný dokument „Miestne a regionálne samosprávy v stálom dialógu s občanmi“. Toto stanovisko bude jedným z hlavných príspevkov VR ku Konferencii o budúcnosti Európy.

Spravodajkyňa Borrell Porta v tejto súvislosti uviedla, že „v stanovisku sa navrhuje štruktúrovaný spôsob, ako zapojiť občanov do tvorby politiky od miestnej úrovne až po úroveň EÚ. Takisto sa v ňom rozoberá, ako by mohlo štruktúrované zapojenie občanov prispieť k činnosti Konferencie o budúcnosti Európy, a to k jej priebehu, ako aj záverom.“

uznesení prijatom po diskusii s podpredsedníčkou Európskej komisie Dubravkou Šuicovou na februárovom plenárnom zasadnutí VR požaduje, aby sa uskutočnila skutočná otvorená, inkluzívna a demokratická konzultácia, ktorá by oslovila všetkých občanov vo všetkých regiónoch a mestách.

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Zapojte sa do siete #EUCouncillors
Zapojte sa do siete #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023